club club club club

Club & Players

club
club สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Thai] สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Eng] SINGBURIBANGRAJUN FC
Short Name [Thai] SBR FC
Short Name [Eng] SBR FC
Alias [Eng] นักรบบางระจัน
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี
Capacity 4000
Website
Email singburibangrajunfootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี   0 1 0 3 3   0 0 1 0 1   2 0 1 1 3 4   -1 1
Last Six Results club
17-02-62 club SNGBFC 0 - 1 PLFC club
L
10-02-62 club SNGBFC 3 - 3 NAN FC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

3
club
เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  club - club - club -
MF
5
club
นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  club - club - club -
MF
6
club
ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  club - club - club -
MF
8
club
พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  club - club - club -
MF
9
club
อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  club - club - club -
FW
10
club
ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
DF
11
club
ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  club - club - club -
MF
12
club
ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  club - club - club -
DF
18
club
พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
อัสรี
แดงเส็น
  club  club - club - club -
FW
20
club
ดนุพล
คนฟูม
  club  club - club - club -
MF
23
club
MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club club - club - club -
DF
24
club
ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
กฤษณพล
คนซื่อ
  club  club - club - club -
GK
27
club
ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  club - club - club -
DF
28
club
JACK CAMPBELL
FRANCISMCCAULEY
  club  club club - club - club -
MF
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club - club - club -
MF
31
club
ธนภูมิ
ปานา
  club  club - club - club -
GK
32
club
ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
33
club
นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  club - club - club -
MF
39
club
ประมวล
ศรีบุญ
  club  club - club - club -
MF
41
club
BASAM RADWAN
MAHMOUD MOHANED AFIFY
  club  club club - club - club -
FW
42
club
กิตติทัต
คำแก้ว
  club  club - club - club -
GK
44
club
ณภัทร
เมฆจินดา
  club  club - club - club -
DF
51
club
พรชัย
ครุฑเครือ
  club  club - club - club -
FW
55
club
อาคม
จันทร์วิเศษ
  club  club - club - club -
DF
77
club
นิพัฒน์
รวยสันเที้ยะ
  club  club - club - club -
MF
99
club
EMMANUEL
AKWESI ADU
  club  club club - club - club -
DF
3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club - club - club -
4 ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  MF
club - club - club -
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club -
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
15 อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  DF
club - club - club -
18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club - club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
23 MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club DF
club - club - club -
24 ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -
28 JACK CAMPBELL
FRANCISMCCAULEY
  club  club MF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  MF
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -
32 ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
33 นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  MF
club - club - club -
39 ประมวล
ศรีบุญ
  club  MF
club - club - club -
41 BASAM RADWAN
MAHMOUD MOHANED AFIFY
  club  club FW
club - club - club -
42 กิตติทัต
คำแก้ว
  club  GK
club - club - club -
44 ณภัทร
เมฆจินดา
  club  DF
club - club - club -
51 พรชัย
ครุฑเครือ
  club  FW
club - club - club -
55 อาคม
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
77 นิพัฒน์
รวยสันเที้ยะ
  club  MF
club - club - club -
99 EMMANUEL
AKWESI ADU
  club  club DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -
42 กิตติทัต
คำแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club - club - club -
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
15 อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  DF
club - club - club -
23 MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club DF
club - club - club -
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -
44 ณภัทร
เมฆจินดา
  club  DF
club - club - club -
55 อาคม
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
99 EMMANUEL
AKWESI ADU
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  MF
club - club - club -
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
24 ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
28 JACK CAMPBELL
FRANCISMCCAULEY
  club  club MF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  MF
club - club - club -
32 ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
33 นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  MF
club - club - club -
39 ประมวล
ศรีบุญ
  club  MF
club - club - club -
77 นิพัฒน์
รวยสันเที้ยะ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club -
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club - club - club -
41 BASAM RADWAN
MAHMOUD MOHANED AFIFY
  club  club FW
club - club - club -
51 พรชัย
ครุฑเครือ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor