club club club club

Club & Players

club
club พัทลุง เอฟซี
Club Name [Thai] พัทลุง เอฟซี
Club Name [Eng] Phatthalung FC
Short Name [Thai] พีที เอฟซี
Short Name [Eng] PT FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. พัทลุง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
พัทลุง เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 1 0 1   1 0 0 1 0 1   -1 0
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อิสระพงศ์
โสพิกุล
  club  club - club - club -
GK
2
club
ภูชัชส์
ใจกล้า
  club  club - club - club -
DF
3
club
รชพล
ศิริจันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
นราวิชญ์
แก้วทอง
  club  club - club - club -
FW
5
club
สุรชัย
แก้วรอด
  club  club - club - club -
DF
6
club
ชนายุทธ
คงสง
  club  club - club - club -
MF
7
club
Obamoe
Daniel
  club  club club - club - club -
FW
8
club
Beng
Abel Macel
  club  club club - club - club -
DF
9
club
ธนวิชญ์
เรืองเพชร
  club  club - club - club -
FW
10
club
นิรุตติ
เลื่อนจันทร์
  club  club - club - club -
FW
11
club
อรรถพล
ปุนทมุณี
  club  club - club - club -
DF
13
club
อธิธัช
จุ๋ยมณี
  club  club - club - club -
FW
14
club
ภาณุวัฒน์
ขุนเพ็ชร
  club  club - club - club -
FW
16
club
อภิสิทธิ์
ช่วยกลับ
  club  club - club - club -
MF
17
club
บิลลี่
สืบเหม
  club  club - club - club -
FW
18
club
สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  club - club - club -
GK
19
club
ธนกร
โตม่วย
  club  club - club - club -
DF
20
club
อธิวัฒน์
นพรัตน์
  club  club - club - club -
GK
21
club
นัสรุดดีน
ฮับยูโซ๊ะ
  club  club - club - club -
MF
22
club
สุนันท์
หละโสะ
  club  club - club - club -
MF
25
club
วงศ์วิวัฒน์
สังข์สิงห์
  club  club - club - club -
DF
27
club
สหพล
เดชอรัญ
  club  club - club - club -
MF
28
club
จักราวุธ
ถิระจำนงค์
  club  club - club - club -
MF
30
club
ทัตธน
เขียววิจิตร
  club  club - club - club -
DF
31
club
ธีรวุฒิ
ตั้งใหม่
  club  club - club - club -
FW
32
club
สุรเดช
นางา
  club  club - club - club -
DF
39
club
วัชรินทร์
สุวรรณวงศ์
  club  club - club - club -
DF
77
club
ฝัซซีร
เหล็มปาน
  club  club - club - club -
MF
88
club
CHERIF
MAMY
  club  club club - club - club -
MF
99
club
ณัฐกิจ
คณะกิจ
  club  club - club - club -
DF
1 อิสระพงศ์
โสพิกุล
  club  GK
club - club - club -
2 ภูชัชส์
ใจกล้า
  club  DF
club - club - club -
3 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 นราวิชญ์
แก้วทอง
  club  FW
club - club - club -
5 สุรชัย
แก้วรอด
  club  DF
club - club - club -
6 ชนายุทธ
คงสง
  club  MF
club - club - club -
7 Obamoe
Daniel
  club  club FW
club - club - club -
8 Beng
Abel Macel
  club  club DF
club - club - club -
9 ธนวิชญ์
เรืองเพชร
  club  FW
club - club - club -
10 นิรุตติ
เลื่อนจันทร์
  club  FW
club - club - club -
11 อรรถพล
ปุนทมุณี
  club  DF
club - club - club -
13 อธิธัช
จุ๋ยมณี
  club  FW
club - club - club -
14 ภาณุวัฒน์
ขุนเพ็ชร
  club  FW
club - club - club -
16 อภิสิทธิ์
ช่วยกลับ
  club  MF
club - club - club -
17 บิลลี่
สืบเหม
  club  FW
club - club - club -
18 สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  GK
club - club - club -
19 ธนกร
โตม่วย
  club  DF
club - club - club -
20 อธิวัฒน์
นพรัตน์
  club  GK
club - club - club -
21 นัสรุดดีน
ฮับยูโซ๊ะ
  club  MF
club - club - club -
22 สุนันท์
หละโสะ
  club  MF
club - club - club -
25 วงศ์วิวัฒน์
สังข์สิงห์
  club  DF
club - club - club -
27 สหพล
เดชอรัญ
  club  MF
club - club - club -
28 จักราวุธ
ถิระจำนงค์
  club  MF
club - club - club -
30 ทัตธน
เขียววิจิตร
  club  DF
club - club - club -
31 ธีรวุฒิ
ตั้งใหม่
  club  FW
club - club - club -
32 สุรเดช
นางา
  club  DF
club - club - club -
39 วัชรินทร์
สุวรรณวงศ์
  club  DF
club - club - club -
77 ฝัซซีร
เหล็มปาน
  club  MF
club - club - club -
88 CHERIF
MAMY
  club  club MF
club - club - club -
99 ณัฐกิจ
คณะกิจ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อิสระพงศ์
โสพิกุล
  club  GK
club - club - club -
18 สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  GK
club - club - club -
20 อธิวัฒน์
นพรัตน์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ภูชัชส์
ใจกล้า
  club  DF
club - club - club -
3 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club - club - club -
5 สุรชัย
แก้วรอด
  club  DF
club - club - club -
8 Beng
Abel Macel
  club  club DF
club - club - club -
11 อรรถพล
ปุนทมุณี
  club  DF
club - club - club -
19 ธนกร
โตม่วย
  club  DF
club - club - club -
25 วงศ์วิวัฒน์
สังข์สิงห์
  club  DF
club - club - club -
30 ทัตธน
เขียววิจิตร
  club  DF
club - club - club -
32 สุรเดช
นางา
  club  DF
club - club - club -
39 วัชรินทร์
สุวรรณวงศ์
  club  DF
club - club - club -
99 ณัฐกิจ
คณะกิจ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ชนายุทธ
คงสง
  club  MF
club - club - club -
16 อภิสิทธิ์
ช่วยกลับ
  club  MF
club - club - club -
21 นัสรุดดีน
ฮับยูโซ๊ะ
  club  MF
club - club - club -
22 สุนันท์
หละโสะ
  club  MF
club - club - club -
27 สหพล
เดชอรัญ
  club  MF
club - club - club -
28 จักราวุธ
ถิระจำนงค์
  club  MF
club - club - club -
77 ฝัซซีร
เหล็มปาน
  club  MF
club - club - club -
88 CHERIF
MAMY
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

4 นราวิชญ์
แก้วทอง
  club  FW
club - club - club -
7 Obamoe
Daniel
  club  club FW
club - club - club -
9 ธนวิชญ์
เรืองเพชร
  club  FW
club - club - club -
10 นิรุตติ
เลื่อนจันทร์
  club  FW
club - club - club -
13 อธิธัช
จุ๋ยมณี
  club  FW
club - club - club -
14 ภาณุวัฒน์
ขุนเพ็ชร
  club  FW
club - club - club -
17 บิลลี่
สืบเหม
  club  FW
club - club - club -
31 ธีรวุฒิ
ตั้งใหม่
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor