club club club club

Club & Players

club
club พิษณุโลก เอฟซี 2015
Club Name [Thai] พิษณุโลก เอฟซี 2015
Club Name [Eng] Phitsanulok fc2015
Short Name [Thai] พิษณุโลก
Short Name [Eng] Phitsanulok
Alias [Eng] ขุนพลนเรศวร
Stadium [Eng] สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
Capacity 8000
Website
Email phisanulokfc2015@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
พิษณุโลก เอฟซี 2015   1 0 0 1 0   1 0 0 3 0   2 2 0 0 4 0   4 6
Last Six Results club
17-02-62 club PLFC 1 - 0 SNGBFC club
W
09-02-62 club PLFC 3 - 0 CRUTD B club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ณัฐพล
พวงทับทิม
  club  club - club - club -
MF
4
club
อิศรา
เพ็งชู
  club  club - club - club -
DF
5
club
SANCHEZ CASTILLO
JOSE CARLOS
  club  club club - club - club -
MF
6
club
อนุวัฒน์
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -
DF
7
club
สุทน
กุลมัย
  club  club - club - club -
MF
8
club
ธนพร
บัวแย้ม
  club  club - club - club -
MF
9
club
วีระวุฒิ
ขุนโต
  club  club - club - club -
FW
10
club
ศุภกร
นาคน้อย
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธนพงศ์
คำหลง
  club  club - club - club -
MF
13
club
สมเกียรติ
งามพร้อม
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศรัณญ์
พวงบุตร
  club  club - club - club -
MF
15
club
นริศ
คล้ายทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
16
club
อดิศักดิ์
กุลสอน
  club  club - club - club -
DF
17
club
สาธิต
อยู่เพชร
  club  club - club - club -
MF
18
club
ศิตธิไชย
คุ้มญาติ
  club  club - club - club -
MF
19
club
พีรวัฒน์
แป้นน้อย
  club  club - club - club -
FW
20
club
BAYANO
SOBZE HENRI
  club  club club - club - club -
FW
21
club
อิทธิพล
จันแปงเงิน
  club  club - club - club -
DF
22
club
AOSHIMA
TAKAAKI
  club  club club - club - club -
MF
23
club
พิชิตพล
บริวาร
  club  club - club - club -
DF
24
club
ปรีชา
พลศิริ
  club  club - club - club -
MF
25
club
อามรินทร์
ทองฝรั่ง
  club  club - club - club -
FW
26
club
ศุภโชค
คดีเวียง
  club  club - club - club -
MF
27
club
เดชา
สายพานทอง
  club  club - club - club -
FW
28
club
สหภาพ
พึ่งจาม
  club  club - club - club -
MF
31
club
ธนายุทธ
จิตบุตร
  club  club - club - club -
FW
34
club
ณัฐวุฒิ
เนื้อไม้
  club  club - club - club -
MF
36
club
เลิศฤทธิ์
ขุนอุุดร
  club  club - club - club -
GK
37
club
DIEGO
A BARRERA
  club  club club - club - club -
FW
38
club
อนุชา
พานทอง
  club  club - club - club -
FW
39
club
เดชนรินทร์
สุชาการ
  club  club - club - club -
GK
40
club
กฤตธี
เทียนขาว
  club  club - club - club -
GK
2 ณัฐพล
พวงทับทิม
  club  MF
club - club - club -
4 อิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
5 SANCHEZ CASTILLO
JOSE CARLOS
  club  club MF
club - club - club -
6 อนุวัฒน์
ศรีภิรมย์
  club  DF
club - club - club -
7 สุทน
กุลมัย
  club  MF
club - club - club -
8 ธนพร
บัวแย้ม
  club  MF
club - club - club -
9 วีระวุฒิ
ขุนโต
  club  FW
club - club - club -
10 ศุภกร
นาคน้อย
  club  FW
club - club - club -
11 ธนพงศ์
คำหลง
  club  MF
club - club - club -
13 สมเกียรติ
งามพร้อม
  club  MF
club - club - club -
14 ศรัณญ์
พวงบุตร
  club  MF
club - club - club -
15 นริศ
คล้ายทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
กุลสอน
  club  DF
club - club - club -
17 สาธิต
อยู่เพชร
  club  MF
club - club - club -
18 ศิตธิไชย
คุ้มญาติ
  club  MF
club - club - club -
19 พีรวัฒน์
แป้นน้อย
  club  FW
club - club - club -
20 BAYANO
SOBZE HENRI
  club  club FW
club - club - club -
21 อิทธิพล
จันแปงเงิน
  club  DF
club - club - club -
22 AOSHIMA
TAKAAKI
  club  club MF
club - club - club -
23 พิชิตพล
บริวาร
  club  DF
club - club - club -
24 ปรีชา
พลศิริ
  club  MF
club - club - club -
25 อามรินทร์
ทองฝรั่ง
  club  FW
club - club - club -
26 ศุภโชค
คดีเวียง
  club  MF
club - club - club -
27 เดชา
สายพานทอง
  club  FW
club - club - club -
28 สหภาพ
พึ่งจาม
  club  MF
club - club - club -
31 ธนายุทธ
จิตบุตร
  club  FW
club - club - club -
34 ณัฐวุฒิ
เนื้อไม้
  club  MF
club - club - club -
36 เลิศฤทธิ์
ขุนอุุดร
  club  GK
club - club - club -
37 DIEGO
A BARRERA
  club  club FW
club - club - club -
38 อนุชา
พานทอง
  club  FW
club - club - club -
39 เดชนรินทร์
สุชาการ
  club  GK
club - club - club -
40 กฤตธี
เทียนขาว
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

