club club club club

Club & Players

club
club จันทบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] จันทบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Chanthaburi FC
Short Name [Thai] จันทบุรี
Short Name [Eng] Chanthaburi
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง อบจ.จันทบุรี
Capacity 0
Website
Email tong_supong@hotmail.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
จันทบุรี เอฟซี   0 0 1 0 2   0 0 1 0 1   2 0 0 2 0 3   -3 0
Last Six Results club
16-02-62 club CTBFC 0 - 2 KKFC club
L
10-02-62 club CTBFC 0 - 1 BKHAUTD club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  club - club - club -
GK
2
club
พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
3
club
วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภานุมาตร
อำนวย
  club  club - club - club -
MF
6
club
ธีรกรณ์
สุนทรเวช
  club  club - club - club -
MF
7
club
สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  club - club - club -
MF
9
club
OZOR
ENOCH
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ปรัชญา
นะราช
  club  club - club - club -
FW
11
club
อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  club - club - club -
DF
12
club
สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  club - club - club -
DF
14
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club - club - club -
FW
15
club
ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  club - club - club -
MF
16
club
ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  club - club - club -
MF
17
club
กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  club - club - club -
MF
18
club
ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  club - club - club -
GK
19
club
เจตน์สฤษฎิ์
ประสิทธินาวา
  club  club - club - club -
MF
21
club
ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
22
club
อัฐพงษ์
กิจคาม
  club  club - club - club -
GK
23
club
ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  club - club - club -
FW
27
club
ยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  club - club - club -
DF
28
club
วิทยา
สลักเพชร
  club  club - club - club -
MF
29
club
SHUN
KAMINO
  club  club club - club - club -
MF
30
club
ณัฐภัทร
หาญกิจ
  club  club - club - club -
MF
31
club
ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  club - club - club -
DF
32
club
ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  club - club - club -
MF
33
club
ฐิติ
สังข์ศรี
  club  club - club - club -
DF
34
club
ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  club - club - club -
DF
35
club
ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  club - club - club -
GK
37
club
สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  club - club - club -
FW
38
club
ธีระ
ศรัทธา
  club  club - club - club -
DF
39
club
ธนรัตน์
เชษฐา
  club  club - club - club -
FW
40
club
ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  club - club - club -
FW
1 ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  GK
club - club - club -
2 พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุมาตร
อำนวย
  club  MF
club - club - club -
6 ธีรกรณ์
สุนทรเวช
  club  MF
club - club - club -
7 สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  MF
club - club - club -
8 ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
9 OZOR
ENOCH
  club  club FW
club - club - club -
10 ปรัชญา
นะราช
  club  FW
club - club - club -
11 อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  DF
club - club - club -
12 สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  DF
club - club - club -
14 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  FW
club - club - club -
15 ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  MF
club - club - club -
16 ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  MF
club - club - club -
17 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
18 ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  GK
club - club - club -
19 เจตน์สฤษฎิ์
ประสิทธินาวา
  club  MF
club - club - club -
21 ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
22 อัฐพงษ์
กิจคาม
  club  GK
club - club - club -
23 ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  FW
club - club - club -
27 ยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club - club - club -
28 วิทยา
สลักเพชร
  club  MF
club - club - club -
29 SHUN
KAMINO
  club  club MF
club - club - club -
30 ณัฐภัทร
หาญกิจ
  club  MF
club - club - club -
31 ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  DF
club - club - club -
32 ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  MF
club - club - club -
33 ฐิติ
สังข์ศรี
  club  DF
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  DF
club - club - club -
35 ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  GK
club - club - club -
37 สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  FW
club - club - club -
38 ธีระ
ศรัทธา
  club  DF
club - club - club -
39 ธนรัตน์
เชษฐา
  club  FW
club - club - club -
40 ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  GK
club - club - club -
18 ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  GK
club - club - club -
22 อัฐพงษ์
กิจคาม
  club  GK
club - club - club -
35 ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  DF
club - club - club -
11 อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  DF
club - club - club -
12 สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  DF
club - club - club -
27 ยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club - club - club -
31 ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  DF
club - club - club -
33 ฐิติ
สังข์ศรี
  club  DF
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  DF
club - club - club -
38 ธีระ
ศรัทธา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 ภานุมาตร
อำนวย
  club  MF
club - club - club -
6 ธีรกรณ์
สุนทรเวช
  club  MF
club - club - club -
7 สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  MF
club - club - club -
8 ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
15 ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  MF
club - club - club -
16 ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  MF
club - club - club -
17 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
19 เจตน์สฤษฎิ์
ประสิทธินาวา
  club  MF
club - club - club -
21 ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
28 วิทยา
สลักเพชร
  club  MF
club - club - club -
29 SHUN
KAMINO
  club  club MF
club - club - club -
30 ณัฐภัทร
หาญกิจ
  club  MF
club - club - club -
32 ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 OZOR
ENOCH
  club  club FW
club - club - club -
10 ปรัชญา
นะราช
  club  FW
club - club - club -
14 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  FW
club - club - club -
23 ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  FW
club - club - club -
37 สามารถ
อุทัยรัศมี
  club  FW
club - club - club -
39 ธนรัตน์
เชษฐา
  club  FW
club - club - club -
40 ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor