club club club club

Club & Players

club
club โรงเรียนจ่าอากาศ
Club Name [Thai] โรงเรียนจ่าอากาศ
Club Name [Eng] โรงเรียนจ่าอากาศ
Short Name [Thai] โรงเรียนจ่าอากาศ
Short Name [Eng] โรงเรียนจ่าอากาศ
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
163 โรงเรียนจ่าอากาศ   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2 อภิชัย
ขันสิงห์
  club  DF
club - club - club -
3 ธรรมดา
ก๊กใหญ่
  club  DF
club - club - club -
4 ภูมิณภัทร์
อาจหาญ
  club  DF
club - club - club -
5 วีระพงษ์
ชาวหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
6 อาร์มพล
มาสุข
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฐพัชร์
วัชราพรหิรัญ
  club  DF
club - club - club -
8 สุนทร
พรหมวิหาร
  club  FW
club - club - club -
9 มานพ
คล้ายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
10 สรัลวิชช์
เผ่าแสนเมือง
  club  MF
club - club - club -
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club - club - club -
12 สุรชัย
โดดดี่
  club  FW
club - club - club -
13 ทศพร
เศรษฐภักดี
  club  FW
club - club - club -
14 เอกรินทร์
แก้วเนตร
  club  FW
club - club - club -
15 พลกฤต
พูลพันธ์
  club  MF
club - club - club -
16 อนันต์
ภูมิกระโทก
  club  MF
club - club - club -
17 สนธยา
แสงแดง
  club  MF
club - club - club -
18 พงศ์เทพ
รสหวาน
  club  GK
club - club - club -
19 สุวัฒน์
วงษ์กัณหา
  club  FW
club - club - club -
20 เอกรวี
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -
23 องอาจ
จันทร์แสง
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 พงศ์เทพ
รสหวาน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อภิชัย
ขันสิงห์
  club  DF
club - club - club -
3 ธรรมดา
ก๊กใหญ่
  club  DF
club - club - club -
4 ภูมิณภัทร์
อาจหาญ
  club  DF
club - club - club -
5 วีระพงษ์
ชาวหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
6 อาร์มพล
มาสุข
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฐพัชร์
วัชราพรหิรัญ
  club  DF
club - club - club -
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

10 สรัลวิชช์
เผ่าแสนเมือง
  club  MF
club - club - club -
15 พลกฤต
พูลพันธ์
  club  MF
club - club - club -
16 อนันต์
ภูมิกระโทก
  club  MF
club - club - club -
17 สนธยา
แสงแดง
  club  MF
club - club - club -
20 เอกรวี
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 สุนทร
พรหมวิหาร
  club  FW
club - club - club -
9 มานพ
คล้ายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
12 สุรชัย
โดดดี่
  club  FW
club - club - club -
13 ทศพร
เศรษฐภักดี
  club  FW
club - club - club -
14 เอกรินทร์
แก้วเนตร
  club  FW
club - club - club -
19 สุวัฒน์
วงษ์กัณหา
  club  FW
club - club - club -
23 องอาจ
จันทร์แสง
  club  FW
club - club - club -