club club club club

Club & Players

club
club เทศบาลตำบลเขาบายศรี
Club Name [Thai] เทศบาลตำบลเขาบายศรี
Club Name [Eng] เทศบาลตำบลเขาบายศรี
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
145 เทศบาลตำบลเขาบายศรี   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
อนุรักษ์
ปิดตาโส
  club  club - club - club -
GK
2
club
บุญ
ปากเคี่ยม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ศุภกร
อินตา
  club  club - club - club -
DF
4
club
คมสัน
แสงสว่าง
  club  club - club - club -
DF
5
club
พลอยเจตน์
สุมาไท
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธนวัฒน์
สิธิพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
ไพศาล
แสงผ่อง
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชวณัฐ
ปิ่นเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
9
club
ชัยชิต
พานทอง
  club  club - club - club -
FW
10
club
ศราวุฒิ
จันทโบล
  club  club - club - club -
FW
11
club
นิรุตน์
พลดงนอก
  club  club - club - club -
FW
12
club
ศักรินทร์
ลิ้มเจริญ
  club  club - club - club -
MF
13
club
ทรงพล
เลกกระโทก
  club  club - club - club -
DF
14
club
ณรงค์ชัย
พงศกรเมธา
  club  club - club - club -
MF
15
club
เมธ
แสงฉวี
  club  club - club - club -
MF
16
club
พงษ์พัฒน์
ขวัญเย็น
  club  club - club - club -
MF
17
club
อภิชาติ
บุญมี
  club  club - club - club -
MF
18
club
รัชชัย
ห่วงมาก
  club  club - club - club -
GK
19
club
สินชัย
ปราบไพริน
  club  club - club - club -
FW
20
club
ธงธวัช
โตทับ
  club  club - club - club -
FW
21
club
สิริชัย
เพิ่มพิบูลย์
  club  club - club - club -
DF
22
club
เอกวัฒน์
แผ่นสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
23
club
ณัฐวุฒิ
รื่นรวย
  club  club - club - club -
DF
24
club
วสิษฐ์พล
สภา
  club  club - club - club -
MF
25
club
วิศิษฐ์
ศิลสังวรณ์
  club  club - club - club -
DF
1 อนุรักษ์
ปิดตาโส
  club  GK
club - club - club -
2 บุญ
ปากเคี่ยม
  club  DF
club - club - club -
3 ศุภกร
อินตา
  club  DF
club - club - club -
4 คมสัน
แสงสว่าง
  club  DF
club - club - club -
5 พลอยเจตน์
สุมาไท
  club  DF
club - club - club -
6 ธนวัฒน์
สิธิพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
7 ไพศาล
แสงผ่อง
  club  MF
club - club - club -
8 ชวณัฐ
ปิ่นเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
9 ชัยชิต
พานทอง
  club  FW
club - club - club -
10 ศราวุฒิ
จันทโบล
  club  FW
club - club - club -
11 นิรุตน์
พลดงนอก
  club  FW
club - club - club -
12 ศักรินทร์
ลิ้มเจริญ
  club  MF
club - club - club -
13 ทรงพล
เลกกระโทก
  club  DF
club - club - club -
14 ณรงค์ชัย
พงศกรเมธา
  club  MF
club - club - club -
15 เมธ
แสงฉวี
  club  MF
club - club - club -
16 พงษ์พัฒน์
ขวัญเย็น
  club  MF
club - club - club -
17 อภิชาติ
บุญมี
  club  MF
club - club - club -
18 รัชชัย
ห่วงมาก
  club  GK
club - club - club -
19 สินชัย
ปราบไพริน
  club  FW
club - club - club -
20 ธงธวัช
โตทับ
  club  FW
club - club - club -
21 สิริชัย
เพิ่มพิบูลย์
  club  DF
club - club - club -
22 เอกวัฒน์
แผ่นสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
23 ณัฐวุฒิ
รื่นรวย
  club  DF
club - club - club -
24 วสิษฐ์พล
สภา
  club  MF
club - club - club -
25 วิศิษฐ์
ศิลสังวรณ์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อนุรักษ์
ปิดตาโส
  club  GK
club - club - club -
18 รัชชัย
ห่วงมาก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 บุญ
ปากเคี่ยม
  club  DF
club - club - club -
3 ศุภกร
อินตา
  club  DF
club - club - club -
4 คมสัน
แสงสว่าง
  club  DF
club - club - club -
5 พลอยเจตน์
สุมาไท
  club  DF
club - club - club -
6 ธนวัฒน์
สิธิพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
13 ทรงพล
เลกกระโทก
  club  DF
club - club - club -
21 สิริชัย
เพิ่มพิบูลย์
  club  DF
club - club - club -
23 ณัฐวุฒิ
รื่นรวย
  club  DF
club - club - club -
25 วิศิษฐ์
ศิลสังวรณ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ไพศาล
แสงผ่อง
  club  MF
club - club - club -
8 ชวณัฐ
ปิ่นเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
12 ศักรินทร์
ลิ้มเจริญ
  club  MF
club - club - club -
14 ณรงค์ชัย
พงศกรเมธา
  club  MF
club - club - club -
15 เมธ
แสงฉวี
  club  MF
club - club - club -
16 พงษ์พัฒน์
ขวัญเย็น
  club  MF
club - club - club -
17 อภิชาติ
บุญมี
  club  MF
club - club - club -
22 เอกวัฒน์
แผ่นสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
24 วสิษฐ์พล
สภา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ชัยชิต
พานทอง
  club  FW
club - club - club -
10 ศราวุฒิ
จันทโบล
  club  FW
club - club - club -
11 นิรุตน์
พลดงนอก
  club  FW
club - club - club -
19 สินชัย
ปราบไพริน
  club  FW
club - club - club -
20 ธงธวัช
โตทับ
  club  FW
club - club - club -