club club club club

Club & Players

club
club ปัตตานี เอฟซี
Club Name [Thai] ปัตตานี เอฟซี
Club Name [Eng] Pattani FC
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng]
Alias [Eng] ปืนใหญ่พญาตานี
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
ปัตตานี เอฟซี   1 0 0 3 0   0 0 1 0 1   2 1 0 1 3 1   2 3
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อุดมศักดิ์
ดำหาย
  club  club - club - club -
GK
4
club
สมาแอ
สามะ
  club  club - club - club -
DF
6
club
อำนาจ
สุขน้อย
  club  club - club - club -
DF
7
club
อิบรอเหม
อาดำ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ISSAH
ADAMU
  club  club club - club - club -
MF
9
club
Dimitri Carlos
Zozimar
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ยุทธนา
ไชยแก้ว
  club  club - club - club -
MF
11
club
ประเสริฐ
สาและ
  club  club - club - club -
DF
14
club
ไซบูดิน
ดาโอะ
  club  club - club - club -
MF
15
club
อับดุลฮากิม
เจ๊ะสนิ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ซูไฮมิน
อามิน
  club  club - club - club -
MF
17
club
มูฮำหมัดซัลฟาดี
เจ๊ะเต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
19
club
มูฮำหมัดนาเซ
กอและ
  club  club - club - club -
MF
20
club
MITSADA
SAITAIFAH
  club  club club - club - club -
MF
21
club
อนุสรณ์
ภักดีเจริญกุล
  club  club - club - club -
GK
22
club
อิสมาแอล
วาแวนิ
  club  club - club - club -
MF
24
club
ซาฟีอี
หะมะ
  club  club - club - club -
DF
25
club
นพรรธนวรรธน์
กุยรัมย์
  club  club - club - club -
MF
26
club
มูฮัมหมัด
เจะหะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
อามังณ์
อาแว
  club  club - club - club -
MF
28
club
ต่วนคฑาวุธ
โต๊ะโซ๊ะ
  club  club - club - club -
DF
30
club
อันวาร์
หะยียูโซ๊ะ
  club  club - club - club -
DF
34
club
แวซาการียา
โตะกะ
  club  club - club - club -
DF
35
club
วัชรพงศ์
งานฉมัง
  club  club - club - club -
DF
37
club
บุคอรี
หมันวาหาบ
  club  club - club - club -
DF
39
club
รุสดาน
กาเต็มมาดี
  club  club - club - club -
FW
77
club
LEE
HYEONGGI
  club  club club - club - club -
FW
1 อุดมศักดิ์
ดำหาย
  club  GK
club - club - club -
4 สมาแอ
สามะ
  club  DF
club - club - club -
6 อำนาจ
สุขน้อย
  club  DF
club - club - club -
7 อิบรอเหม
อาดำ
  club  MF
club - club - club -
8 ISSAH
ADAMU
  club  club MF
club - club - club -
9 Dimitri Carlos
Zozimar
  club  club FW
club - club - club -
10 ยุทธนา
ไชยแก้ว
  club  MF
club - club - club -
11 ประเสริฐ
สาและ
  club  DF
club - club - club -
14 ไซบูดิน
ดาโอะ
  club  MF
club - club - club -
15 อับดุลฮากิม
เจ๊ะสนิ
  club  DF
club - club - club -
16 ซูไฮมิน
อามิน
  club  MF
club - club - club -
17 มูฮำหมัดซัลฟาดี
เจ๊ะเต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
19 มูฮำหมัดนาเซ
กอและ
  club  MF
club - club - club -
20 MITSADA
SAITAIFAH
  club  club MF
club - club - club -
21 อนุสรณ์
ภักดีเจริญกุล
  club  GK
club - club - club -
22 อิสมาแอล
วาแวนิ
  club  MF
club - club - club -
24 ซาฟีอี
หะมะ
  club  DF
club - club - club -
25 นพรรธนวรรธน์
กุยรัมย์
  club  MF
club - club - club -
26 มูฮัมหมัด
เจะหะ
  club  GK
club - club - club -
27 อามังณ์
อาแว
  club  MF
club - club - club -
28 ต่วนคฑาวุธ
โต๊ะโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
30 อันวาร์
หะยียูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
34 แวซาการียา
โตะกะ
  club  DF
club - club - club -
35 วัชรพงศ์
งานฉมัง
  club  DF
club - club - club -
37 บุคอรี
หมันวาหาบ
  club  DF
club - club - club -
39 รุสดาน
กาเต็มมาดี
  club  FW
club - club - club -
77 LEE
HYEONGGI
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อุดมศักดิ์
ดำหาย
  club  GK
club - club - club -
21 อนุสรณ์
ภักดีเจริญกุล
  club  GK
club - club - club -
26 มูฮัมหมัด
เจะหะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 สมาแอ
สามะ
  club  DF
club - club - club -
6 อำนาจ
สุขน้อย
  club  DF
club - club - club -
11 ประเสริฐ
สาและ
  club  DF
club - club - club -
15 อับดุลฮากิม
เจ๊ะสนิ
  club  DF
club - club - club -
17 มูฮำหมัดซัลฟาดี
เจ๊ะเต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
24 ซาฟีอี
หะมะ
  club  DF
club - club - club -
28 ต่วนคฑาวุธ
โต๊ะโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
30 อันวาร์
หะยียูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
34 แวซาการียา
โตะกะ
  club  DF
club - club - club -
35 วัชรพงศ์
งานฉมัง
  club  DF
club - club - club -
37 บุคอรี
หมันวาหาบ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 อิบรอเหม
อาดำ
  club  MF
club - club - club -
8 ISSAH
ADAMU
  club  club MF
club - club - club -
10 ยุทธนา
ไชยแก้ว
  club  MF
club - club - club -
14 ไซบูดิน
ดาโอะ
  club  MF
club - club - club -
16 ซูไฮมิน
อามิน
  club  MF
club - club - club -
19 มูฮำหมัดนาเซ
กอและ
  club  MF
club - club - club -
20 MITSADA
SAITAIFAH
  club  club MF
club - club - club -
22 อิสมาแอล
วาแวนิ
  club  MF
club - club - club -
25 นพรรธนวรรธน์
กุยรัมย์
  club  MF
club - club - club -
27 อามังณ์
อาแว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 Dimitri Carlos
Zozimar
  club  club FW
club - club - club -
39 รุสดาน
กาเต็มมาดี
  club  FW
club - club - club -
77 LEE
HYEONGGI
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor