club club club club

Club & Players

club
club สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
Club Name [Thai] สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
Club Name [Eng] สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
96 สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
สรพงษ์
ทองดี
  club  club - club - club -
GK
2
club
สมรัก
คณะพันธ์
  club  club - club - club -
MF
3
club
อนุรักษ์
อัตตะสาระ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐวุฒิ
พลายเนาว์
  club  club - club - club -
DF
5
club
พรชัย
เชื้อผู้ดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภูดินันท์
เนตรอุดร
  club  club - club - club -
MF
7
club
ณัฐยศ
เครือนพคุณ
  club  club - club - club -
FW
8
club
กฤษณะ
ชูชีพ
  club  club - club - club -
FW
9
club
สันติพงศ์
วงษ์วิบูลย์
  club  club - club - club -
FW
10
club
สุวิทย์
สกุลณีย์
  club  club - club - club -
MF
11
club
ธราพงษ์
กัลปดี
  club  club - club - club -
FW
12
club
พงษ์ศักดิ์
สงวนวงษ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
อนุชน
พันธุ์ดวง
  club  club - club - club -
DF
14
club
ทรงคุณ
คงสุขโข
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศิลปชัย
หลวงสนาม
  club  club - club - club -
FW
16
club
ทินวัฒน์
แถลงการณ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
สิทธิชัย
โต่งกาโพง
  club  club - club - club -
FW
18
club
ชาคริต
แผ่นผา
  club  club - club - club -
GK
19
club
วิชพล
ช่วยพิทักษ์
  club  club - club - club -
FW
20
club
อัครเดช
เครือน้ำคำ
  club  club - club - club -
DF
21
club
เสกสรร
ละพรมมา
  club  club - club - club -
FW
22
club
คณาธิป
ดีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
ณภัทร
ฉาบทับทิม
  club  club - club - club -
FW
24
club
พัฒนา
ธีระวัฒนประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
1 สรพงษ์
ทองดี
  club  GK
club - club - club -
2 สมรัก
คณะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
3 อนุรักษ์
อัตตะสาระ
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐวุฒิ
พลายเนาว์
  club  DF
club - club - club -
5 พรชัย
เชื้อผู้ดี
  club  DF
club - club - club -
6 ภูดินันท์
เนตรอุดร
  club  MF
club - club - club -
7 ณัฐยศ
เครือนพคุณ
  club  FW
club - club - club -
8 กฤษณะ
ชูชีพ
  club  FW
club - club - club -
9 สันติพงศ์
วงษ์วิบูลย์
  club  FW
club - club - club -
10 สุวิทย์
สกุลณีย์
  club  MF
club - club - club -
11 ธราพงษ์
กัลปดี
  club  FW
club - club - club -
12 พงษ์ศักดิ์
สงวนวงษ์
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชน
พันธุ์ดวง
  club  DF
club - club - club -
14 ทรงคุณ
คงสุขโข
  club  MF
club - club - club -
15 ศิลปชัย
หลวงสนาม
  club  FW
club - club - club -
16 ทินวัฒน์
แถลงการณ์
  club  DF
club - club - club -
17 สิทธิชัย
โต่งกาโพง
  club  FW
club - club - club -
18 ชาคริต
แผ่นผา
  club  GK
club - club - club -
19 วิชพล
ช่วยพิทักษ์
  club  FW
club - club - club -
20 อัครเดช
เครือน้ำคำ
  club  DF
club - club - club -
21 เสกสรร
ละพรมมา
  club  FW
club - club - club -
22 คณาธิป
ดีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
23 ณภัทร
ฉาบทับทิม
  club  FW
club - club - club -
24 พัฒนา
ธีระวัฒนประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สรพงษ์
ทองดี
  club  GK
club - club - club -
18 ชาคริต
แผ่นผา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 อนุรักษ์
อัตตะสาระ
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐวุฒิ
พลายเนาว์
  club  DF
club - club - club -
5 พรชัย
เชื้อผู้ดี
  club  DF
club - club - club -
12 พงษ์ศักดิ์
สงวนวงษ์
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชน
พันธุ์ดวง
  club  DF
club - club - club -
16 ทินวัฒน์
แถลงการณ์
  club  DF
club - club - club -
20 อัครเดช
เครือน้ำคำ
  club  DF
club - club - club -
24 พัฒนา
ธีระวัฒนประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 สมรัก
คณะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
6 ภูดินันท์
เนตรอุดร
  club  MF
club - club - club -
10 สุวิทย์
สกุลณีย์
  club  MF
club - club - club -
14 ทรงคุณ
คงสุขโข
  club  MF
club - club - club -
22 คณาธิป
ดีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ณัฐยศ
เครือนพคุณ
  club  FW
club - club - club -
8 กฤษณะ
ชูชีพ
  club  FW
club - club - club -
9 สันติพงศ์
วงษ์วิบูลย์
  club  FW
club - club - club -
11 ธราพงษ์
กัลปดี
  club  FW
club - club - club -
15 ศิลปชัย
หลวงสนาม
  club  FW
club - club - club -
17 สิทธิชัย
โต่งกาโพง
  club  FW
club - club - club -
19 วิชพล
ช่วยพิทักษ์
  club  FW
club - club - club -
21 เสกสรร
ละพรมมา
  club  FW
club - club - club -
23 ณภัทร
ฉาบทับทิม
  club  FW
club - club - club -