club club club club

Club & Players

club
club สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] SAIMIT KABIN UNITED
Short Name [Thai] SMKB U
Short Name [Eng] SAIMIT KABIN
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราช
Capacity 0
Website https://www.facebook.com/saimitkabin/
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด   2 3 2 7 7   1 1 5 10 15   14 3 4 7 17 22   -5 13
Last Six Results club
19-05-61 club SKBUTD 1 - 3 NAVY FC B club
L
13-05-61 club SKBUTD 1 - 2 CTBFC club
L
05-05-61 club SKBUTD 0 - 0 PDRYFC club
D
28-04-61 club SKBUTD 2 - 3 PUTDB club
L
21-04-61 club SKBUTD 1 - 2 EDAP club
L
07-04-61 club SKBUTD 3 - 3 CHONFC B club
D
All Results
Last Six Fixtures club
10-06-61 club SKBUTD VS FLTFC club
H
16-06-61 club SKBUTD VS BKHAUTD club
A
24-06-61 club SKBUTD VS NKNFC club
H
30-06-61 club SKBUTD VS CHONFC B club
A
All Fixtures

Players

All Players

3
club
มานพ
เซมรัมย์
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
MITANI
TSUBASA
  club  club club 1 club - club -
MF
5
club
อภิพันธ์
อุระ
  club  club - club - club 1
MF
7
club
ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  club - club - club 3
FW
8
club
สุธายุทธ
อุระ
  club  club 3 club - club 1
FW
9
club
จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  club - club - club -
DF
10
club
มนตรี
ฟ้าบัง
  club  club - club - club -
MF
11
club
ไพรัช
สุขแสวง
  club  club 3 club - club -
DF
13
club
อนุชัย
วรเลิศ
  club  club 4 club - club 2
DF
14
club
พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  club 3 club - club 4
MF
15
club
บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  club - club - club -
GK
16
club
ศิวดล
คงศิริ
  club  club 2 club - club -
MF
17
club
โยธิน
แดงปุ่น
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
วีระพล
สุขแสวง
  club  club - club - club -
GK
19
club
เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  club 3 club - club 1
MF
20
club
ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  club - club - club -
MF
21
club
ยศกร
หอยสังข์
  club  club - club - club -
MF
23
club
สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  club - club - club -
MF
29
club
AMIDU
JAMAL
  club  club club 1 club 1 club 2
FW
30
club
ยศภัทร
คงสมนวน
  club  club 1 club - club -
DF
31
club
พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  club 1 club - club -
DF
33
club
รชพล
ศิริจันทร์
  club  club 1 club - club -
DF
36
club
สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  club - club - club -
MF
37
club
จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  club - club - club -
GK
39
club
สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  club - club - club -
MF
44
club
ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  club - club - club -
MF
69
club
จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  club - club - club -
GK
99
club
เมธี
ปุ้งโพ
  club  club 2 club - club 2
FW
3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club 1 club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club 1
7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club 3
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club 3 club - club 1
9 จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  DF
club - club - club -
10 มนตรี
ฟ้าบัง
  club  MF
club - club - club -
11 ไพรัช
สุขแสวง
  club  DF
club 3 club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club 2
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club 3 club - club 4
15 บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  GK
club - club - club -
16 ศิวดล
คงศิริ
  club  MF
club 2 club - club -
17 โยธิน
แดงปุ่น
  club  DF
club 1 club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club 3 club - club 1
20 ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  MF
club - club - club -
21 ยศกร
หอยสังข์
  club  MF
club - club - club -
23 สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  MF
club - club - club -
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club 1 club 1 club 2
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club 1 club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club 1 club - club -
33 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
36 สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  MF
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -
39 สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  MF
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -
69 จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  GK
club - club - club -
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club 2 club - club 2

GoalKeeper Players

15 บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  GK
club - club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -
69 จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
9 จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  DF
club - club - club -
11 ไพรัช
สุขแสวง
  club  DF
club 3 club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club 2
17 โยธิน
แดงปุ่น
  club  DF
club 1 club - club -
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club 1 club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club 1 club - club -
33 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club 1 club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club 1
10 มนตรี
ฟ้าบัง
  club  MF
club - club - club -
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club 3 club - club 4
16 ศิวดล
คงศิริ
  club  MF
club 2 club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club 3 club - club 1
20 ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  MF
club - club - club -
21 ยศกร
หอยสังข์
  club  MF
club - club - club -
23 สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  MF
club - club - club -
36 สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  MF
club - club - club -
39 สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  MF
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club 3
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club 3 club - club 1
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club 1 club 1 club 2
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club 2 club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor