club club club club

Club & Players

club
club เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี
Club Name [Thai] เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี
Club Name [Eng] Loeicity R_Airlines FC.
Short Name [Thai] LCFC
Short Name [Eng] Loei City
Alias [Eng] ผีตาโขนออกศึก
Stadium [Eng] เลย ริเวอร์ไซด์ สเตเดี้ยม
Capacity 2500
Website New
Email loeicity-r-airlines@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
13
เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี   4 4 5 16 22   2 3 8 12 17   26 6 7 13 28 39   -11 25
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
สุจินดา
อินทมาตย์
  club  club - club - club -
GK
2
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club - club -
DF
4
club
คณิต
สิทธิโคตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  club - club - club -
MF
7
club
AKIRA
KENDO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ณัฐกร
ลามมา
  club  club - club - club -
MF
9
club
นคร
พรมนิล
  club  club - club - club -
FW
11
club
ศักดิ์สิทธิ์
ยืนชีวิต
  club  club - club - club -
FW
13
club
ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  club - club - club -
FW
18
club
อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  club - club - club -
DF
22
club
ประกาศิต
หารคำแพง
  club  club - club - club -
MF
24
club
ณัฐนนท์
ยศพล
  club  club - club - club -
FW
25
club
นิราศ
อังคณา
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  club - club - club -
DF
28
club
อนุชา
ผลงาม
  club  club - club - club -
DF
29
club
SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club club - club - club -
MF
31
club
อาคม
ยุพานิชย์
  club  club - club - club -
FW
36
club
ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  club - club - club -
GK
37
club
IGASAKI
TAKASHI
  club  club club - club - club -
MF
42
club
ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  club - club - club -
MF
43
club
กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  club - club - club -
MF
44
club
วัชระ
อธิสุมงคล
  club  club - club - club -
FW
55
club
ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  club - club - club -
DF
77
club
พลากร
วอกลาง
  club  club - club - club -
MF
79
club
นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  club - club - club -
MF
1 สุจินดา
อินทมาตย์
  club  GK
club - club - club -
2 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -
4 คณิต
สิทธิโคตร
  club  DF
club - club - club -
5 ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  DF
club - club - club -
6 สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  MF
club - club - club -
7 AKIRA
KENDO
  club  club MF
club - club - club -
8 ณัฐกร
ลามมา
  club  MF
club - club - club -
9 นคร
พรมนิล
  club  FW
club - club - club -
11 ศักดิ์สิทธิ์
ยืนชีวิต
  club  FW
club - club - club -
13 ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  FW
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  MF
club - club - club -
20 ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  DF
club - club - club -
22 ประกาศิต
หารคำแพง
  club  MF
club - club - club -
24 ณัฐนนท์
ยศพล
  club  FW
club - club - club -
25 นิราศ
อังคณา
  club  GK
club - club - club -
27 นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  DF
club - club - club -
28 อนุชา
ผลงาม
  club  DF
club - club - club -
29 SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club MF
club - club - club -
31 อาคม
ยุพานิชย์
  club  FW
club - club - club -
36 ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  GK
club - club - club -
37 IGASAKI
TAKASHI
  club  club MF
club - club - club -
42 ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  MF
club - club - club -
43 กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  MF
club - club - club -
44 วัชระ
อธิสุมงคล
  club  FW
club - club - club -
55 ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  DF
club - club - club -
77 พลากร
วอกลาง
  club  MF
club - club - club -
79 นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สุจินดา
อินทมาตย์
  club  GK
club - club - club -
25 นิราศ
อังคณา
  club  GK
club - club - club -
36 ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -
4 คณิต
สิทธิโคตร
  club  DF
club - club - club -
5 ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  DF
club - club - club -
20 ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  DF
club - club - club -
27 นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  DF
club - club - club -
28 อนุชา
ผลงาม
  club  DF
club - club - club -
55 ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  MF
club - club - club -
7 AKIRA
KENDO
  club  club MF
club - club - club -
8 ณัฐกร
ลามมา
  club  MF
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  MF
club - club - club -
22 ประกาศิต
หารคำแพง
  club  MF
club - club - club -
29 SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club MF
club - club - club -
37 IGASAKI
TAKASHI
  club  club MF
club - club - club -
42 ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  MF
club - club - club -
43 กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  MF
club - club - club -
77 พลากร
วอกลาง
  club  MF
club - club - club -
79 นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 นคร
พรมนิล
  club  FW
club - club - club -
11 ศักดิ์สิทธิ์
ยืนชีวิต
  club  FW
club - club - club -
13 ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐนนท์
ยศพล
  club  FW
club - club - club -
31 อาคม
ยุพานิชย์
  club  FW
club - club - club -
44 วัชระ
อธิสุมงคล
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor