club club club club

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี ซิตี้
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี ซิตี้
Club Name [Eng] Surathani City
Short Name [Thai] สุราษฎร์ซิตี้
Short Name [Eng] SURATCITY
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านส้อง
Capacity 1000
Website
Email suratcity.fc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
สุราษฎร์ธานี ซิตี้   1 0 0 1 0   0 0 1 0 3   2 1 0 1 1 3   -2 3
Last Six Results club
17-02-62 club SURATCITY 1 - 0 PTNFC club
W
09-02-62 club SURATCITY 0 - 3 STUTD club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ขจรศักดิ์
แก่นทองจันทร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศราวุฒิ
ชิตไทย
  club  club - club - club -
DF
3
club
ฐาปนา
หอมกอ
  club  club - club - club -
MF
5
club
วสันต์
สุนทรวัฒน์
  club  club - club - club -
DF
6
club
อัฐพล
นาคแท้
  club  club - club - club -
MF
7
club
อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
9
club
อดิศร
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
10
club
VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club club - club - club -
FW
11
club
วีระยุทธ์
แก้ววิลา
  club  club - club - club -
DF
12
club
HAMED DE SILCI
DIARRASSOUBA
  club  club club - club - club -
DF
14
club
วิศรุต
หวังแก้ว
  club  club - club - club -
MF
15
club
เจษฎา
สวัสดี
  club  club - club - club -
DF
16
club
อณัฏฐพล
พยุหะ
  club  club - club - club -
FW
17
club
มารุจน์
พิมพ์แพง
  club  club - club - club -
MF
20
club
เอกวิทย์
สุขทอง
  club  club - club - club -
GK
21
club
อัมรินทร์
แสงระวี
  club  club - club - club -
FW
23
club
ธวัชชัย
ศุภนาม
  club  club - club - club -
MF
24
club
เอกพันธุ์
ศรสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
เทวฤทธ์
จุลสม
  club  club - club - club -
DF
28
club
RAMIN
SADEGHI
  club  club club - club - club -
DF
31
club
รัตน์ธพล
บุญยม
  club  club - club - club -
FW
33
club
อนุชาติ
ล่องแป้น
  club  club - club - club -
DF
34
club
สิทธิชัย
สาริกาพันธ์
  club  club - club - club -
MF
35
club
อิศราธร
ปั้นบุญชู
  club  club - club - club -
FW
36
club
Nwachi
Emmanuel Ikechukwu
  club  club club - club - club -
FW
38
club
อุดมศักดิ์
พัฒน์แช่ม
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  club - club - club -
DF
40
club
ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  club - club - club -
DF
41
club
มลธวัศน์
สิงเข้าจ้ำ
  club  club - club - club -
MF
42
club
อลงกรณ์
สิทธิไชย
  club  club - club - club -
MF
1 ขจรศักดิ์
แก่นทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -
2 ศราวุฒิ
ชิตไทย
  club  DF
club - club - club -
3 ฐาปนา
หอมกอ
  club  MF
club - club - club -
5 วสันต์
สุนทรวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
6 อัฐพล
นาคแท้
  club  MF
club - club - club -
7 อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
9 อดิศร
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
10 VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club FW
club - club - club -
11 วีระยุทธ์
แก้ววิลา
  club  DF
club - club - club -
12 HAMED DE SILCI
DIARRASSOUBA
  club  club DF
club - club - club -
14 วิศรุต
หวังแก้ว
  club  MF
club - club - club -
15 เจษฎา
สวัสดี
  club  DF
club - club - club -
16 อณัฏฐพล
พยุหะ
  club  FW
club - club - club -
17 มารุจน์
พิมพ์แพง
  club  MF
club - club - club -
20 เอกวิทย์
สุขทอง
  club  GK
club - club - club -
21 อัมรินทร์
แสงระวี
  club  FW
club - club - club -
23 ธวัชชัย
ศุภนาม
  club  MF
club - club - club -
24 เอกพันธุ์
ศรสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
26 เทวฤทธ์
จุลสม
  club  DF
club - club - club -
28 RAMIN
SADEGHI
  club  club DF
club - club - club -
31 รัตน์ธพล
บุญยม
  club  FW
club - club - club -
33 อนุชาติ
ล่องแป้น
  club  DF
club - club - club -
34 สิทธิชัย
สาริกาพันธ์
  club  MF
club - club - club -
35 อิศราธร
ปั้นบุญชู
  club  FW
club - club - club -
36 Nwachi
Emmanuel Ikechukwu
  club  club FW
club - club - club -
38 อุดมศักดิ์
พัฒน์แช่ม
  club  GK
club - club - club -
39 จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  DF
club - club - club -
40 ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  DF
club - club - club -
41 มลธวัศน์
สิงเข้าจ้ำ
  club  MF
club - club - club -
42 อลงกรณ์
สิทธิไชย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ขจรศักดิ์
แก่นทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -
20 เอกวิทย์
สุขทอง
  club  GK
club - club - club -
38 อุดมศักดิ์
พัฒน์แช่ม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ศราวุฒิ
ชิตไทย
  club  DF
club - club - club -
5 วสันต์
สุนทรวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
11 วีระยุทธ์
แก้ววิลา
  club  DF
club - club - club -
12 HAMED DE SILCI
DIARRASSOUBA
  club  club DF
club - club - club -
15 เจษฎา
สวัสดี
  club  DF
club - club - club -
26 เทวฤทธ์
จุลสม
  club  DF
club - club - club -
28 RAMIN
SADEGHI
  club  club DF
club - club - club -
33 อนุชาติ
ล่องแป้น
  club  DF
club - club - club -
39 จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  DF
club - club - club -
40 ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 ฐาปนา
หอมกอ
  club  MF
club - club - club -
6 อัฐพล
นาคแท้
  club  MF
club - club - club -
7 อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
9 อดิศร
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
14 วิศรุต
หวังแก้ว
  club  MF
club - club - club -
17 มารุจน์
พิมพ์แพง
  club  MF
club - club - club -
23 ธวัชชัย
ศุภนาม
  club  MF
club - club - club -
24 เอกพันธุ์
ศรสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
34 สิทธิชัย
สาริกาพันธ์
  club  MF
club - club - club -
41 มลธวัศน์
สิงเข้าจ้ำ
  club  MF
club - club - club -
42 อลงกรณ์
สิทธิไชย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10 VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club FW
club - club - club -
16 อณัฏฐพล
พยุหะ
  club  FW
club - club - club -
21 อัมรินทร์
แสงระวี
  club  FW
club - club - club -
31 รัตน์ธพล
บุญยม
  club  FW
club - club - club -
35 อิศราธร
ปั้นบุญชู
  club  FW
club - club - club -
36 Nwachi
Emmanuel Ikechukwu
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor