club club club club

Club & Players

club
club หาดใหญ่ เอฟซี
Club Name [Thai] หาดใหญ่ เอฟซี
Club Name [Eng] Hatyai FC
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
หาดใหญ่ เอฟซี   5 6 1 15 10   2 3 5 14 16   22 7 9 6 29 26   3 30
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ดนัย
ว่าโระ
  club  club - club - club -
DF
3
club
ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  club - club - club -
DF
4
club
ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  club - club - club -
DF
8
club
อัสฮาร์
ตีมุง
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุริยา
สาล๊ะ
  club  club - club - club -
FW
10
club
อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
11
club
นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  club - club - club -
MF
12
club
เจษฏา
สีสมุทร
  club  club - club - club -
MF
13
club
มงคล
ทองหนู
  club  club - club - club -
FW
14
club
พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  club - club - club -
MF
16
club
ภานุเดช
มหาพรหม
  club  club - club - club -
MF
17
club
มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  club - club - club -
FW
22
club
อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  club - club - club -
MF
25
club
กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  club - club - club -
GK
27
club
สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
อรรถพล
วงศ์สุนทร
  club  club - club - club -
FW
35
club
อมร
หมัดเลียด
  club  club - club - club -
DF
37
club
คอยรี
ลาเย็ง
  club  club - club - club -
MF
38
club
นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  club - club - club -
GK
39
club
อารีฟ
สะมะแอ
  club  club - club - club -
GK
40
club
พิเชษฐ์
สมันเล็บ
  club  club - club - club -
DF
48
club
อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  club - club - club -
GK
53
club
นัทธพงษ์
จันทร์เพ็ญ
  club  club - club - club -
FW
59
club
มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
MF
69
club
มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  club - club - club -
DF
77
club
รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  club - club - club -
MF
99
club
อัสมิง
แม
  club  club - club - club -
MF
2 ดนัย
ว่าโระ
  club  DF
club - club - club -
3 ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  DF
club - club - club -
4 ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  DF
club - club - club -
5 อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  DF
club - club - club -
8 อัสฮาร์
ตีมุง
  club  MF
club - club - club -
9 สุริยา
สาล๊ะ
  club  FW
club - club - club -
10 อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
11 นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฏา
สีสมุทร
  club  MF
club - club - club -
13 มงคล
ทองหนู
  club  FW
club - club - club -
14 พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
16 ภานุเดช
มหาพรหม
  club  MF
club - club - club -
17 มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  FW
club - club - club -
22 อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  MF
club - club - club -
25 กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
26 มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  GK
club - club - club -
27 สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
33 อรรถพล
วงศ์สุนทร
  club  FW
club - club - club -
35 อมร
หมัดเลียด
  club  DF
club - club - club -
37 คอยรี
ลาเย็ง
  club  MF
club - club - club -
38 นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  GK
club - club - club -
39 อารีฟ
สะมะแอ
  club  GK
club - club - club -
40 พิเชษฐ์
สมันเล็บ
  club  DF
club - club - club -
48 อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  GK
club - club - club -
53 นัทธพงษ์
จันทร์เพ็ญ
  club  FW
club - club - club -
59 มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  MF
club - club - club -
69 มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  DF
club - club - club -
77 รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  MF
club - club - club -
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

26 มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  GK
club - club - club -
38 นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  GK
club - club - club -
39 อารีฟ
สะมะแอ
  club  GK
club - club - club -
48 อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ดนัย
ว่าโระ
  club  DF
club - club - club -
3 ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  DF
club - club - club -
4 ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  DF
club - club - club -
5 อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  DF
club - club - club -
27 สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
35 อมร
หมัดเลียด
  club  DF
club - club - club -
40 พิเชษฐ์
สมันเล็บ
  club  DF
club - club - club -
69 มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 อัสฮาร์
ตีมุง
  club  MF
club - club - club -
11 นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฏา
สีสมุทร
  club  MF
club - club - club -
14 พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
16 ภานุเดช
มหาพรหม
  club  MF
club - club - club -
22 อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  MF
club - club - club -
25 กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
37 คอยรี
ลาเย็ง
  club  MF
club - club - club -
59 มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  MF
club - club - club -
77 รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  MF
club - club - club -
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 สุริยา
สาล๊ะ
  club  FW
club - club - club -
10 อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
13 มงคล
ทองหนู
  club  FW
club - club - club -
17 มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  FW
club - club - club -
33 อรรถพล
วงศ์สุนทร
  club  FW
club - club - club -
53 นัทธพงษ์
จันทร์เพ็ญ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor