club club club club

Club & Players

club
club ลูกอีสาน เอฟซี
Club Name [Thai] ลูกอีสาน เอฟซี
Club Name [Eng] LOOK E SAN F.C.
Short Name [Thai] ลูกอีสาน เอฟซี
Short Name [Eng] LEFC
Alias [Eng] ลูกอีสาน เอฟซี
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Capacity 1000
Website http://www.lookesan-fc.com
Email payanakin@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
ลูกอีสาน เอฟซี   0 1 0 0 0   0 0 1 1 4   2 0 1 1 1 4   -3 1
Last Six Results club
17-02-62 club LESFC 0 - 0 SMSKFC club
D
09-02-62 club LESFC 1 - 4 CN.UTD club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
บุญยฤทธิ์
จันทร์ขาว
  club  club - club - club -
GK
2
club
สุภนัย
ใบพะออม
  club  club - club - club -
FW
3
club
ศุภกฤต
ทองไพรสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
สมัชญ์
วาพัดไทย
  club  club - club - club -
DF
7
club
ALIREZA
HASSANALIZADEH
  club  club club - club - club -
MF
8
club
บุญกวี
บุญวรเมธี
  club  club - club - club -
MF
10
club
ABDOUL KARIM
SYLLA
  club  club club - club - club -
FW
11
club
วรินทร์
นฤหล้า
  club  club - club - club -
MF
13
club
วรพัฒน์
สุขพันธ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ณัฐชนน
สนนุกิจ
  club  club - club - club -
FW
16
club
สุเมธี
แซ่ซ่ง
  club  club - club - club -
FW
17
club
อานนท์
บุญเทพ
  club  club - club - club -
DF
18
club
วรเศรษฐ์
สายจันทร์
  club  club - club - club -
MF
20
club
จักรนิพล
ชิดลม
  club  club - club - club -
DF
21
club
ยุทธเกียรติ
หนูเงิน
  club  club - club - club -
MF
22
club
กิตติณัฐ
นวมนิ่มอนงค์
  club  club - club - club -
DF
23
club
อภิสิทธิ์
สาแลแม
  club  club - club - club -
MF
24
club
พสธร
นาสมยนต์
  club  club - club - club -
DF
25
club
อำพล
ไทยวิจารณ์
  club  club - club - club -
GK
26
club
พงศกร
ปะละสอน
  club  club - club - club -
DF
27
club
ฮามีรูล
เจ๊ะอาแซ
  club  club - club - club -
MF
28
club
ธนากร
เผื่อนโสภา
  club  club - club - club -
MF
29
club
ธีรวัฒน์
พูลศาสตร์
  club  club - club - club -
FW
30
club
ธนกร
สายโกมล
  club  club - club - club -
MF
32
club
ทิวัตถ์
สรรพกิจเจริญ
  club  club - club - club -
GK
35
club
PETER ALEXANDER
ITAAS
  club  club club - club - club -
FW
39
club
นัฐพล
จารุจันทร์
  club  club - club - club -
MF
43
club
กัปตัน
ปานพุ่ม
  club  club - club - club -
GK
66
club
ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  club - club - club -
FW
88
club
อำนาจ
ผ่องแผ้ว
  club  club - club - club -
MF
99
club
หฤษฎี
ไพฑูรย์
  club  club - club - club -
DF
1 บุญยฤทธิ์
จันทร์ขาว
  club  GK
club - club - club -
2 สุภนัย
ใบพะออม
  club  FW
club - club - club -
3 ศุภกฤต
ทองไพรสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
4 สมัชญ์
วาพัดไทย
  club  DF
club - club - club -
7 ALIREZA
HASSANALIZADEH
  club  club MF
club - club - club -
8 บุญกวี
บุญวรเมธี
  club  MF
club - club - club -
10 ABDOUL KARIM
SYLLA
  club  club FW
club - club - club -
11 วรินทร์
นฤหล้า
  club  MF
club - club - club -
13 วรพัฒน์
สุขพันธ์
  club  MF
club - club - club -
14 ณัฐชนน
สนนุกิจ
