club club club club

Club & Players

club
club อีสานดีบีชออร่า พัทยา
Club Name [Thai] อีสานดีบีชออร่า พัทยา
Club Name [Eng] E-SAN D-BEACH AURA PATTAYA
Short Name [Thai] EDAP
Short Name [Eng] EDAP
Alias [Eng] โลมาสายพันธ์ใหม่
Stadium [Eng]
Capacity 5500
Website
Email esanpattayadbeach.fc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
อีสานดีบีชออร่า พัทยา   4 3 6 14 20   5 5 4 17 16   27 9 8 10 31 36   -5 35
Last Six Results club
26-08-61 club EDAP 2 - 1 NAVY FC B club
W
18-08-61 club EDAP 2 - 3 CTBFC club
L
11-08-61 club EDAP 3 - 2 CHONFC B club
W
08-08-61 club EDAP 2 - 0 FLTFC club
W
05-08-61 club EDAP 1 - 0 SPCB club
W
28-07-61 club EDAP 0 - 1 BKHAUTD club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

3
club
มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  club - club - club -
MF
6
club
ภุชงค์
นาโควงค์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ธวัชชัย
ยกยศ
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุรเดช
จันทะมา
  club  club - club - club -
FW
10
club
กฤษฎา
แสนสุด
  club  club - club - club -
FW
13
club
จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  club - club - club -
FW
15
club
ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  club - club - club -
DF
16
club
ประจักร
ชาธรรมมา
  club  club - club - club -
DF
17
club
กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  club - club - club -
MF
19
club
จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  club - club - club -
DF
25
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
26
club
พงศธร
บุญไทย
  club  club - club - club -
MF
30
club
มงคล
คำหอมหวาน
  club  club - club - club -
MF
32
club
เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  club - club - club -
DF
33
club
ตรีเพชร
เครือรัญญา
  club  club - club - club -
FW
35
club
มงคล
จิตไทย
  club  club - club - club -
GK
36
club
นัฐชัย
กุลเอก
  club  club - club - club -
MF
38
club
กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  club - club - club -
FW
39
club
ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  club - club - club -
GK
44
club
ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  club - club - club -
DF
55
club
YUNSOO
HAN
  club  club club - club - club -
FW
66
club
คาร์ลอส
สแต๊ก
  club  club - club - club -
FW
77
club
ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  club - club - club -
DF
80
club
มณฑล
ดีท้วม
  club  club - club - club -
MF
99
club
รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  club - club - club -
MF
3 มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  DF
club - club - club -
4 ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  MF
club - club - club -
6 ภุชงค์
นาโควงค์
  club  MF
club - club - club -
7 ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  MF
club - club - club -
8 ธวัชชัย
ยกยศ
  club  MF
club - club - club -
9 สุรเดช
จันทะมา
  club  FW
club - club - club -
10 กฤษฎา
แสนสุด
  club  FW
club - club - club -
13 จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
15 ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  DF
club - club - club -
16 ประจักร
ชาธรรมมา
  club  DF
club - club - club -
17 กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  MF
club - club - club -
19 จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  DF
club - club - club -
25 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
26 พงศธร
บุญไทย
  club  MF
club - club - club -
30 มงคล
คำหอมหวาน
  club  MF
club - club - club -
32 เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  DF
club - club - club -
33 ตรีเพชร
เครือรัญญา
  club  FW
club - club - club -
35 มงคล
จิตไทย
  club  GK
club - club - club -
36 นัฐชัย
กุลเอก
  club  MF
club - club - club -
38 กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  FW
club - club - club -
39 ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  GK
club - club - club -
44 ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  DF
club - club - club -
55 YUNSOO
HAN
  club  club FW
club - club - club -
66 คาร์ลอส
สแต๊ก
  club  FW
club - club - club -
77 ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  DF
club - club - club -
80 มณฑล
ดีท้วม
  club  MF
club - club - club -
99 รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

35 มงคล
จิตไทย
  club  GK
club - club - club -
39 ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  DF
club - club - club -
15 ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  DF
club - club - club -
16 ประจักร
ชาธรรมมา
  club  DF
club - club - club -
19 จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  DF
club - club - club -
25 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
32 เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  DF
club - club - club -
44 ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  DF
club - club - club -
77 ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  MF
club - club - club -
6 ภุชงค์
นาโควงค์
  club  MF
club - club - club -
7 ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  MF
club - club - club -
8 ธวัชชัย
ยกยศ
  club  MF
club - club - club -
17 กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  MF
club - club - club -
26 พงศธร
บุญไทย
  club  MF
club - club - club -
30 มงคล
คำหอมหวาน
  club  MF
club - club - club -
36 นัฐชัย
กุลเอก
  club  MF
club - club - club -
80 มณฑล
ดีท้วม
  club  MF
club - club - club -
99 รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 สุรเดช
จันทะมา
  club  FW
club - club - club -
10 กฤษฎา
แสนสุด
  club  FW
club - club - club -
13 จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
33 ตรีเพชร
เครือรัญญา
  club  FW
club - club - club -
38 กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  FW
club - club - club -
55 YUNSOO
HAN
  club  club FW
club - club - club -
66 คาร์ลอส
สแต๊ก
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor