club club club club

Club & Players

club
club นอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Northern Tak United
Short Name [Thai] นอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Northern Tak United
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
40 นอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
จิระพัฒน์
ศิลาพิพพัฒน์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปิยะบุตร
เหลาเลิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
บุษกล
ชินาลัย
  club  club - club - club -
DF
4
club
เจษฎา
สุวรรณรี
  club  club - club - club -
MF
5
club
ธีรวัฒน์
คำเสียง
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธเนศ
อินทร์ประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
ปิยะณัฐ
พรหมมา
  club  club - club - club -
MF
8
club
ณัฐพนธ์
เจริญนาม
  club  club - club - club -
MF
9
club
จีรศักดิ์
กลับฉิ่ง
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐพงษ์
มาอยู่
  club  club - club - club -
FW
11
club
ปฎิภาณ
เดชแก้ว
  club  club - club - club -
DF
12
club
จตุรภร
จำปาอินทร์
  club  club - club - club -
DF
13
club
กริชรวีร์
วงษ์เชย
  club  club - club - club -
MF
14
club
พัลลภ
สุขกันตะ
  club  club - club - club -
MF
15
club
ทัดทอง
เที่ยงทัศน์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ยุทธนา
จงนอก
  club  club - club - club -
MF
17
club
พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  club - club - club -
FW
18
club
พงศธร
หลักคำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
มลทาริน
มาลา
  club  club - club - club -
FW
20
club
จตุรงค์
สิงห์ทอง
  club  club - club - club -
FW
21
club
ศิลา
ทิมแตง
  club  club - club - club -
MF
22
club
นิพิฐพนธ์
ไม่โศก
  club  club - club - club -
MF
23
club
ชิตพล
วิบูลย์อรรถ
  club  club - club - club -
DF
24
club
ปฎิพัทธ์
เดชแก้ว
  club  club - club - club -
DF
25
club
เศรษฐา
ดำเหลือ
  club  club - club - club -
GK
1 จิระพัฒน์
ศิลาพิพพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
2 ปิยะบุตร
เหลาเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 บุษกล
ชินาลัย
  club  DF
club - club - club -
4 เจษฎา
สุวรรณรี
  club  MF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
คำเสียง
  club  DF
club - club - club -
6 ธเนศ
อินทร์ประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
7 ปิยะณัฐ
พรหมมา
  club  MF
club - club - club -
8 ณัฐพนธ์
เจริญนาม
  club  MF
club - club - club -
9 จีรศักดิ์
กลับฉิ่ง
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐพงษ์
มาอยู่
  club  FW
club - club - club -
11 ปฎิภาณ
เดชแก้ว
  club  DF
club - club - club -
12 จตุรภร
จำปาอินทร์
  club  DF
club - club - club -
13 กริชรวีร์
วงษ์เชย
  club  MF
club - club - club -
14 พัลลภ
สุขกันตะ
  club  MF
club - club - club -
15 ทัดทอง
เที่ยงทัศน์
  club  DF
club - club - club -
16 ยุทธนา
จงนอก
  club  MF
club - club - club -
17 พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  FW
club - club - club -
18 พงศธร
หลักคำ
  club  GK
club - club - club -
19 มลทาริน
มาลา
  club  FW
club - club - club -
20 จตุรงค์
สิงห์ทอง
  club  FW
club - club - club -
21 ศิลา
ทิมแตง
  club  MF
club - club - club -
22 นิพิฐพนธ์
ไม่โศก
  club  MF
club - club - club -
23 ชิตพล
วิบูลย์อรรถ
  club  DF
club - club - club -
24 ปฎิพัทธ์
เดชแก้ว
  club  DF
club - club - club -
25 เศรษฐา
ดำเหลือ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 จิระพัฒน์
ศิลาพิพพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
18 พงศธร
หลักคำ
  club  GK
club - club - club -
25 เศรษฐา
ดำเหลือ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ปิยะบุตร
เหลาเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 บุษกล
ชินาลัย
  club  DF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
คำเสียง
  club  DF
club - club - club -
6 ธเนศ
อินทร์ประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
11 ปฎิภาณ
เดชแก้ว
  club  DF
club - club - club -
12 จตุรภร
จำปาอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 ทัดทอง
เที่ยงทัศน์
  club  DF
club - club - club -
23 ชิตพล
วิบูลย์อรรถ
  club  DF
club - club - club -
24 ปฎิพัทธ์
เดชแก้ว
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เจษฎา
สุวรรณรี
  club  MF
club - club - club -
7 ปิยะณัฐ
พรหมมา
  club  MF
club - club - club -
8 ณัฐพนธ์
เจริญนาม
  club  MF
club - club - club -
13 กริชรวีร์
วงษ์เชย
  club  MF
club - club - club -
14 พัลลภ
สุขกันตะ
  club  MF
club - club - club -
16 ยุทธนา
จงนอก
  club  MF
club - club - club -
21 ศิลา
ทิมแตง
  club  MF
club - club - club -
22 นิพิฐพนธ์
ไม่โศก
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 จีรศักดิ์
กลับฉิ่ง
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐพงษ์
มาอยู่
  club  FW
club - club - club -
17 พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  FW
club - club - club -
19 มลทาริน
มาลา
  club  FW
club - club - club -
20 จตุรงค์
สิงห์ทอง
  club  FW
club - club - club -