  club  FW
club - club - club -
16 สุเมธี
แซ่ซ่ง
  club  FW
club - club - club -
17 อานนท์
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
18 วรเศรษฐ์
สายจันทร์
  club  MF
club - club - club -
20 จักรนิพล
ชิดลม
  club  DF
club - club - club -
21 ยุทธเกียรติ
หนูเงิน
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติณัฐ
นวมนิ่มอนงค์
  club  DF
club - club - club -
23 อภิสิทธิ์
สาแลแม
  club  MF
club - club - club -
24 พสธร
นาสมยนต์
  club  DF
club - club - club -
25 อำพล
ไทยวิจารณ์
  club  GK
club - club - club -
26 พงศกร
ปะละสอน
  club  DF
club - club - club -
27 ฮามีรูล
เจ๊ะอาแซ
  club  MF
club - club - club -
28 ธนากร
เผื่อนโสภา
  club  MF
club - club - club -
29 ธีรวัฒน์
พูลศาสตร์
  club  FW
club - club - club -
30 ธนกร
สายโกมล
  club  MF
club - club - club -
32 ทิวัตถ์
สรรพกิจเจริญ
  club  GK
club - club - club -
35 PETER ALEXANDER
ITAAS
  club  club FW
club - club - club -
39 นัฐพล
จารุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
43 กัปตัน
ปานพุ่ม
  club  GK
club - club - club -
66 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -
88 อำนาจ
ผ่องแผ้ว
  club  MF
club - club - club -
99 หฤษฎี
ไพฑูรย์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 บุญยฤทธิ์
จันทร์ขาว
  club  GK
club - club - club -
25 อำพล
ไทยวิจารณ์
  club  GK
club - club - club -
32 ทิวัตถ์
สรรพกิจเจริญ
  club  GK
club - club - club -
43 กัปตัน
ปานพุ่ม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ศุภกฤต
ทองไพรสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
4 สมัชญ์
วาพัดไทย
  club  DF
club - club - club -
17 อานนท์
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
20 จักรนิพล
ชิดลม
  club  DF
club - club - club -
22 กิตติณัฐ
นวมนิ่มอนงค์
  club  DF
club - club - club -
24 พสธร
นาสมยนต์
  club  DF
club - club - club -
26 พงศกร
ปะละสอน
  club  DF
club - club - club -
99 หฤษฎี
ไพฑูรย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ALIREZA
HASSANALIZADEH
  club  club MF
club - club - club -
8 บุญกวี
บุญวรเมธี
  club  MF
club - club - club -
11 วรินทร์
นฤหล้า
  club  MF
club - club - club -
13 วรพัฒน์
สุขพันธ์
  club  MF
club - club - club -
18 วรเศรษฐ์
สายจันทร์
  club  MF
club - club - club -
21 ยุทธเกียรติ
หนูเงิน
  club  MF
club - club - club -
23 อภิสิทธิ์
สาแลแม
  club  MF
club - club - club -
27 ฮามีรูล
เจ๊ะอาแซ
  club  MF
club - club - club -
28 ธนากร
เผื่อนโสภา
  club  MF
club - club - club -
30 ธนกร
สายโกมล
  club  MF
club - club - club -
39 นัฐพล
จารุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
88 อำนาจ
ผ่องแผ้ว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 สุภนัย
ใบพะออม
  club  FW
club - club - club -
10 ABDOUL KARIM
SYLLA
  club  club FW
club - club - club -
14 ณัฐชนน
สนนุกิจ
  club  FW
club - club - club -
16 สุเมธี
แซ่ซ่ง
  club  FW
club - club - club -
29 ธีรวัฒน์
พูลศาสตร์
  club  FW
club - club - club -
35 PETER ALEXANDER
ITAAS
  club  club FW
club - club - club -
66 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor