club club club club

Club & Players

club
club นครนายก เอฟซี
Club Name [Thai] นครนายก เอฟซี
Club Name [Eng] NAKHONNAYOK FC
Short Name [Thai] นย.FC
Short Name [Eng] NKY..FC
Alias [Eng] นักรบขุนด่าน
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นครนายก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
นครนายก เอฟซี   2 2 3 9 12   3 2 2 5 4   14 5 4 5 14 16   -2 19
Last Six Results club
20-05-61 club NKNFC 2 - 0 PUTDB club
W
13-05-61 club NKNFC 1 - 0 FLTFC club
W
05-05-61 club NKNFC 0 - 0 EDAP club
D
28-04-61 club NKNFC 0 - 3 BKHAUTD club
L
22-04-61 club NKNFC 0 - 0 NAVY FC B club
D
08-04-61 club NKNFC 2 - 1 CTBFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
09-06-61 club NKNFC VS CHONFC B club
A
17-06-61 club NKNFC VS PDRYFC club
H
24-06-61 club NKNFC VS SKBUTD club
A
01-07-61 club NKNFC VS CTBFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
สุภชัย
วงศ์สุวรรณ
  club  club - club - club -
GK
2
club
Eshun
Daniel
  club  club club - club - club -
DF
3
club
ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุชา
เถาลุน
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
ธีรพงษ์
สว่างศรี
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
สัมพันธ์
เกษี
  club  club - club - club -
MF
7
club
นิพิฐพน์
สีทอง
  club  club 2 club - club 4
FW
8
club
ถิรนัย
บุญชิต
  club  club - club - club -
MF
9
club
วินัย
ดอนดี
  club  club - club - club 1
FW
10
club
JAOUAD
AFRI
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  club - club - club -
DF
12
club
รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  club 2 club - club 1
MF
13
club
ธนกร
โตม่วย
  club  club - club - club -
DF
14
club
สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  club - club - club -
MF
15
club
ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
ศุภชัย
ภวานุวงค์
  club  club - club - club -
MF
17
club
วัชชานนท์
บุตรพรม
  club  club - club - club -
FW
18
club
พีรณัฐ
โควบุตร
  club  club - club - club -
MF
19
club
ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  club - club - club -
GK
20
club
วิโรจน์
ประเสริฐนู
  club  club - club - club -
DF
21
club
ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  club 3 club - club -
MF
22
club
นิธิ
ศิริจันทร์
  club  club - club - club -
MF
23
club
โชติพันธุ์
มากมี
  club  club 2 club - club -
DF
24
club
จิรายุส
คุณเดช
  club  club - club - club -
MF
25
club
ธวัชชัย
อนุสา
  club  club - club - club -
GK
26
club
พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  club 4 club - club 1
MF
27
club
HYUNSU
JEE
  club  club club - club - club 1
FW
28
club
ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  club 2 club - club -
DF
29
club
สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  club - club - club -
FW
30
club
พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  club - club - club -
GK
31
club
พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
กิตติธัช
ประนิธิ
  club  club 1 club - club 1
MF
35
club
อาคม
ฉายะยันต์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  club 2 club - club 2
FW
69
club
เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  club - club - club -
MF
1 สุภชัย
วงศ์สุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
2 Eshun
Daniel
  club  club DF
club - club - club -
3 ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุชา
เถาลุน
  club  MF
club 1 club - club -
5 ธีรพงษ์
สว่างศรี
  club  DF
club 1 club - club -
6 สัมพันธ์
เกษี
  club  MF
club - club - club -
7 นิพิฐพน์
สีทอง
  club  FW
club 2 club - club 4
8 ถิรนัย
บุญชิต
  club  MF
club - club - club -
9 วินัย
ดอนดี
  club  FW
club - club - club 1
10 JAOUAD
AFRI
  club  club FW
club - club - club 1
11 เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  DF
club - club - club -
12 รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  MF
club 2 club - club 1
13 ธนกร
โตม่วย
  club  DF
club - club - club -
14 สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  MF
club - club - club -
15 ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  MF
club 2 club - club -
16 ศุภชัย
ภวานุวงค์
  club  MF
club - club - club -
17 วัชชานนท์
บุตรพรม
  club  FW
club - club - club -
18 พีรณัฐ
โควบุตร
  club  MF
club - club - club -
19 ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  GK
club - club - club -
20 วิโรจน์
ประเสริฐนู
  club  DF
club - club - club -
21 ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  MF
club 3 club - club -
22 นิธิ
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -
23 โชติพันธุ์
มากมี
  club  DF
club 2 club - club -
24 จิรายุส
คุณเดช
  club  MF
club - club - club -
25 ธวัชชัย
อนุสา
  club  GK
club - club - club -
26 พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  MF
club 4 club - club 1
27 HYUNSU
JEE
  club  club FW
club - club - club 1
28 ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  DF
club 2 club - club -
29 สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  FW
club - club - club -
30 พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  GK
club - club - club -
31 พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
32 กิตติธัช
ประนิธิ
  club  MF
club 1 club - club 1
35 อาคม
ฉายะยันต์
  club  DF
club - club - club -
39 ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  FW
club 2 club - club 2
69 เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สุภชัย
วงศ์สุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
19 ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  GK
club - club - club -
25 ธวัชชัย
อนุสา
  club  GK
club - club - club -
30 พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 Eshun
Daniel
  club  club DF
club - club - club -
3 ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  DF
club - club - club -
5 ธีรพงษ์
สว่างศรี
  club  DF
club 1 club - club -
11 เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  DF
club - club - club -
13 ธนกร
โตม่วย
  club  DF
club - club - club -
20 วิโรจน์
ประเสริฐนู
  club  DF
club - club - club -
23 โชติพันธุ์
มากมี
  club  DF
club 2 club - club -
28 ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  DF
club 2 club - club -
31 พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
35 อาคม
ฉายะยันต์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 อนุชา
เถาลุน
  club  MF
club 1 club - club -
6 สัมพันธ์
เกษี
  club  MF
club - club - club -
8 ถิรนัย
บุญชิต
  club  MF
club - club - club -
12 รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  MF
club 2 club - club 1
14 สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  MF
club - club - club -
15 ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  MF
club 2 club - club -
16 ศุภชัย
ภวานุวงค์
  club  MF
club - club - club -
18 พีรณัฐ
โควบุตร
  club  MF
club - club - club -
21 ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  MF
club 3 club - club -
22 นิธิ
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -
24 จิรายุส
คุณเดช
  club  MF
club - club - club -
26 พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  MF
club 4 club - club 1
32 กิตติธัช
ประนิธิ
  club  MF
club 1 club - club 1
69 เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 นิพิฐพน์
สีทอง
  club  FW
club 2 club - club 4
9 วินัย
ดอนดี
  club  FW
club - club - club 1
10 JAOUAD
AFRI
  club  club FW
club - club - club 1
17 วัชชานนท์
บุตรพรม
  club  FW
club - club - club -
27 HYUNSU
JEE
  club  club FW
club - club - club 1
29 สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  FW
club - club - club -
39 ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  FW
club 2 club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor