club club club club

Club & Players

club
club เชียงราย ล้านนา
Club Name [Thai] เชียงราย ล้านนา
Club Name [Eng] Chiangrai Larnna
Short Name [Thai] เชียงราย ล้านนา
Short Name [Eng] Chiangrai Larnna
Alias [Eng] นักเตะล้านนา
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
Capacity 5000
Website
Email crlannafc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
140 เชียงราย ล้านนา   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
จิตรินทร์​
หลวงใจ
  club  club - club - club -
GK
2
club
จารุเวศ
ทิตต์กาล
  club  club - club - club -
DF
3
club
ภาคภูมิ
รชตพิบูลวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อภิชิต
ใจปั๋น
  club  club - club - club -
MF
5
club
กระแสศิลป์
อินต๊ะวงศ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
เสกสิทธิ์
นพวงค์
  club  club - club - club -
DF
7
club
วิสูตร
บุญเป็ง
  club  club - club - club -
MF
8
club
ธีรพงษ์
ไขกิ่ง
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุธี
วงค์ไชย
  club  club - club - club -
MF
10
club
ชนานันท์
ชีหมื่อ
  club  club - club - club -
FW
11
club
สุรชัย
ไชยยะ
  club  club - club - club -
MF
12
club
นพรุจ
ปัญญาชัย
  club  club - club - club -
FW
13
club
ภาณุวัฒน์
จำปาวงค์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อภิเษก
คนึงคิด
  club  club - club - club -
MF
15
club
พลกฤต
ศรีสำราญ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ธนวิชญ์
คำจ้อย
  club  club - club - club -
FW
17
club
นำพล
ชัยวิก
  club  club - club - club -
MF
18
club
จักรกริช
ธรรมแสน
  club  club - club - club -
GK
19
club
ฟากอฟ
หมัดอะดั้ม
  club  club - club - club -
MF
20
club
ธนโชติ
จับใจนาย
  club  club - club - club -
MF
21
club
ศรุติศักดิ์
คมศักดิ์สถาพร
  club  club - club - club -
FW
22
club
นิวัต
ลาชี
  club  club - club - club -
FW
23
club
เนติพล
คงธนาคมธัญกิจ
  club  club - club - club -
MF
24
club
เกียรติศักดิ์
รสหวาน
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  club - club - club -
FW
1 จิตรินทร์​
หลวงใจ
  club  GK
club - club - club -
2 จารุเวศ
ทิตต์กาล
  club  DF
club - club - club -
3 ภาคภูมิ
รชตพิบูลวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 อภิชิต
ใจปั๋น
  club  MF
club - club - club -
5 กระแสศิลป์
อินต๊ะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
6 เสกสิทธิ์
นพวงค์
  club  DF
club - club - club -
7 วิสูตร
บุญเป็ง
  club  MF
club - club - club -
8 ธีรพงษ์
ไขกิ่ง
  club  MF
club - club - club -
9 สุธี
วงค์ไชย
  club  MF
club - club - club -
10 ชนานันท์
ชีหมื่อ
  club  FW
club - club - club -
11 สุรชัย
ไชยยะ
  club  MF
club - club - club -
12 นพรุจ
ปัญญาชัย
  club  FW
club - club - club -
13 ภาณุวัฒน์
จำปาวงค์
  club  MF
club - club - club -
14 อภิเษก
คนึงคิด
  club  MF
club - club - club -
15 พลกฤต
ศรีสำราญ
  club  DF
club - club - club -
16 ธนวิชญ์
คำจ้อย
  club  FW
club - club - club -
17 นำพล
ชัยวิก
  club  MF
club - club - club -
18 จักรกริช
ธรรมแสน
  club  GK
club - club - club -
19 ฟากอฟ
หมัดอะดั้ม
  club  MF
club - club - club -
20 ธนโชติ
จับใจนาย
  club  MF
club - club - club -
21 ศรุติศักดิ์
คมศักดิ์สถาพร
  club  FW
club - club - club -
22 นิวัต
ลาชี
  club  FW
club - club - club -
23 เนติพล
คงธนาคมธัญกิจ
  club  MF
club - club - club -
24 เกียรติศักดิ์
รสหวาน
  club  DF
club - club - club -
25 อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 จิตรินทร์​
หลวงใจ
  club  GK
club - club - club -
18 จักรกริช
ธรรมแสน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 จารุเวศ
ทิตต์กาล
  club  DF
club - club - club -
3 ภาคภูมิ
รชตพิบูลวงศ์
  club  DF
club - club - club -
5 กระแสศิลป์
อินต๊ะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
6 เสกสิทธิ์
นพวงค์
  club  DF
club - club - club -
15 พลกฤต
ศรีสำราญ
  club  DF
club - club - club -
24 เกียรติศักดิ์
รสหวาน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 อภิชิต
ใจปั๋น
  club  MF
club - club - club -
7 วิสูตร
บุญเป็ง
  club  MF
club - club - club -
8 ธีรพงษ์
ไขกิ่ง
  club  MF
club - club - club -
9 สุธี
วงค์ไชย
  club  MF
club - club - club -
11 สุรชัย
ไชยยะ
  club  MF
club - club - club -
13 ภาณุวัฒน์
จำปาวงค์
  club  MF
club - club - club -
14 อภิเษก
คนึงคิด
  club  MF
club - club - club -
17 นำพล
ชัยวิก
  club  MF
club - club - club -
19 ฟากอฟ
หมัดอะดั้ม
  club  MF
club - club - club -
20 ธนโชติ
จับใจนาย
  club  MF
club - club - club -
23 เนติพล
คงธนาคมธัญกิจ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10 ชนานันท์
ชีหมื่อ
  club  FW
club - club - club -
12 นพรุจ
ปัญญาชัย
  club  FW
club - club - club -
16 ธนวิชญ์
คำจ้อย
  club  FW
club - club - club -
21 ศรุติศักดิ์
คมศักดิ์สถาพร
  club  FW
club - club - club -
22 นิวัต
ลาชี
  club  FW
club - club - club -
25 อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club - club - club -