club club club club

Club & Players

club
club นครนายก เอฟซี
Club Name [Thai] นครนายก เอฟซี
Club Name [Eng] NAKHONNAYOK FC
Short Name [Thai] นย.FC
Short Name [Eng] NKY..FC
Alias [Eng] นักรบขุนด่าน
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นครนายก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
นครนายก เอฟซี   3 4 5 18 24   6 3 6 19 19   27 9 7 11 37 43   -6 34
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

3
club
ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุชา
เถาลุน
  club  club - club - club -
MF
5
club
ชัยมงคล
บทนอก
  club  club - club - club -
DF
6
club
สัมพันธ์
เกษี
  club  club - club - club -
MF
7
club
นิพิฐพน์
สีทอง
  club  club - club - club -
FW
9
club
BALLO
FAMOUSSA
  club  club club - club - club -
FW
10
club
SOULEYMANE
COULIBALY
  club  club club - club - club -
FW
11
club
เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  club - club - club -
DF
12
club
รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  club - club - club -
MF
15
club
ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  club - club - club -
MF
18
club
ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  club - club - club -
GK
19
club
ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  club - club - club -
GK
21
club
ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  club - club - club -
MF
22
club
นิธิ
ศิริจันทร์
  club  club - club - club -
MF
23
club
โชติพันธุ์
มากมี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ธวัชชัย
อนุสา
  club  club - club - club -
GK
26
club
พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  club - club - club -
MF
28
club
ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  club - club - club -
DF
29
club
สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  club - club - club -
FW
31
club
พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  club - club - club -
DF
32
club
กิตติธัช
ประนิธิ
  club  club - club - club -
MF
33
club
กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  club - club - club -
MF
35
club
อาคม
ฉายะยันต์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  club - club - club -
FW
69
club
เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  club - club - club -
MF
3 ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุชา
เถาลุน
  club  MF
club - club - club -
5 ชัยมงคล
บทนอก
  club  DF
club - club - club -
6 สัมพันธ์
เกษี
  club  MF
club - club - club -
7 นิพิฐพน์
สีทอง
  club  FW
club - club - club -
9 BALLO
FAMOUSSA
  club  club FW
club - club - club -
10 SOULEYMANE
COULIBALY
  club  club FW
club - club - club -
11 เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  DF
club - club - club -
12 รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  MF
club - club - club -
15 ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  MF
club - club - club -
18 ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  GK
club - club - club -
19 ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  GK
club - club - club -
21 ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  MF
club - club - club -
22 นิธิ
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -
23 โชติพันธุ์
มากมี
  club  DF
club - club - club -
25 ธวัชชัย
อนุสา
  club  GK
club - club - club -
26 พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  MF
club - club - club -
28 ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  DF
club - club - club -
29 สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  FW
club - club - club -
31 พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  DF
club - club - club -
32 กิตติธัช
ประนิธิ
  club  MF
club - club - club -
33 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  MF
club - club - club -
35 อาคม
ฉายะยันต์
  club  DF
club - club - club -
39 ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  FW
club - club - club -
69 เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  GK
club - club - club -
19 ประวิทย์
พิมพรัตน์
  club  GK
club - club - club -
25 ธวัชชัย
อนุสา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ประภวิษณุ์
เจริญทัศน์
  club  DF
club - club - club -
5 ชัยมงคล
บทนอก
  club  DF
club - club - club -
11 เฉลิมพล
โนนพยอม
  club  DF
club - club - club -
23 โชติพันธุ์
มากมี
  club  DF
club - club - club -
28 ภัคธร
ขุนอาวุธ
  club  DF
club - club - club -
31 พีรพัฒน์
จำปาแก้ว
  club  DF
club - club - club -
35 อาคม
ฉายะยันต์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 อนุชา
เถาลุน
  club  MF
club - club - club -
6 สัมพันธ์
เกษี
  club  MF
club - club - club -
12 รัชฎ
จันทร์หนองสรวง
  club  MF
club - club - club -
15 ชัยวัฒน์
วีระกิจพานิช
  club  MF
club - club - club -
21 ศุภสัณห์
แข็งเขตการณ์
  club  MF
club - club - club -
22 นิธิ
ศิริจันทร์
  club  MF
club - club - club -
26 พงษ์พัฒน์
โพธิ์ชัย
  club  MF
club - club - club -
32 กิตติธัช
ประนิธิ
  club  MF
club - club - club -
33 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  MF
club - club - club -
69 เกียรติศักดิ์
จันหนองแห้ว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 นิพิฐพน์
สีทอง
  club  FW
club - club - club -
9 BALLO
FAMOUSSA
  club  club FW
club - club - club -
10 SOULEYMANE
COULIBALY
  club  club FW
club - club - club -
29 สุขสันต์
บุตรเนตร
  club  FW
club - club - club -
39 ณัฐพล
ผ่องขำ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor