club club club club

Club & Players

club
club มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี
Club Name [Thai] มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี
Club Name [Eng] MASHARE CHAIYAPHUM FC
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี   0 0 1 1 2   0 0 1 0 1   2 0 0 2 1 3   -2 0
Last Six Results club
16-02-62 club MCYPFC 1 - 2 HTUTD club
L
09-02-62 club MCYPFC 0 - 1 NPFCB club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
รัชพล
เทียมสอน
  club  club - club - club -
GK
2
club
หัสนัย
บุราณสุข
  club  club - club - club -
MF
3
club
ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  club - club - club -
MF
4
club
เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  club - club - club -
MF
5
club
สมพล
ประสพผล
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  club - club - club -
MF
7
club
Armah
Abraham ayaa
  club  club club - club - club -
DF
8
club
วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  club - club - club -
MF
10
club
KELVIN
AMDONSAH
  club  club club - club - club -
MF
11
club
วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  club - club - club -
DF
12
club
ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  club - club - club -
FW
13
club
พิสิทธิ์
มาสี
  club  club - club - club -
MF
14
club
KIM
JUNHYEON
  club  club club - club - club -
FW
15
club
ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  club - club - club -
MF
16
club
วีระพล
น้อยเจริญ
  club  club - club - club -
FW
17
club
ชาติเวท
สิงห์โต
  club  club - club - club -
DF
18
club
นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  club - club - club -
GK
19
club
อิทธิพล
พลอาจ
  club  club - club - club -
FW
20
club
อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  club - club - club -
DF
21
club
มานะ
กุลหนองแดง
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  club - club - club -
DF
23
club
เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  club - club - club -
FW
24
club
ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  club - club - club -
FW
25
club
ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  club - club - club -
MF
26
club
วรพล
นิลศิลา
  club  club - club - club -
MF
27
club
ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  club - club - club -
DF
28
club
ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  club - club - club -
MF
29
club
อนุชา
ผาสุข
  club  club - club - club -
MF
30
club
อาณัฐ
ป้องขันธ์
  club  club - club - club -
FW
31
club
ภูมิเพชร
ฤกษ์หร่าย
  club  club - club - club -
DF
32
club
วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
DF
33
club
AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club club - club - club -
FW
34
club
ณัฐพงษ์
ระพีประสิทธ์
  club  club - club - club -
MF
1 รัชพล
เทียมสอน
  club  GK
club - club - club -
2 หัสนัย
บุราณสุข
  club  MF
club - club - club -
3 ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  MF
club - club - club -
4 เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  MF
club - club - club -
5 สมพล
ประสพผล
  club  DF
club - club - club -
6 สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  MF
club - club - club -
7 Armah
Abraham ayaa
  club  club DF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  MF
club - club - club -
9 ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
10 KELVIN
AMDONSAH
  club  club MF
club - club - club -
11 วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  DF
club - club - club -
12 ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  FW
club - club - club -
13 พิสิทธิ์
มาสี
  club  MF
club - club - club -
14 KIM
JUNHYEON
  club  club FW
club - club - club -
15 ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  MF
club - club - club -
16 วีระพล
น้อยเจริญ
  club  FW
club - club - club -
17 ชาติเวท
สิงห์โต
  club  DF
club - club - club -
18 นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  GK
club - club - club -
19 อิทธิพล
พลอาจ
  club  FW
club - club - club -
20 อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  DF
club - club - club -
21 มานะ
กุลหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
22 ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  DF
club - club - club -
23 เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  FW
club - club - club -
24 ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  FW
club - club - club -
25 ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
26 วรพล
นิลศิลา
  club  MF
club - club - club -
27 ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  DF
club - club - club -
28 ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  MF
club - club - club -
29 อนุชา
ผาสุข
  club  MF
club - club - club -
30 อาณัฐ
ป้องขันธ์
  club  FW
club - club - club -
31 ภูมิเพชร
ฤกษ์หร่าย
  club  DF
club - club - club -
32 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -
33 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
ระพีประสิทธ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 รัชพล
เทียมสอน
  club  GK
club - club - club -
18 นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 สมพล
ประสพผล
  club  DF
club - club - club -
7 Armah
Abraham ayaa
  club  club DF
club - club - club -
11 วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  DF
club - club - club -
17 ชาติเวท
สิงห์โต
  club  DF
club - club - club -
20 อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  DF
club - club - club -
22 ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  DF
club - club - club -
27 ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  DF
club - club - club -
31 ภูมิเพชร
ฤกษ์หร่าย
  club  DF
club - club - club -
32 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 หัสนัย
บุราณสุข
  club  MF
club - club - club -
3 ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  MF
club - club - club -
4 เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  MF
club - club - club -
6 สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  MF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  MF
club - club - club -
9 ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
10 KELVIN
AMDONSAH
  club  club MF
club - club - club -
13 พิสิทธิ์
มาสี
  club  MF
club - club - club -
15 ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  MF
club - club - club -
21 มานะ
กุลหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
25 ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
26 วรพล
นิลศิลา
  club  MF
club - club - club -
28 ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  MF
club - club - club -
29 อนุชา
ผาสุข
  club  MF
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
ระพีประสิทธ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

12 ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  FW
club - club - club -
14 KIM
JUNHYEON
  club  club FW
club - club - club -
16 วีระพล
น้อยเจริญ
  club  FW
club - club - club -
19 อิทธิพล
พลอาจ
  club  FW
club - club - club -
23 เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  FW
club - club - club -
24 ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  FW
club - club - club -
30 อาณัฐ
ป้องขันธ์
  club  FW
club - club - club -
33 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor