club club club club

Club & Players

club
club โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
Club Name [Thai] โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
Club Name [Eng] โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng] สิงห์โตทอง
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email nattawut.koikaew@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
166 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ธนพงษ์
กำจัดภัย
  club  club - club - club -
GK
2
club
นริศ
ภิญโญคง
  club  club - club - club -
DF
3
club
อธิสิทธิ์
สงวนอินทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อมรเทพ
สุขรักษา
  club  club - club - club -
MF
5
club
วาทิตต์
ฉายเพชร
  club  club - club - club -
DF
6
club
สหเทพ
ขามไชยพงษ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
ณัฐพงษ์
ทองก้อน
  club  club - club - club -
FW
8
club
พินิจ
ปั่นเจรการ
  club  club - club - club -
DF
9
club
พรพล
บุญสอง
  club  club - club - club -
MF
10
club
ปัญญา
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
FW
11
club
กฤษณพงษ์
คำทอง
  club  club - club - club -
MF
12
club
วัชรากร
เชิดชู
  club  club - club - club -
FW
13
club
นเรศ
แสงจันทร์
  club  club - club - club -
MF
14
club
นิเรศ
นาคปฐม
  club  club - club - club -
DF
15
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
16
club
อลงกรณ์
แซ่ตั้ง
  club  club - club - club -
FW
17
club
ประทีป
ปั่นเจรการ
  club  club - club - club -
MF
18
club
วีระพล
แสงพราย
  club  club - club - club -
DF
19
club
ธารา
ซุ่นไล้
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club - club - club -
MF
21
club
ภูวดล
โฆสิต
  club  club - club - club -
MF
22
club
ภานุมาศ
ละลิ่ว
  club  club - club - club -
GK
23
club
สุทัศน์
สร้อยสังวาลย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัตตพล
อุบัว
  club  club - club - club -
MF
25
club
อภิรักษ์
ทวีโชติ
  club  club - club - club -
FW
1 ธนพงษ์
กำจัดภัย
  club  GK
club - club - club -
2 นริศ
ภิญโญคง
  club  DF
club - club - club -
3 อธิสิทธิ์
สงวนอินทร์
  club  DF
club - club - club -
4 อมรเทพ
สุขรักษา
  club  MF
club - club - club -
5 วาทิตต์
ฉายเพชร
  club  DF
club - club - club -
6 สหเทพ
ขามไชยพงษ์
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฐพงษ์
ทองก้อน
  club  FW
club - club - club -
8 พินิจ
ปั่นเจรการ
  club  DF
club - club - club -
9 พรพล
บุญสอง
  club  MF
club - club - club -
10 ปัญญา
แสงอรุณ
  club  FW
club - club - club -
11 กฤษณพงษ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
12 วัชรากร
เชิดชู
  club  FW
club - club - club -
13 นเรศ
แสงจันทร์
  club  MF
club - club - club -
14 นิเรศ
นาคปฐม
  club  DF
club - club - club -
15 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
16 อลงกรณ์
แซ่ตั้ง
  club  FW
club - club - club -
17 ประทีป
ปั่นเจรการ
  club  MF
club - club - club -
18 วีระพล
แสงพราย
  club  DF
club - club - club -
19 ธารา
ซุ่นไล้
  club  MF
club - club - club -
20 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
21 ภูวดล
โฆสิต
  club  MF
club - club - club -
22 ภานุมาศ
ละลิ่ว
  club  GK
club - club - club -
23 สุทัศน์
สร้อยสังวาลย์
  club  DF
club - club - club -
24 รัตตพล
อุบัว
  club  MF
club - club - club -
25 อภิรักษ์
ทวีโชติ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนพงษ์
กำจัดภัย
  club  GK
club - club - club -
22 ภานุมาศ
ละลิ่ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 นริศ
ภิญโญคง
  club  DF
club - club - club -
3 อธิสิทธิ์
สงวนอินทร์
  club  DF
club - club - club -
5 วาทิตต์
ฉายเพชร
  club  DF
club - club - club -
6 สหเทพ
ขามไชยพงษ์
  club  DF
club - club - club -
8 พินิจ
ปั่นเจรการ
  club  DF
club - club - club -
14 นิเรศ
นาคปฐม
  club  DF
club - club - club -
18 วีระพล
แสงพราย
  club  DF
club - club - club -
23 สุทัศน์
สร้อยสังวาลย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 อมรเทพ
สุขรักษา
  club  MF
club - club - club -
9 พรพล
บุญสอง
  club  MF
club - club - club -
11 กฤษณพงษ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
13 นเรศ
แสงจันทร์
  club  MF
club - club - club -
15 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
17 ประทีป
ปั่นเจรการ
  club  MF
club - club - club -
19 ธารา
ซุ่นไล้
  club  MF
club - club - club -
20 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
21 ภูวดล
โฆสิต
  club  MF
club - club - club -
24 รัตตพล
อุบัว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ณัฐพงษ์
ทองก้อน
  club  FW
club - club - club -
10 ปัญญา
แสงอรุณ
  club  FW
club - club - club -
12 วัชรากร
เชิดชู
  club  FW
club - club - club -
16 อลงกรณ์
แซ่ตั้ง
  club  FW
club - club - club -
25 อภิรักษ์
ทวีโชติ
  club  FW
club - club - club -