club club club club

Club & Players

club
club ไทยฮอนด้า บี
Club Name [Thai] ไทยฮอนด้า บี
Club Name [Eng] ไทยฮอนด้า บี
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
172 ไทยฮอนด้า บี   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
มงคล
ดอกไม้ทอง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธวัชชัย
สุขแสง
  club  club - club - club -
DF
3
club
ขวัญชัย
พิชิตสกุลชัย
  club  club - club - club -
DF
4
club
กิตติพร
ทรงราษี
  club  club - club - club -
MF
5
club
สมโภชน์
หาญนอก
  club  club - club - club -
MF
6
club
ฤทธิชัย
ชาดาเม็ก
  club  club - club - club -
DF
7
club
ธงชัย
กึนขุนทด
  club  club - club - club -
DF
8
club
วิวัฒนชัย
กมลรุต
  club  club - club - club -
MF
9
club
อภิวิชญ์
ชาติชำนาญ
  club  club - club - club -
FW
10
club
ทิวา
วงศ์ทองหลาง
  club  club - club - club -
FW
11
club
ทวีทรัพย์
เตปิลัย
  club  club - club - club -
MF
12
club
จารึก
วงศ์ประพันธ์
  club  club - club - club -
GK
13
club
กฤษฎา
มาระอินทร์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัชชน
ครองชื่น
  club  club - club - club -
MF
15
club
เฉลิมพล
มาราศรี
  club  club - club - club -
MF
16
club
ภานุ
เกิดโภคา
  club  club - club - club -
DF
17
club
เสกสรรค์
ฤทธิ์กระจาย
  club  club - club - club -
MF
18
club
ครรชิต
ตุมชาติ
  club  club - club - club -
MF
19
club
อำนาจ
ชัยอินทร์
  club  club - club - club -
DF
20
club
ปรีชา
แก้วจุฬาศรี
  club  club - club - club -
DF
21
club
สิทธิชัย
ประทุมเมฆ
  club  club - club - club -
DF
22
club
สิงห์ฟ้า
วาทโยธา
  club  club - club - club -
DF
23
club
อาคม
นิ่มดี
  club  club - club - club -
FW
24
club
ประกาศิต
คำคง
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐวุฒิ
รอนยุทธ
  club  club - club - club -
GK
1 มงคล
ดอกไม้ทอง
  club  GK
club - club - club -
2 ธวัชชัย
สุขแสง
  club  DF
club - club - club -
3 ขวัญชัย
พิชิตสกุลชัย
  club  DF
club - club - club -
4 กิตติพร
ทรงราษี
  club  MF
club - club - club -
5 สมโภชน์
หาญนอก
  club  MF
club - club - club -
6 ฤทธิชัย
ชาดาเม็ก
  club  DF
club - club - club -
7 ธงชัย
กึนขุนทด
  club  DF
club - club - club -
8 วิวัฒนชัย
กมลรุต
  club  MF
club - club - club -
9 อภิวิชญ์
ชาติชำนาญ
  club  FW
club - club - club -
10 ทิวา
วงศ์ทองหลาง
  club  FW
club - club - club -
11 ทวีทรัพย์
เตปิลัย
  club  MF
club - club - club -
12 จารึก
วงศ์ประพันธ์
  club  GK
club - club - club -
13 กฤษฎา
มาระอินทร์
  club  MF
club - club - club -
14 ชัชชน
ครองชื่น
  club  MF
club - club - club -
15 เฉลิมพล
มาราศรี
  club  MF
club - club - club -
16 ภานุ
เกิดโภคา
  club  DF
club - club - club -
17 เสกสรรค์
ฤทธิ์กระจาย
  club  MF
club - club - club -
18 ครรชิต
ตุมชาติ
  club  MF
club - club - club -
19 อำนาจ
ชัยอินทร์
  club  DF
club - club - club -
20 ปรีชา
แก้วจุฬาศรี
  club  DF
club - club - club -
21 สิทธิชัย
ประทุมเมฆ
  club  DF
club - club - club -
22 สิงห์ฟ้า
วาทโยธา
  club  DF
club - club - club -
23 อาคม
นิ่มดี
  club  FW
club - club - club -
24 ประกาศิต
คำคง
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
รอนยุทธ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 มงคล
ดอกไม้ทอง
  club  GK
club - club - club -
12 จารึก
วงศ์ประพันธ์
  club  GK
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
รอนยุทธ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ธวัชชัย
สุขแสง
  club  DF
club - club - club -
3 ขวัญชัย
พิชิตสกุลชัย
  club  DF
club - club - club -
6 ฤทธิชัย
ชาดาเม็ก
  club  DF
club - club - club -
7 ธงชัย
กึนขุนทด
  club  DF
club - club - club -
16 ภานุ
เกิดโภคา
  club  DF
club - club - club -
19 อำนาจ
ชัยอินทร์
  club  DF
club - club - club -
20 ปรีชา
แก้วจุฬาศรี
  club  DF
club - club - club -
21 สิทธิชัย
ประทุมเมฆ
  club  DF
club - club - club -
22 สิงห์ฟ้า
วาทโยธา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 กิตติพร
ทรงราษี
  club  MF
club - club - club -
5 สมโภชน์
หาญนอก
  club  MF
club - club - club -
8 วิวัฒนชัย
กมลรุต
  club  MF
club - club - club -
11 ทวีทรัพย์
เตปิลัย
  club  MF
club - club - club -
13 กฤษฎา
มาระอินทร์
  club  MF
club - club - club -
14 ชัชชน
ครองชื่น
  club  MF
club - club - club -
15 เฉลิมพล
มาราศรี
  club  MF
club - club - club -
17 เสกสรรค์
ฤทธิ์กระจาย
  club  MF
club - club - club -
18 ครรชิต
ตุมชาติ
  club  MF
club - club - club -
24 ประกาศิต
คำคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 อภิวิชญ์
ชาติชำนาญ
  club  FW
club - club - club -
10 ทิวา
วงศ์ทองหลาง
  club  FW
club - club - club -
23 อาคม
นิ่มดี
  club  FW
club - club - club -