club club club club

Club & Players

club
club นครสวรรค์ เอฟซี
Club Name [Thai] นครสวรรค์ เอฟซี
Club Name [Eng] NAKHON SAWAN FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] นว.เอฟซี
Short Name [Eng] NSFC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
นครสวรรค์ เอฟซี   3 1 3 7 8   1 1 9 8 20   18 4 2 12 15 28   -13 14
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กาญจนวัฒน์
วงษ์มี
  club  club - club - club -
GK
2
club
ณัฐกิตติ์
สอนสกุล
  club  club - club - club -
DF
3
club
เฉลิมลาภ
อาจหาญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุทธิราช
สาสนันท์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ทิวา
เหนือเกตุ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ลภณพัทธ์
แซ่ตั้ง
  club  club - club - club -
MF
7
club
จิรวัฒน์
จันทร์พงษ์
  club  club - club - club -
FW
8
club
อานนท์
ทวานนท์
  club  club - club - club -
MF
9
club
กฤชพล
ร่วมรั่ว
  club  club - club - club -
FW
10
club
สตาร์นิวส์
สรวงเทพ
  club  club - club - club -
FW
11
club
พงศกร
วิสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
12
club
ศรัณย์
ทองคำศรี
  club  club - club - club -
MF
14
club
สุริยะ
ผ่องผึ้ง
  club  club - club - club -
MF
16
club
ณัฐวุฒิ
เชื้อดี
  club  club - club - club -
MF
17
club
อรรถพล
เชื้อปุย
  club  club - club - club -
DF
18
club
อุ้มบุญ
ฤทธิ์คง
  club  club - club - club -
MF
19
club
ทนุศักดิ์
สีคำ
  club  club - club - club -
DF
20
club
เอกพงศ์
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
22
club
สัญชัย
สิงห์สม
  club  club - club - club -
FW
23
club
เขมทัตญ์
บุรีรัตน์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ปิยะพงษ์
ภูฆัง
  club  club - club - club -
FW
26
club
ศักดิ์นรินทร์
จันทร์สาลี
  club  club - club - club -
DF
27
club
ราเชน
กุลคง
  club  club - club - club -
MF
30
club
ชนแดน
เสือน้อย
  club  club - club - club -
GK
32
club
วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  club - club - club -
DF
34
club
พงศธร
จันทร
  club  club - club - club -
MF
39
club
อณุพงศ์
จันทร์สุขศรี
  club  club - club - club -
MF
40
club
ศรัณย์
พิมพ์โคตร
  club  club - club - club -
FW
1 กาญจนวัฒน์
วงษ์มี
  club  GK
club - club - club -
2 ณัฐกิตติ์
สอนสกุล
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมลาภ
อาจหาญ
  club  DF
club - club - club -
4 สุทธิราช
สาสนันท์
  club  DF
club - club - club -
5 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club - club - club -
6 ลภณพัทธ์
แซ่ตั้ง
  club  MF
club - club - club -
7 จิรวัฒน์
จันทร์พงษ์
  club  FW
club - club - club -
8 อานนท์
ทวานนท์
  club  MF
club - club - club -
9 กฤชพล
ร่วมรั่ว
  club  FW
club - club - club -
10 สตาร์นิวส์
สรวงเทพ
  club  FW
club - club - club -
11 พงศกร
วิสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
12 ศรัณย์
ทองคำศรี
  club  MF
club - club - club -
14 สุริยะ
ผ่องผึ้ง
  club  MF
club - club - club -
16 ณัฐวุฒิ
เชื้อดี
  club  MF
club - club - club -
17 อรรถพล
เชื้อปุย
  club  DF
club - club - club -
18 อุ้มบุญ
ฤทธิ์คง
  club  MF
club - club - club -
19 ทนุศักดิ์
สีคำ
  club  DF
club - club - club -
20 เอกพงศ์
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
22 สัญชัย
สิงห์สม
  club  FW
club - club - club -
23 เขมทัตญ์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
25 ปิยะพงษ์
ภูฆัง
  club  FW
club - club - club -
26 ศักดิ์นรินทร์
จันทร์สาลี
  club  DF
club - club - club -
27 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club - club - club -
30 ชนแดน
เสือน้อย
  club  GK
club - club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club - club - club -
34 พงศธร
จันทร
  club  MF
club - club - club -
39 อณุพงศ์
จันทร์สุขศรี
  club  MF
club - club - club -
40 ศรัณย์
พิมพ์โคตร
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 กาญจนวัฒน์
วงษ์มี
  club  GK
club - club - club -
20 เอกพงศ์
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
30 ชนแดน
เสือน้อย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ณัฐกิตติ์
สอนสกุล
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมลาภ
อาจหาญ
  club  DF
club - club - club -
4 สุทธิราช
สาสนันท์
  club  DF
club - club - club -
5 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club - club - club -
17 อรรถพล
เชื้อปุย
  club  DF
club - club - club -
19 ทนุศักดิ์
สีคำ
  club  DF
club - club - club -
23 เขมทัตญ์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
26 ศักดิ์นรินทร์
จันทร์สาลี
  club  DF
club - club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ลภณพัทธ์
แซ่ตั้ง
  club  MF
club - club - club -
8 อานนท์
ทวานนท์
  club  MF
club - club - club -
12 ศรัณย์
ทองคำศรี
  club  MF
club - club - club -
14 สุริยะ
ผ่องผึ้ง
  club  MF
club - club - club -
16 ณัฐวุฒิ
เชื้อดี
  club  MF
club - club - club -
18 อุ้มบุญ
ฤทธิ์คง
  club  MF
club - club - club -
27 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club - club - club -
34 พงศธร
จันทร
  club  MF
club - club - club -
39 อณุพงศ์
จันทร์สุขศรี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 จิรวัฒน์
จันทร์พงษ์
  club  FW
club - club - club -
9 กฤชพล
ร่วมรั่ว
  club  FW
club - club - club -
10 สตาร์นิวส์
สรวงเทพ
  club  FW
club - club - club -
11 พงศกร
วิสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
22 สัญชัย
สิงห์สม
  club  FW
club - club - club -
25 ปิยะพงษ์
ภูฆัง
  club  FW
club - club - club -
40 ศรัณย์
พิมพ์โคตร
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor