club club club club

Club & Players

club
club นนทบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] นนทบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] NONTHABURI F.C.
Short Name [Thai] EKA
Short Name [Eng]
Alias [Eng] อีกานนท์
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
Capacity 10000
Website http://www.nonthaburifc.com/
Email roungrat_k@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
นนทบุรี เอฟซี   2 2 5 6 11   3 4 8 11 24   24 5 6 13 17 35   -18 21
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนากร
ระงับใจ
  club  club - club - club -
DF
5
club
อนุชา
ทาคะพล
  club  club - club - club -
MF
6
club
YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club club - club - club -
FW
10
club
พิรานันท์
เกิดศร
  club  club - club - club -
FW
11
club
วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
15
club
สักการวิช
นิ่มมา
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  club - club - club -
GK
19
club
อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
MF
22
club
TATEISHI
SOHSHI
  club  club club - club - club -
MF
24
club
ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  club - club - club -
MF
27
club
ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  club - club - club -
GK
33
club
อรรถพล
บุญกัน
  club  club - club - club -
MF
38
club
ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  club - club - club -
DF
42
club
ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  club - club - club -
MF
44
club
ภาณุวัฒน์
เพลิดพราว
  club  club - club - club -
FW
46
club
นพรัตน์
มุ่งงาม
  club  club - club - club -
FW
47
club
ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  club - club - club -
GK
69
club
พัชรพล
พันธ์การ
  club  club - club - club -
MF
79
club
อนันตชัย
ปู่ดำ
  club  club - club - club -
MF
80
club
OWUSU
HEYFORD
  club  club club - club - club -
MF
91
club
อนุชาติ
ยศไกร
  club  club - club - club -
DF
99
club
ANDY
JUNJOR BOUET
  club  club club - club - club -
FW
2 อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  DF
club - club - club -
4 ธนากร
ระงับใจ
  club  DF
club - club - club -
5 อนุชา
ทาคะพล
  club  MF
club - club - club -
6 YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club FW
club - club - club -
10 พิรานันท์
เกิดศร
  club  FW
club - club - club -
11 วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
15 สักการวิช
นิ่มมา
  club  DF
club - club - club -
17 ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  MF
club - club - club -
18 ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  GK
club - club - club -
19 อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club - club - club -
22 TATEISHI
SOHSHI
  club  club MF
club - club - club -
24 ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  MF
club - club - club -
27 ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  GK
club - club - club -
33 อรรถพล
บุญกัน
  club  MF
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  DF
club - club - club -
42 ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  MF
club - club - club -
44 ภาณุวัฒน์
เพลิดพราว
  club  FW
club - club - club -
46 นพรัตน์
มุ่งงาม
  club  FW
club - club - club -
47 ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  GK
club - club - club -
69 พัชรพล
พันธ์การ
  club  MF
club - club - club -
79 อนันตชัย
ปู่ดำ
  club  MF
club - club - club -
80 OWUSU
HEYFORD
  club  club MF
club - club - club -
91 อนุชาติ
ยศไกร
  club  DF
club - club - club -
99 ANDY
JUNJOR BOUET
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  GK
club - club - club -
27 ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  GK
club - club - club -
47 ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  DF
club - club - club -
4 ธนากร
ระงับใจ
  club  DF
club - club - club -
15 สักการวิช
นิ่มมา
  club  DF
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  DF
club - club - club -
91 อนุชาติ
ยศไกร
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 อนุชา
ทาคะพล
  club  MF
club - club - club -
17 ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  MF
club - club - club -
19 อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club - club - club -
22 TATEISHI
SOHSHI
  club  club MF
club - club - club -
24 ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  MF
club - club - club -
33 อรรถพล
บุญกัน
  club  MF
club - club - club -
42 ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  MF
club - club - club -
69 พัชรพล
พันธ์การ
  club  MF
club - club - club -
79 อนันตชัย
ปู่ดำ
  club  MF
club - club - club -
80 OWUSU
HEYFORD
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

6 YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club FW
club - club - club -
10 พิรานันท์
เกิดศร
  club  FW
club - club - club -
11 วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
44 ภาณุวัฒน์
เพลิดพราว
  club  FW
club - club - club -
46 นพรัตน์
มุ่งงาม
  club  FW
club - club - club -
99 ANDY
JUNJOR BOUET
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor