club club club club

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ
Club Name [Eng] ROYAL THAI FLEET FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟบ.กร.
Short Name [Eng] RTF FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาราชนาวี กม.5
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ   0 0 1 0 2   0 1 0 1 1   2 0 1 1 1 3   -2 1
Last Six Results club
16-02-62 club FLTFC 0 - 2 EDAP club
L
09-02-62 club FLTFC 1 - 1 SKBUTD club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ชินกร
ดีสาย
  club  club - club - club -
GK
2
club
อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  club - club - club -
DF
3
club
วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  club - club - club -
DF
6
club
สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  club - club - club -
MF
7
club
นพดล
เทศอ้น
  club  club - club - club -
FW
8
club
อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  club - club - club -
MF
9
club
สถาพร
ปั้นมีสี
  club  club - club - club -
FW
10
club
ลิขิต
สระแก้ว
  club  club - club - club -
FW
11
club
กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  club - club - club -
FW
13
club
อนุวัฒน์
หงษา
  club  club - club - club -
DF
14
club
วรการ
กาวิละ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วนัสนันท์
ถานะ
  club  club - club - club -
MF
16
club
ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  club - club - club -
MF
17
club
นพดล
ลองศิริคง
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  club - club - club -
MF
21
club
จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  club - club - club -
GK
22
club
วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  club - club - club -
FW
23
club
ชนินทร์
วรรณรัตน์
  club  club - club - club -
MF
24
club
พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  club - club - club -
MF
27
club
ปรมินทร์
สายลวดคำ
  club  club - club - club -
GK
33
club
ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  club - club - club -
FW
34
club
พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  club - club - club -
DF
40
club
อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  club - club - club -
MF
44
club
มิตรภาพ
บริสาร
  club  club - club - club -
DF
47
club
ติณภพ
ศรีสถิตย์
  club  club - club - club -
FW
55
club
ทรงพล
แก่นท้าว
  club  club - club - club -
FW
57
club
วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  club - club - club -
FW
69
club
ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  club - club - club -
MF
88
club
นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  club - club - club -
DF
99
club
ปฏิภัทธ์
ช้างหล่าย
  club  club - club - club -
MF
1 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
2 อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  DF
club - club - club -
3 วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  DF
club - club - club -
6 สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  MF
club - club - club -
7 นพดล
เทศอ้น
  club  FW
club - club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
9 สถาพร
ปั้นมีสี
  club  FW
club - club - club -
10 ลิขิต
สระแก้ว
  club  FW
club - club - club -
11 กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  FW
club - club - club -
13 อนุวัฒน์
หงษา
  club  DF
club - club - club -
14 วรการ
กาวิละ
  club  MF
club - club - club -
15 วนัสนันท์
ถานะ
  club  MF
club - club - club -
16 ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  MF
club - club - club -
17 นพดล
ลองศิริคง
  club  MF
club - club - club -
19 ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  MF
club - club - club -
21 จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  GK
club - club - club -
22 วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  FW
club - club - club -
23 ชนินทร์
วรรณรัตน์
  club  MF
club - club - club -
24 พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  MF
club - club - club -
27 ปรมินทร์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -
33 ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  FW
club - club - club -
34 พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  DF
club - club - club -
40 อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  MF
club - club - club -
44 มิตรภาพ
บริสาร
  club  DF
club - club - club -
47 ติณภพ
ศรีสถิตย์
  club  FW
club - club - club -
55 ทรงพล
แก่นท้าว
  club  FW
club - club - club -
57 วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  FW
club - club - club -
69 ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  MF
club - club - club -
88 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -
99 ปฏิภัทธ์
ช้างหล่าย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
21 จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  GK
club - club - club -
27 ปรมินทร์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  DF
club - club - club -
3 วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  DF
club - club - club -
13 อนุวัฒน์
หงษา
  club  DF
club - club - club -
34 พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  DF
club - club - club -
44 มิตรภาพ
บริสาร
  club  DF
club - club - club -
88 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  MF
club - club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
14 วรการ
กาวิละ
  club  MF
club - club - club -
15 วนัสนันท์
ถานะ
  club  MF
club - club - club -
16 ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  MF
club - club - club -
17 นพดล
ลองศิริคง
  club  MF
club - club - club -
19 ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  MF
club - club - club -
23 ชนินทร์
วรรณรัตน์
  club  MF
club - club - club -
24 พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  MF
club - club - club -
40 อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  MF
club - club - club -
69 ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  MF
club - club - club -
99 ปฏิภัทธ์
ช้างหล่าย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 นพดล
เทศอ้น
  club  FW
club - club - club -
9 สถาพร
ปั้นมีสี
  club  FW
club - club - club -
10 ลิขิต
สระแก้ว
  club  FW
club - club - club -
11 กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  FW
club - club - club -
22 วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  FW
club - club - club -
33 ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  FW
club - club - club -
47 ติณภพ
ศรีสถิตย์
  club  FW
club - club - club -
55 ทรงพล
แก่นท้าว
  club  FW
club - club - club -
57 วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor