club club club club

Club & Players

club
club วังไผ่ล้อมสปอร์ตคลับ
Club Name [Thai] วังไผ่ล้อมสปอร์ตคลับ
Club Name [Eng] WANGPAILOM SPORT CLUB
Short Name [Thai] WPLSC
Short Name [Eng] WPLSC
Alias [Eng] WPLSC
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
85 วังไผ่ล้อมสปอร์ตคลับ   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ณัฐพล
ช้างแรงการ
  club  club - club - club -
GK
2
club
มารุต
อะมูหะหมัดประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
3
club
สุรวุฒิ
กาดำ
  club  club - club - club -
DF
4
club
นัฐพงษ์
พริ้มทอง
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธารา
วัฒนวิเชียร
  club  club - club - club -
DF
6
club
อรรถพล
และปานแก้ว
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธวัตรชัย
จีนคง
  club  club - club - club -
MF
8
club
โจ้
มิ่งสมร
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัฐพล
เครือแบน
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธนกฤต
สีสำราญ
  club  club - club - club -
MF
11
club
นลธวัช
อาหะหมัดอามีน
  club  club - club - club -
MF
12
club
ซาลีม
หลีอาดั้ม
  club  club - club - club -
DF
13
club
อามีน
ปาลาเลย์
  club  club - club - club -
FW
14
club
มนตรี
เครือเอี่ยม
  club  club - club - club -
MF
15
club
วรวัฒต์
แสงสุข
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศรัณย์
มานน้อย
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูวดล
ธรรมธาดานาวี
  club  club - club - club -
MF
18
club
นันทิพัฒน์
พืชจันทร์
  club  club - club - club -
GK
19
club
นรุตม์
สินชาติ
  club  club - club - club -
MF
20
club
อมรเทพ
ณ ระนอง
  club  club - club - club -
MF
21
club
ศุภวิชญ์
โพธิโขน
  club  club - club - club -
DF
22
club
วุฒิชัย
ใจทอง
  club  club - club - club -
FW
23
club
อนุวัฒน์
สระทอง
  club  club - club - club -
DF
24
club
ศิลา
จูสิงห์
  club  club - club - club -
MF
25
club
ชัยสิทธิ์
การินทร์
  club  club - club - club -
DF
1 ณัฐพล
ช้างแรงการ
  club  GK
club - club - club -
2 มารุต
อะมูหะหมัดประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
3 สุรวุฒิ
กาดำ
  club  DF
club - club - club -
4 นัฐพงษ์
พริ้มทอง
  club  DF
club - club - club -
5 ธารา
วัฒนวิเชียร
  club  DF
club - club - club -
6 อรรถพล
และปานแก้ว
  club  MF
club - club - club -
7 ธวัตรชัย
จีนคง
  club  MF
club - club - club -
8 โจ้
มิ่งสมร
  club  MF
club - club - club -
9 ณัฐพล
เครือแบน
  club  FW
club - club - club -
10 ธนกฤต
สีสำราญ
  club  MF
club - club - club -
11 นลธวัช
อาหะหมัดอามีน
  club  MF
club - club - club -
12 ซาลีม
หลีอาดั้ม
  club  DF
club - club - club -
13 อามีน
ปาลาเลย์
  club  FW
club - club - club -
14 มนตรี
เครือเอี่ยม
  club  MF
club - club - club -
15 วรวัฒต์
แสงสุข
  club  DF
club - club - club -
16 ศรัณย์
มานน้อย
  club  MF
club - club - club -
17 ภูวดล
ธรรมธาดานาวี
  club  MF
club - club - club -
18 นันทิพัฒน์
พืชจันทร์
  club  GK
club - club - club -
19 นรุตม์
สินชาติ
  club  MF
club - club - club -
20 อมรเทพ
ณ ระนอง
  club  MF
club - club - club -
21 ศุภวิชญ์
โพธิโขน
  club  DF
club - club - club -
22 วุฒิชัย
ใจทอง
  club  FW
club - club - club -
23 อนุวัฒน์
สระทอง
  club  DF
club - club - club -
24 ศิลา
จูสิงห์
  club  MF
club - club - club -
25 ชัยสิทธิ์
การินทร์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณัฐพล
ช้างแรงการ
  club  GK
club - club - club -
18 นันทิพัฒน์
พืชจันทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 มารุต
อะมูหะหมัดประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
3 สุรวุฒิ
กาดำ
  club  DF
club - club - club -
4 นัฐพงษ์
พริ้มทอง
  club  DF
club - club - club -
5 ธารา
วัฒนวิเชียร
  club  DF
club - club - club -
12 ซาลีม
หลีอาดั้ม
  club  DF
club - club - club -
15 วรวัฒต์
แสงสุข
  club  DF
club - club - club -
21 ศุภวิชญ์
โพธิโขน
  club  DF
club - club - club -
23 อนุวัฒน์
สระทอง
  club  DF
club - club - club -
25 ชัยสิทธิ์
การินทร์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 อรรถพล
และปานแก้ว
  club  MF
club - club - club -
7 ธวัตรชัย
จีนคง
  club  MF
club - club - club -
8 โจ้
มิ่งสมร
  club  MF
club - club - club -
10 ธนกฤต
สีสำราญ
  club  MF
club - club - club -
11 นลธวัช
อาหะหมัดอามีน
  club  MF
club - club - club -
14 มนตรี
เครือเอี่ยม
  club  MF
club - club - club -
16 ศรัณย์
มานน้อย
  club  MF
club - club - club -
17 ภูวดล
ธรรมธาดานาวี
  club  MF
club - club - club -
19 นรุตม์
สินชาติ
  club  MF
club - club - club -
20 อมรเทพ
ณ ระนอง
  club  MF
club - club - club -
24 ศิลา
จูสิงห์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ณัฐพล
เครือแบน
  club  FW
club - club - club -
13 อามีน
ปาลาเลย์
  club  FW
club - club - club -
22 วุฒิชัย
ใจทอง
  club  FW
club - club - club -