club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Club Name [Eng] Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Short Name [Thai] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Short Name [Eng] Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Alias [Eng] ์มรภ.นม.
Stadium [Eng]
Capacity 2500
Website
Email preetiwat.w@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ดนัย
มีลาภ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ชัยวัฒน์
บัวนาค
  club  club - club - club -
DF
3
club
ธวัชชัย
ฤทธิกัน
  club  club - club - club -
DF
4
club
เกมสกรณ์
ปิ่นนอก
  club  club - club - club -
MF
5
club
ธีรวัฒน์
ศรีภา
  club  club - club - club -
DF
6
club
วิทวัส
โวงประโคน
  club  club - club - club -
DF
7
club
นครินทร์
แลสันเที๊ยะ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ศุภชัย
หลงมา
  club  club - club - club -
MF
9
club
เอกรินทร์
แก้วชนะ
  club  club - club - club -
FW
10
club
นพดล
กายตะขบ
  club  club - club - club -
FW
11
club
ณัฐพล
คูณขุนทด
  club  club - club - club -
DF
12
club
กฤษติพงษ์
เพราะพินิจ
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธีรโชติ
หุ่นสูงเนิน
  club  club - club - club -
FW
14
club
เจตริน
คงประศุกร
  club  club - club - club -
MF
15
club
สิทธิพจน์
สีเสน
  club  club - club - club -
FW
16
club
ณัฏฐาพันธ์
พันธ์สุชาติ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ศุภกานต์
คูบาร์
  club  club - club - club -
FW
18
club
วัชรกร
ไปเจอะ
  club  club - club - club -
GK
19
club
สมศักดิ์
ค่ากระโทก
  club  club - club - club -
FW
20
club
ธรนินทร์
ผ่านสอน
  club  club - club - club -
GK
21
club
ชาญชัย
จัดกระโทก
  club  club - club - club -
MF
22
club
กิตติภูมิ
แป้นเชื้อ
  club  club - club - club -
DF
23
club
ศรยุทธ
พรรณขาม
  club  club - club - club -
FW
24
club
ประยงค์บัญชร
อินทร์ช่าง
  club  club - club - club -
DF
25
club
สมศักดิ์
ไล่กระโทก
  club  club - club - club -
DF
1 ดนัย
มีลาภ
  club  GK
club - club - club -
2 ชัยวัฒน์
บัวนาค
  club  DF
club - club - club -
3 ธวัชชัย
ฤทธิกัน
  club  DF
club - club - club -
4 เกมสกรณ์
ปิ่นนอก
  club  MF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
ศรีภา
  club  DF
club - club - club -
6 วิทวัส
โวงประโคน
  club  DF
club - club - club -
7 นครินทร์
แลสันเที๊ยะ
  club  MF
club - club - club -
8 ศุภชัย
หลงมา
  club  MF
club - club - club -
9 เอกรินทร์
แก้วชนะ
  club  FW
club - club - club -
10 นพดล
กายตะขบ
  club  FW
club - club - club -
11 ณัฐพล
คูณขุนทด
  club  DF
club - club - club -
12 กฤษติพงษ์
เพราะพินิจ
  club  MF
club - club - club -
13 ธีรโชติ
หุ่นสูงเนิน
  club  FW
club - club - club -
14 เจตริน
คงประศุกร
  club  MF
club - club - club -
15 สิทธิพจน์
สีเสน
  club  FW
club - club - club -
16 ณัฏฐาพันธ์
พันธ์สุชาติ
  club  MF
club - club - club -
17 ศุภกานต์
คูบาร์
  club  FW
club - club - club -
18 วัชรกร
ไปเจอะ
  club  GK
club - club - club -
19 สมศักดิ์
ค่ากระโทก
  club  FW
club - club - club -
20 ธรนินทร์
ผ่านสอน
  club  GK
club - club - club -
21 ชาญชัย
จัดกระโทก
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติภูมิ
แป้นเชื้อ
  club  DF
club - club - club -
23 ศรยุทธ
พรรณขาม
  club  FW
club - club - club -
24 ประยงค์บัญชร
อินทร์ช่าง
  club  DF
club - club - club -
25 สมศักดิ์
ไล่กระโทก
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ดนัย
มีลาภ
  club  GK
club - club - club -
18 วัชรกร
ไปเจอะ
  club  GK
club - club - club -
20 ธรนินทร์
ผ่านสอน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ชัยวัฒน์
บัวนาค
  club  DF
club - club - club -
3 ธวัชชัย
ฤทธิกัน
  club  DF
club - club - club -
5 ธีรวัฒน์
ศรีภา
  club  DF
club - club - club -
6 วิทวัส
โวงประโคน
  club  DF
club - club - club -
11 ณัฐพล
คูณขุนทด
  club  DF
club - club - club -
22 กิตติภูมิ
แป้นเชื้อ
  club  DF
club - club - club -
24 ประยงค์บัญชร
อินทร์ช่าง
  club  DF
club - club - club -
25 สมศักดิ์
ไล่กระโทก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เกมสกรณ์
ปิ่นนอก
  club  MF
club - club - club -
7 นครินทร์
แลสันเที๊ยะ
  club  MF
club - club - club -
8 ศุภชัย
หลงมา
  club  MF
club - club - club -
12 กฤษติพงษ์
เพราะพินิจ
  club  MF
club - club - club -
14 เจตริน
คงประศุกร
  club  MF
club - club - club -
16 ณัฏฐาพันธ์
พันธ์สุชาติ
  club  MF
club - club - club -
21 ชาญชัย
จัดกระโทก
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 เอกรินทร์
แก้วชนะ
  club  FW
club - club - club -
10 นพดล
กายตะขบ
  club  FW
club - club - club -
13 ธีรโชติ
หุ่นสูงเนิน
  club  FW
club - club - club -
15 สิทธิพจน์
สีเสน
  club  FW
club - club - club -
17 ศุภกานต์
คูบาร์
  club  FW
club - club - club -
19 สมศักดิ์
ค่ากระโทก
  club  FW
club - club - club -
23 ศรยุทธ
พรรณขาม
  club  FW
club - club - club -