club club club club

Club & Players

club
club สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี
Club Name [Thai] สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี
Club Name [Eng] สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี
Short Name [Thai] สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี
Short Name [Eng] สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
102 สิงห์ระฆังทอง เมืองกาญจน์ เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ไพศาล
ธาตุทอง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ชนาธิป
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
DF
3
club
วรรธนะ
ภูมีศรี
  club  club - club - club -
DF
4
club
รัชชานนท์
ขาววงศ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ณัฐชนน
ธนะวัตต์
  club  club - club - club -
DF
6
club
วัชรพันธ์
ใบบัว
  club  club - club - club -
MF
7
club
วิเชียร
เชียงทุม
  club  club - club - club -
MF
8
club
เทพฤทธิ์
นามาบ
  club  club - club - club -
MF
9
club
อดิศักดิ์
รุ่งกลิ่น
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐณรงค์
สุขวิสิฏฐ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
ชูชาติ
ศรีสะอาด
  club  club - club - club -
MF
12
club
ฐานุศร
เกตุมณี
  club  club - club - club -
MF
13
club
ดุสิต
ชุ่มชัยรัตน์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ภูนิคธันวา
นักกีฬา
  club  club - club - club -
DF
15
club
จตุรงค์
เห็นประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
16
club
อิทธิ
ศุภกาญจนภากร
  club  club - club - club -
MF
17
club
โกมิน
ปลัดดินแดน
  club  club - club - club -
MF
18
club
จิรวุฒิ
ธนารักษ์วานิช
  club  club - club - club -
GK
19
club
ฐิติพันธ์
ศรีบูรณ์เดช
  club  club - club - club -
FW
20
club
อาทิตย์
ปานมา
  club  club - club - club -
FW
21
club
กอบศักดิ์
เบ็ญพาด
  club  club - club - club -
FW
22
club
ชัยพร
น้อยพันธุ์ดี
  club  club - club - club -
MF
23
club
เนติพงษ์
ผิวบัวคำ
  club  club - club - club -
MF
24
club
สิงหา
แม้นทิม
  club  club - club - club -
FW
25
club
ธนพงษ์
ใครหอม
  club  club - club - club -
DF
1 ไพศาล
ธาตุทอง
  club  GK
club - club - club -
2 ชนาธิป
พวงมาลัย
  club  DF
club - club - club -
3 วรรธนะ
ภูมีศรี
  club  DF
club - club - club -
4 รัชชานนท์
ขาววงศ์
  club  DF
club - club - club -
5 ณัฐชนน
ธนะวัตต์
  club  DF
club - club - club -
6 วัชรพันธ์
ใบบัว
  club  MF
club - club - club -
7 วิเชียร
เชียงทุม
  club  MF
club - club - club -
8 เทพฤทธิ์
นามาบ
  club  MF
club - club - club -
9 อดิศักดิ์
รุ่งกลิ่น
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐณรงค์
สุขวิสิฏฐ์
  club  MF
club - club - club -
11 ชูชาติ
ศรีสะอาด
  club  MF
club - club - club -
12 ฐานุศร
เกตุมณี
  club  MF
club - club - club -
13 ดุสิต
ชุ่มชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
14 ภูนิคธันวา
นักกีฬา
  club  DF
club - club - club -
15 จตุรงค์
เห็นประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
16 อิทธิ
ศุภกาญจนภากร
  club  MF
club - club - club -
17 โกมิน
ปลัดดินแดน
  club  MF
club - club - club -
18 จิรวุฒิ
ธนารักษ์วานิช
  club  GK
club - club - club -
19 ฐิติพันธ์
ศรีบูรณ์เดช
  club  FW
club - club - club -
20 อาทิตย์
ปานมา
  club  FW
club - club - club -
21 กอบศักดิ์
เบ็ญพาด
  club  FW
club - club - club -
22 ชัยพร
น้อยพันธุ์ดี
  club  MF
club - club - club -
23 เนติพงษ์
ผิวบัวคำ
  club  MF
club - club - club -
24 สิงหา
แม้นทิม
  club  FW
club - club - club -
25 ธนพงษ์
ใครหอม
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ไพศาล
ธาตุทอง
  club  GK
club - club - club -
18 จิรวุฒิ
ธนารักษ์วานิช
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ชนาธิป
พวงมาลัย
  club  DF
club - club - club -
3 วรรธนะ
ภูมีศรี
  club  DF
club - club - club -
4 รัชชานนท์
ขาววงศ์
  club  DF
club - club - club -
5 ณัฐชนน
ธนะวัตต์
  club  DF
club - club - club -
14 ภูนิคธันวา
นักกีฬา
  club  DF
club - club - club -
15 จตุรงค์
เห็นประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 ธนพงษ์
ใครหอม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 วัชรพันธ์
ใบบัว
  club  MF
club - club - club -
7 วิเชียร
เชียงทุม
  club  MF
club - club - club -
8 เทพฤทธิ์
นามาบ
  club  MF
club - club - club -
10 ณัฐณรงค์
สุขวิสิฏฐ์
  club  MF
club - club - club -
11 ชูชาติ
ศรีสะอาด
  club  MF
club - club - club -
12 ฐานุศร
เกตุมณี
  club  MF
club - club - club -
13 ดุสิต
ชุ่มชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
16 อิทธิ
ศุภกาญจนภากร
  club  MF
club - club - club -
17 โกมิน
ปลัดดินแดน
  club  MF
club - club - club -
22 ชัยพร
น้อยพันธุ์ดี
  club  MF
club - club - club -
23 เนติพงษ์
ผิวบัวคำ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 อดิศักดิ์
รุ่งกลิ่น
  club  FW
club - club - club -
19 ฐิติพันธ์
ศรีบูรณ์เดช
  club  FW
club - club - club -
20 อาทิตย์
ปานมา
  club  FW
club - club - club -
21 กอบศักดิ์
เบ็ญพาด
  club  FW
club - club - club -
24 สิงหา
แม้นทิม
  club  FW
club - club - club -