club club club club

Club & Players

club
club ธนบุรี ซิตี้
Club Name [Thai] ธนบุรี ซิตี้
Club Name [Eng]
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
34 ธนบุรี ซิตี้   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
สมพงษ์
ทองแสนดี
  club  club - club - club -
GK
2
club
อภิรักษ์
ไชยธงรัตน์
  club  club - club - club -
DF
3
club
ชัยรัช
ศรีสุขพร้อม
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุรพล
พรบริบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
สรัล
รชตนพันธ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
ณรงค์
เรืองเดชชนะกิจ
  club  club - club - club -
DF
7
club
รฐกร
คีรีรัชโภคิน
  club  club - club - club -
MF
8
club
คทาวุฒิ
อุ่นผ่อง
  club  club - club - club -
DF
9
club
ไชยยงค์
เปียผ่อง
  club  club - club - club -
MF
10
club
วิทยา
นนทะลี
  club  club - club - club -
MF
11
club
วุฒิชัย
ถิ่นทวี
  club  club - club - club -
FW
12
club
พีรยุทธ
พุทธา
  club  club - club - club -
MF
13
club
อดิศร
สุขษาเกษ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชิติพัทธ์
ถิ่นนาเมือง
  club  club - club - club -
FW
15
club
เมธัส
ยุทธณรงค์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ธวัช
บุญสร้อย
  club  club - club - club -
MF
17
club
ไชยพันธ์
ทรัพย์อนันต์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ธีรภัทร์
แท่นกระโทก
  club  club - club - club -
MF
19
club
อนันต์กันต์
ณัฏฐศศิ
  club  club - club - club -
MF
20
club
นิรุตน์
คำสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
21
club
วิทยา
อินทร์พงษ์พันธุ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
อนิรุตติ์
เรืองฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
24
club
กษศาสตร์
ฉายา
  club  club - club - club -
GK
1 สมพงษ์
ทองแสนดี
  club  GK
club - club - club -
2 อภิรักษ์
ไชยธงรัตน์
  club  DF
club - club - club -
3 ชัยรัช
ศรีสุขพร้อม
  club  DF
club - club - club -
4 สุรพล
พรบริบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
5 สรัล
รชตนพันธ์
  club  DF
club - club - club -
6 ณรงค์
เรืองเดชชนะกิจ
  club  DF
club - club - club -
7 รฐกร
คีรีรัชโภคิน
  club  MF
club - club - club -
8 คทาวุฒิ
อุ่นผ่อง
  club  DF
club - club - club -
9 ไชยยงค์
เปียผ่อง
  club  MF
club - club - club -
10 วิทยา
นนทะลี
  club  MF
club - club - club -
11 วุฒิชัย
ถิ่นทวี
  club  FW
club - club - club -
12 พีรยุทธ
พุทธา
  club  MF
club - club - club -
13 อดิศร
สุขษาเกษ
  club  MF
club - club - club -
14 ชิติพัทธ์
ถิ่นนาเมือง
  club  FW
club - club - club -
15 เมธัส
ยุทธณรงค์
  club  DF
club - club - club -
16 ธวัช
บุญสร้อย
  club  MF
club - club - club -
17 ไชยพันธ์
ทรัพย์อนันต์
  club  MF
club - club - club -
18 ธีรภัทร์
แท่นกระโทก
  club  MF
club - club - club -
19 อนันต์กันต์
ณัฏฐศศิ
  club  MF
club - club - club -
20 นิรุตน์
คำสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
21 วิทยา
อินทร์พงษ์พันธุ์
  club  MF
club - club - club -
23 อนิรุตติ์
เรืองฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
24 กษศาสตร์
ฉายา
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สมพงษ์
ทองแสนดี
  club  GK
club - club - club -
24 กษศาสตร์
ฉายา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อภิรักษ์
ไชยธงรัตน์
  club  DF
club - club - club -
3 ชัยรัช
ศรีสุขพร้อม
  club  DF
club - club - club -
4 สุรพล
พรบริบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
5 สรัล
รชตนพันธ์
  club  DF
club - club - club -
6 ณรงค์
เรืองเดชชนะกิจ
  club  DF
club - club - club -
8 คทาวุฒิ
อุ่นผ่อง
  club  DF
club - club - club -
15 เมธัส
ยุทธณรงค์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 รฐกร
คีรีรัชโภคิน
  club  MF
club - club - club -
9 ไชยยงค์
เปียผ่อง
  club  MF
club - club - club -
10 วิทยา
นนทะลี
  club  MF
club - club - club -
12 พีรยุทธ
พุทธา
  club  MF
club - club - club -
13 อดิศร
สุขษาเกษ
  club  MF
club - club - club -
16 ธวัช
บุญสร้อย
  club  MF
club - club - club -
17 ไชยพันธ์
ทรัพย์อนันต์
  club  MF
club - club - club -
18 ธีรภัทร์
แท่นกระโทก
  club  MF
club - club - club -
19 อนันต์กันต์
ณัฏฐศศิ
  club  MF
club - club - club -
21 วิทยา
อินทร์พงษ์พันธุ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

11 วุฒิชัย
ถิ่นทวี
  club  FW
club - club - club -
14 ชิติพัทธ์
ถิ่นนาเมือง
  club  FW
club - club - club -
20 นิรุตน์
คำสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
23 อนิรุตติ์
เรืองฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -