club club club club

Club & Players

club
club สมุย ซิตี้
Club Name [Thai] สมุย ซิตี้
Club Name [Eng] samui city
Short Name [Thai] สมุย ซิตี้
Short Name [Eng] samui city
Alias [Eng] นาคาทะเลใต้
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
100 สมุย ซิตี้   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ทนุขวัญ
ขันทอง
  club  club - club - club -
GK
2
club
จักรพงษ์
เรืองศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
ธนาพงศ์
นพคุณ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธรรมนูญ
มาทอง
  club  club - club - club -
MF
5
club
ธีรวัฒน์
คล้ายทอง
  club  club - club - club -
DF
6
club
อมรศิลป์
ภูนาขาว
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธัญธวัช
โอเอี่ยม
  club  club - club - club -
FW
8
club
สุรสิทธิ์
ทองบ่อแสน
  club  club - club - club -
MF
9
club
อรรถพล
สมใจหมาย
  club  club - club - club -
FW
10
club
อนันต์
ไต่ตาม
  club  club - club - club -
DF
11
club
สหรัฐ
พุทธรัตนัง
  club  club - club - club -
FW
12
club
พงศกรณ์
พรหมเลิศ
  club  club - club - club -
DF
13
club
สุริยา
จันทร์แดง
  club  club - club - club -
FW
14
club
ภานุวัฒน์
ราชฉวาง
  club  club - club - club -
DF
15
club
พัฒนพงษ์
แสนพลอ่อน
  club  club - club - club -
DF
16
club
กิตติพงศ์
นิยงค์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  club - club - club -
DF
18
club
พรชัย
วิสุทธิยา
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐไชย
ศรศักดา
  club  club - club - club -
DF
20
club
ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  club - club - club -
FW
21
club
พิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  club - club - club -
FW
22
club
นาวี
อิ่มแย้ม
  club  club - club - club -
MF
23
club
สนอง
ชัยประโคม
  club  club - club - club -
FW
24
club
ภากรณ์
เทพโอภาส
  club  club - club - club -
MF
25
club
ศิทธวุฒิ
ไสวศรี
  club  club - club - club -
DF
1 ทนุขวัญ
ขันทอง
  club  GK
club - club - club -
2 จักรพงษ์
เรืองศรี
  club  DF
club - club - club -
3 ธนาพงศ์
นพคุณ
  club  DF
club - club - club -
4 ธรรมนูญ
มาทอง
  club  MF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
คล้ายทอง
  club  DF
club - club - club -
6 อมรศิลป์
ภูนาขาว
  club  MF
club - club - club -
7 ธัญธวัช
โอเอี่ยม
  club  FW
club - club - club -
8 สุรสิทธิ์
ทองบ่อแสน
  club  MF
club - club - club -
9 อรรถพล
สมใจหมาย
  club  FW
club - club - club -
10 อนันต์
ไต่ตาม
  club  DF
club - club - club -
11 สหรัฐ
พุทธรัตนัง
  club  FW
club - club - club -
12 พงศกรณ์
พรหมเลิศ
  club  DF
club - club - club -
13 สุริยา
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
14 ภานุวัฒน์
ราชฉวาง
  club  DF
club - club - club -
15 พัฒนพงษ์
แสนพลอ่อน
  club  DF
club - club - club -
16 กิตติพงศ์
นิยงค์
  club  MF
club - club - club -
17 ผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  DF
club - club - club -
18 พรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
20 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club - club - club -
21 พิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club - club - club -
22 นาวี
อิ่มแย้ม
  club  MF
club - club - club -
23 สนอง
ชัยประโคม
  club  FW
club - club - club -
24 ภากรณ์
เทพโอภาส
  club  MF
club - club - club -
25 ศิทธวุฒิ
ไสวศรี
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ทนุขวัญ
ขันทอง
  club  GK
club - club - club -
18 พรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 จักรพงษ์
เรืองศรี
  club  DF
club - club - club -
3 ธนาพงศ์
นพคุณ
  club  DF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
คล้ายทอง
  club  DF
club - club - club -
10 อนันต์
ไต่ตาม
  club  DF
club - club - club -
12 พงศกรณ์
พรหมเลิศ
  club  DF
club - club - club -
14 ภานุวัฒน์
ราชฉวาง
  club  DF
club - club - club -
15 พัฒนพงษ์
แสนพลอ่อน
  club  DF
club - club - club -
17 ผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
25 ศิทธวุฒิ
ไสวศรี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 ธรรมนูญ
มาทอง
  club  MF
club - club - club -
6 อมรศิลป์
ภูนาขาว
  club  MF
club - club - club -
8 สุรสิทธิ์
ทองบ่อแสน
  club  MF
club - club - club -
16 กิตติพงศ์
นิยงค์
  club  MF
club - club - club -
22 นาวี
อิ่มแย้ม
  club  MF
club - club - club -
24 ภากรณ์
เทพโอภาส
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ธัญธวัช
โอเอี่ยม
  club  FW
club - club - club -
9 อรรถพล
สมใจหมาย
  club  FW
club - club - club -
11 สหรัฐ
พุทธรัตนัง
  club  FW
club - club - club -
13 สุริยา
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
20 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club - club - club -
21 พิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club - club - club -
23 สนอง
ชัยประโคม
  club  FW
club - club - club -