club club club club

Club & Players

club
club ปลวกแดง ระยอง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ปลวกแดง ระยอง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] PLUAKDAENG-RAYONG UNITED
Short Name [Thai] PDRYU
Short Name [Eng] PDRYU
Alias [Eng] ช้างคึกคะนอง ตกมัน
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
ปลวกแดง ระยอง ยูไนเต็ด   1 0 0 2 1   0 0 1 0 3   2 1 0 1 2 4   -2 3
Last Six Results club
17-02-62 club PDRYFC 2 - 1 BKHAUTD club
W
10-02-62 club PDRYFC 0 - 3 KKFC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
มนัสวิน
วงษ์ศรี
  club  club - club - club -
GK
3
club
สราวุฒิ
สายสิงห์
  club  club - club - club -
MF
4
club
นครินทร์
ทำมิตา
  club  club - club - club -
DF
5
club
DIOGO
FIGUEIRA
  club  club club - club - club -
MF
6
club
เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
7
club
อิศเรศ
น้อยใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
8
club
อัยยรัช
ดวงมณี
  club  club - club - club -
MF
9
club
กิจจา
มุกดาสนิท
  club  club - club - club -
MF
11
club
วรุฒ
ตรงกระโทก
  club  club - club - club -
MF
13
club
พีรเดช
บุญเข็ม
  club  club - club - club -
GK
14
club
กล้าณรงค์
มิ่งขวัญ
  club  club - club - club -
MF
15
club
สหภพ
เนาวบุตร
  club  club - club - club -
DF
16
club
ทรงกรต
วิเศษแก้ว
  club  club - club - club -
DF
17
club
วรวุฒิ
จันทาโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ณัฐพงศ์
หัตถาพงษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
พลวัต
วงศ์สุวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
20
club
ธีรวัตร
บุญไกร
  club  club - club - club -
GK
22
club
อดิศร
พานิชนอก
  club  club - club - club -
DF
24
club
อนุยุต
หมัดเหล็ม
  club  club - club - club -
MF
27
club
MR.ABDOULAYE MAINASSARA
ABOUBACAR
  club  club club - club - club -
FW
28
club
อนุพงษ์
กันยาลัง
  club  club - club - club -
GK
30
club
KIM
BOGUK
  club  club club - club - club -
DF
31
club
ศิริวุฒ
คิดดีจริง
  club  club - club - club -
DF
36
club
นัฐพงษ์
รานอก
  club  club - club - club -
DF
37
club
ปกรณ์
มุกดา
  club  club - club - club -
MF
54
club
นรากร
เสืองาม
  club  club - club - club -
GK
99
club
OUSMANOU
MOHAMADOU
  club  club club - club - club -
FW
1 มนัสวิน
วงษ์ศรี
  club  GK
club - club - club -
3 สราวุฒิ
สายสิงห์
  club  MF
club - club - club -
4 นครินทร์
ทำมิตา
  club  DF
club - club - club -
5 DIOGO
FIGUEIRA
  club  club MF
club - club - club -
6 เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
7 อิศเรศ
น้อยใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
8 อัยยรัช
ดวงมณี
  club  MF
club - club - club -
9 กิจจา
มุกดาสนิท
  club  MF
club - club - club -
11 วรุฒ
ตรงกระโทก
  club  MF
club - club - club -
13 พีรเดช
บุญเข็ม
  club  GK
club - club - club -
14 กล้าณรงค์
มิ่งขวัญ
  club  MF
club - club - club -
15 สหภพ
เนาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
16 ทรงกรต
วิเศษแก้ว
  club  DF
club - club - club -
17 วรวุฒิ
จันทาโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
หัตถาพงษ์
  club  GK
club - club - club -
19 พลวัต
วงศ์สุวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
20 ธีรวัตร
บุญไกร
  club  GK
club - club - club -
22 อดิศร
พานิชนอก
  club  DF
club - club - club -
24 อนุยุต
หมัดเหล็ม
  club  MF
club - club - club -
27 MR.ABDOULAYE MAINASSARA
ABOUBACAR
  club  club FW
club - club - club -
28 อนุพงษ์
กันยาลัง
  club  GK
club - club - club -
30 KIM
BOGUK
  club  club DF
club - club - club -
31 ศิริวุฒ
คิดดีจริง
  club  DF
club - club - club -
36 นัฐพงษ์
รานอก
  club  DF
club - club - club -
37 ปกรณ์
มุกดา
  club  MF
club - club - club -
54 นรากร
เสืองาม
  club  GK
club - club - club -
99 OUSMANOU
MOHAMADOU
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 มนัสวิน
วงษ์ศรี
  club  GK
club - club - club -
13 พีรเดช
บุญเข็ม
  club  GK
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
หัตถาพงษ์
  club  GK
club - club - club -
20 ธีรวัตร
บุญไกร
  club  GK
club - club - club -
28 อนุพงษ์
กันยาลัง
  club  GK
club - club - club -
54 นรากร
เสืองาม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 นครินทร์
ทำมิตา
  club  DF
club - club - club -
15 สหภพ
เนาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
16 ทรงกรต
วิเศษแก้ว
  club  DF
club - club - club -
22 อดิศร
พานิชนอก
  club  DF
club - club - club -
30 KIM
BOGUK
  club  club DF
club - club - club -
31 ศิริวุฒ
คิดดีจริง
  club  DF
club - club - club -
36 นัฐพงษ์
รานอก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 สราวุฒิ
สายสิงห์
  club  MF
club - club - club -
5 DIOGO
FIGUEIRA
  club  club MF
club - club - club -
6 เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
7 อิศเรศ
น้อยใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
8 อัยยรัช
ดวงมณี
  club  MF
club - club - club -
9 กิจจา
มุกดาสนิท
  club  MF
club - club - club -
11 วรุฒ
ตรงกระโทก
  club  MF
club - club - club -
14 กล้าณรงค์
มิ่งขวัญ
  club  MF
club - club - club -
17 วรวุฒิ
จันทาโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
19 พลวัต
วงศ์สุวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
24 อนุยุต
หมัดเหล็ม
  club  MF
club - club - club -
37 ปกรณ์
มุกดา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

27 MR.ABDOULAYE MAINASSARA
ABOUBACAR
  club  club FW
club - club - club -
99 OUSMANOU
MOHAMADOU
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor