club club club club

Club & Players

club
club สกายยูสคาร์ เอฟซี
Club Name [Thai] สกายยูสคาร์ เอฟซี
Club Name [Eng] สกายยูสคาร์ เอฟซี
Short Name [Thai] สกายยูสคาร์ เอฟซี
Short Name [Eng] สกายยูสคาร์ เอฟซี
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
92 สกายยูสคาร์ เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ศุภเสกข์
ชัยเจริญ
  club  club - club - club -
GK
2
club
อาทิตย์
กระออมแก้ว
  club  club - club - club -
DF
3
club
สุวรรณดล
วรรณดิลก
  club  club - club - club -
DF
4
club
อดิศักดิ์
คล้ายสอน
  club  club - club - club -
FW
5
club
สาธิต
น้อยแดง
  club  club - club - club -
FW
6
club
พรเทพ
กลิ่นอุบล
  club  club - club - club -
FW
7
club
ณัฐวุฒิ
อู่สุวรรณทิม
  club  club - club - club -
DF
8
club
คเณศ
วงศ์วิลัย
  club  club - club - club -
MF
9
club
ระพีพัฒน์
นาเวทรัมย์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ทรงกรด
พรรณมณีลักษณ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
สุทธิพงค์
บุญสวยขวัญ
  club  club - club - club -
MF
12
club
วราวุฒิ
กล่ำเดช
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธีระพันธ์
โตพ่วง
  club  club - club - club -
DF
14
club
วชิรวิชญ์
นุ่มนาค
  club  club - club - club -
MF
15
club
เจษฎา
โพธิ์ชื่น
  club  club - club - club -
FW
16
club
สุกมล
ศรีชาเนตร
  club  club - club - club -
DF
17
club
พิเชษฐ
อ่อนผึ้ง
  club  club - club - club -
DF
18
club
รุ่งอรุณ
ถ้ำสวย
  club  club - club - club -
FW
19
club
มานพ
เพ็ญธัญยกร
  club  club - club - club -
DF
20
club
อนุสรณ์
ไกรฤกษ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
วิษณุ
เลขสันต์
  club  club - club - club -
DF
22
club
พัฐกฤษฎ์
มหาวิจิตร
  club  club - club - club -
GK
23
club
ปริญญา
บรรดาศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
24
club
ฐานันดร
บรรดาศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
ธวัชชัย
เดชพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
1 ศุภเสกข์
ชัยเจริญ
  club  GK
club - club - club -
2 อาทิตย์
กระออมแก้ว
  club  DF
club - club - club -
3 สุวรรณดล
วรรณดิลก
  club  DF
club - club - club -
4 อดิศักดิ์
คล้ายสอน
  club  FW
club - club - club -
5 สาธิต
น้อยแดง
  club  FW
club - club - club -
6 พรเทพ
กลิ่นอุบล
  club  FW
club - club - club -
7 ณัฐวุฒิ
อู่สุวรรณทิม
  club  DF
club - club - club -
8 คเณศ
วงศ์วิลัย
  club  MF
club - club - club -
9 ระพีพัฒน์
นาเวทรัมย์
  club  FW
club - club - club -
10 ทรงกรด
พรรณมณีลักษณ์
  club  MF
club - club - club -
11 สุทธิพงค์
บุญสวยขวัญ
  club  MF
club - club - club -
12 วราวุฒิ
กล่ำเดช
  club  MF
club - club - club -
13 ธีระพันธ์
โตพ่วง
  club  DF
club - club - club -
14 วชิรวิชญ์
นุ่มนาค
  club  MF
club - club - club -
15 เจษฎา
โพธิ์ชื่น
  club  FW
club - club - club -
16 สุกมล
ศรีชาเนตร
  club  DF
club - club - club -
17 พิเชษฐ
อ่อนผึ้ง
  club  DF
club - club - club -
18 รุ่งอรุณ
ถ้ำสวย
  club  FW
club - club - club -
19 มานพ
เพ็ญธัญยกร
  club  DF
club - club - club -
20 อนุสรณ์
ไกรฤกษ์
  club  MF
club - club - club -
21 วิษณุ
เลขสันต์
  club  DF
club - club - club -
22 พัฐกฤษฎ์
มหาวิจิตร
  club  GK
club - club - club -
23 ปริญญา
บรรดาศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
24 ฐานันดร
บรรดาศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
25 ธวัชชัย
เดชพันธุ์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ศุภเสกข์
ชัยเจริญ
  club  GK
club - club - club -
22 พัฐกฤษฎ์
มหาวิจิตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อาทิตย์
กระออมแก้ว
  club  DF
club - club - club -
3 สุวรรณดล
วรรณดิลก
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฐวุฒิ
อู่สุวรรณทิม
  club  DF
club - club - club -
13 ธีระพันธ์
โตพ่วง
  club  DF
club - club - club -
16 สุกมล
ศรีชาเนตร
  club  DF
club - club - club -
17 พิเชษฐ
อ่อนผึ้ง
  club  DF
club - club - club -
19 มานพ
เพ็ญธัญยกร
  club  DF
club - club - club -
21 วิษณุ
เลขสันต์
  club  DF
club - club - club -
23 ปริญญา
บรรดาศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
25 ธวัชชัย
เดชพันธุ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 คเณศ
วงศ์วิลัย
  club  MF
club - club - club -
10 ทรงกรด
พรรณมณีลักษณ์
  club  MF
club - club - club -
11 สุทธิพงค์
บุญสวยขวัญ
  club  MF
club - club - club -
12 วราวุฒิ
กล่ำเดช
  club  MF
club - club - club -
14 วชิรวิชญ์
นุ่มนาค
  club  MF
club - club - club -
20 อนุสรณ์
ไกรฤกษ์
  club  MF
club - club - club -
24 ฐานันดร
บรรดาศักดิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

4 อดิศักดิ์
คล้ายสอน
  club  FW
club - club - club -
5 สาธิต
น้อยแดง
  club  FW
club - club - club -
6 พรเทพ
กลิ่นอุบล
  club  FW
club - club - club -
9 ระพีพัฒน์
นาเวทรัมย์
  club  FW
club - club - club -
15 เจษฎา
โพธิ์ชื่น
  club  FW
club - club - club -
18 รุ่งอรุณ
ถ้ำสวย
  club  FW
club - club - club -