club club club club

Club & Players

club
club สงขลา อัสลาน ทีเอสยู
Club Name [Thai] สงขลา อัสลาน ทีเอสยู
Club Name [Eng] สงขลา อัสลาน ทีเอสยู
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email namchoktsu@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
94 สงขลา อัสลาน ทีเอสยู   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
นันทพงศ์
แดสา
  club  club - club - club -
GK
2
club
อิทธิพล
หนุดหละ
  club  club - club - club -
DF
3
club
เสฎฐวุฒิ
หม่อมชู
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุพิพัฒน์
เกษเหมือน
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธวัฒน์
ชูจินดา
  club  club - club - club -
DF
6
club
อาทิตย์
แก้วจำรัส
  club  club - club - club -
DF
7
club
อันซอรี
หมาดอาหิน
  club  club - club - club -
MF
8
club
ข๊ดดะรี
บิลนุ้ย
  club  club - club - club -
MF
9
club
พงษ์ศักดิ์
เจ๊ะสว่าง
  club  club - club - club -
FW
10
club
โกวิท
ส่งแสง
  club  club - club - club -
FW
11
club
รัตติพงษ์
เกลาแก้ว
  club  club - club - club -
MF
12
club
ณัฐพงศ์
คงมัยลึก
  club  club - club - club -
MF
13
club
ปรัชญา
จันทระ
  club  club - club - club -
FW
14
club
พิเชษฐ์
สาดีน
  club  club - club - club -
MF
15
club
อับดุลวาริส
หีมบู
  club  club - club - club -
MF
16
club
ปณัย
คงประพันธ์
  club  club - club - club -
FW
17
club
ธรรณพ์ธร
คงดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
ซานูซี
และกา
  club  club - club - club -
GK
19
club
ไพโรจน์
อนันตณรงค์
  club  club - club - club -
FW
20
club
สมศักดิ์
เภาทอง
  club  club - club - club -
DF
21
club
วีรพงษ์
คำดี
  club  club - club - club -
MF
22
club
สันติ
บุญทวี
  club  club - club - club -
DF
23
club
พยุงศักดิ์
พันนารัตน์
  club  club - club - club -
DF
24
club
เฉลิมพล
ปุจฉาการ
  club  club - club - club -
MF
25
club
บูคอรี
เกียรติอนุรักษ์
  club  club - club - club -
GK
1 นันทพงศ์
แดสา
  club  GK
club - club - club -
2 อิทธิพล
หนุดหละ
  club  DF
club - club - club -
3 เสฎฐวุฒิ
หม่อมชู
  club  DF
club - club - club -
4 สุพิพัฒน์
เกษเหมือน
  club  DF
club - club - club -
5 ธวัฒน์
ชูจินดา
  club  DF
club - club - club -
6 อาทิตย์
แก้วจำรัส
  club  DF
club - club - club -
7 อันซอรี
หมาดอาหิน
  club  MF
club - club - club -
8 ข๊ดดะรี
บิลนุ้ย
  club  MF
club - club - club -
9 พงษ์ศักดิ์
เจ๊ะสว่าง
  club  FW
club - club - club -
10 โกวิท
ส่งแสง
  club  FW
club - club - club -
11 รัตติพงษ์
เกลาแก้ว
  club  MF
club - club - club -
12 ณัฐพงศ์
คงมัยลึก
  club  MF
club - club - club -
13 ปรัชญา
จันทระ
  club  FW
club - club - club -
14 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
15 อับดุลวาริส
หีมบู
  club  MF
club - club - club -
16 ปณัย
คงประพันธ์
  club  FW
club - club - club -
17 ธรรณพ์ธร
คงดี
  club  FW
club - club - club -
18 ซานูซี
และกา
  club  GK
club - club - club -
19 ไพโรจน์
อนันตณรงค์
  club  FW
club - club - club -
20 สมศักดิ์
เภาทอง
  club  DF
club - club - club -
21 วีรพงษ์
คำดี
  club  MF
club - club - club -
22 สันติ
บุญทวี
  club  DF
club - club - club -
23 พยุงศักดิ์
พันนารัตน์
  club  DF
club - club - club -
24 เฉลิมพล
ปุจฉาการ
  club  MF
club - club - club -
25 บูคอรี
เกียรติอนุรักษ์
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 นันทพงศ์
แดสา
  club  GK
club - club - club -
18 ซานูซี
และกา
  club  GK
club - club - club -
25 บูคอรี
เกียรติอนุรักษ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อิทธิพล
หนุดหละ
  club  DF
club - club - club -
3 เสฎฐวุฒิ
หม่อมชู
  club  DF
club - club - club -
4 สุพิพัฒน์
เกษเหมือน
  club  DF
club - club - club -
5 ธวัฒน์
ชูจินดา
  club  DF
club - club - club -
6 อาทิตย์
แก้วจำรัส
  club  DF
club - club - club -
20 สมศักดิ์
เภาทอง
  club  DF
club - club - club -
22 สันติ
บุญทวี
  club  DF
club - club - club -
23 พยุงศักดิ์
พันนารัตน์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 อันซอรี
หมาดอาหิน
  club  MF
club - club - club -
8 ข๊ดดะรี
บิลนุ้ย
  club  MF
club - club - club -
11 รัตติพงษ์
เกลาแก้ว
  club  MF
club - club - club -
12 ณัฐพงศ์
คงมัยลึก
  club  MF
club - club - club -
14 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
15 อับดุลวาริส
หีมบู
  club  MF
club - club - club -
21 วีรพงษ์
คำดี
  club  MF
club - club - club -
24 เฉลิมพล
ปุจฉาการ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 พงษ์ศักดิ์
เจ๊ะสว่าง
  club  FW
club - club - club -
10 โกวิท
ส่งแสง
  club  FW
club - club - club -
13 ปรัชญา
จันทระ
  club  FW
club - club - club -
16 ปณัย
คงประพันธ์
  club  FW
club - club - club -
17 ธรรณพ์ธร
คงดี
  club  FW
club - club - club -
19 ไพโรจน์
อนันตณรงค์
  club  FW
club - club - club -