36 เลิศฤทธิ์
ขุนอุุดร
  club  GK
club - club - club -
39 เดชนรินทร์
สุชาการ
  club  GK
club - club - club -
40 กฤตธี
เทียนขาว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 อิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
6 อนุวัฒน์
ศรีภิรมย์
  club  DF
club - club - club -
15 นริศ
คล้ายทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
กุลสอน
  club  DF
club - club - club -
21 อิทธิพล
จันแปงเงิน
  club  DF
club - club - club -
23 พิชิตพล
บริวาร
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 ณัฐพล
พวงทับทิม
  club  MF
club - club - club -
5 SANCHEZ CASTILLO
JOSE CARLOS
  club  club MF
club - club - club -
7 สุทน
กุลมัย
  club  MF
club - club - club -
8 ธนพร
บัวแย้ม
  club  MF
club - club - club -
11 ธนพงศ์
คำหลง
  club  MF
club - club - club -
13 สมเกียรติ
งามพร้อม
  club  MF
club - club - club -
14 ศรัณญ์
พวงบุตร
  club  MF
club - club - club -
17 สาธิต
อยู่เพชร
  club  MF
club - club - club -
18 ศิตธิไชย
คุ้มญาติ
  club  MF
club - club - club -
22 AOSHIMA
TAKAAKI
  club  club MF
club - club - club -
24 ปรีชา
พลศิริ
  club  MF
club - club - club -
26 ศุภโชค
คดีเวียง
  club  MF
club - club - club -
28 สหภาพ
พึ่งจาม
  club  MF
club - club - club -
34 ณัฐวุฒิ
เนื้อไม้
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 วีระวุฒิ
ขุนโต
  club  FW
club - club - club -
10 ศุภกร
นาคน้อย
  club  FW
club - club - club -
19 พีรวัฒน์
แป้นน้อย
  club  FW
club - club - club -
20 BAYANO
SOBZE HENRI
  club  club FW
club - club - club -
25 อามรินทร์
ทองฝรั่ง
  club  FW
club - club - club -
27 เดชา
สายพานทอง
  club  FW
club - club - club -
31 ธนายุทธ
จิตบุตร
  club  FW
club - club - club -
37 DIEGO
A BARRERA
  club  club FW
club - club - club -
38 อนุชา
พานทอง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor