club club club club

Club & Players

club
club อุตรดิตถ์ เอฟซี
Club Name [Thai] อุตรดิตถ์ เอฟซี
Club Name [Eng] UTTARADIT FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] อต.fc.
Short Name [Eng] utt.fc.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
อุตรดิตถ์ เอฟซี   0 2 0 0 0   0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0   0 2
Last Six Results club
16-02-62 club UTDFC 0 - 0 NKMSUNT club
D
10-02-62 club UTDFC 0 - 0 WATBOT club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

4
club
เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  club - club - club -
MF
5
club
อุเทน
เล็กรัตน์
  club  club - club - club -
FW
6
club
เมธีวุฒิ
สีแล
  club  club - club - club -
DF
8
club
ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
NOH
HYEONGCHEOL
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  club - club - club -
FW
11
club
อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธนชาติ
ชมชื่น
  club  club - club - club -
DF
14
club
ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  club - club - club -
DF
15
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club - club - club -
FW
16
club
อานุภาพ
อ่องลออ
  club  club - club - club -
MF
18
club
ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  club - club - club -
GK
20
club
เจษฎา
คิดชอบ
  club  club - club - club -
DF
21
club
พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  club - club - club -
MF
22
club
สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  club - club - club -
DF
23
club
กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  club - club - club -
DF
26
club
อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  club - club - club -
GK
27
club
ชินกฤต
โนนชัย
  club  club - club - club -
GK
29
club
กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  club - club - club -
MF
30
club
Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club club - club - club -
DF
32
club
จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  club - club - club -
MF
34
club
สุเมธี
สุกใส
  club  club - club - club -
MF
35
club
จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  club - club - club -
FW
38
club
DIARRA
ABOUBACAR SIDICK
  club  club club - club - club -
FW
41
club
SHOTA
OKUDA
  club  club club - club - club -
MF
77
club
กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  club - club - club -
FW
93
club
ธนกฤต
จันทร์อุดม
  club  club - club - club -
GK
99
club
สมลักษณ์
รัศมี
  club  club - club - club -
FW
4 เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  MF
club - club - club -
5 อุเทน
เล็กรัตน์
  club  FW
club - club - club -
6 เมธีวุฒิ
สีแล
  club  DF
club - club - club -
8 ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -
9 NOH
HYEONGCHEOL
  club  club FW
club - club - club -
10 ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  FW
club - club - club -
11 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ธนชาติ
ชมชื่น
  club  DF
club - club - club -
14 ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  DF
club - club - club -
15 พิษณุ
งามสงวน
  club  FW
club - club - club -
16 อานุภาพ
อ่องลออ
  club  MF
club - club - club -
18 ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  GK
club - club - club -
20 เจษฎา
คิดชอบ
  club  DF
club - club - club -
21 พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  MF
club - club - club -
22 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  DF
club - club - club -
23 กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  DF
club - club - club -
26 อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  GK
club - club - club -
27 ชินกฤต
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -
29 กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  MF
club - club - club -
30 Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club DF
club - club - club -
32 จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -
34 สุเมธี
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
35 จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  DF
club - club - club -
37 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club - club - club -
38 DIARRA
ABOUBACAR SIDICK
  club  club FW
club - club - club -
41 SHOTA
OKUDA
  club  club MF
club - club - club -
77 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  FW
club - club - club -
93 ธนกฤต
จันทร์อุดม
  club  GK
club - club - club -
99 สมลักษณ์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  GK
club - club - club -
26 อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  GK
club - club - club -
27 ชินกฤต
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -
93 ธนกฤต
จันทร์อุดม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

6 เมธีวุฒิ
สีแล
  club  DF
club - club - club -
11 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ธนชาติ
ชมชื่น
  club  DF
club - club - club -
14 ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  DF
club - club - club -
20 เจษฎา
คิดชอบ
  club  DF
club - club - club -
22 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  DF
club - club - club -
23 กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  DF
club - club - club -
30 Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club DF
club - club - club -
35 จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  MF
club - club - club -
8 ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -
16 อานุภาพ
อ่องลออ
  club  MF
club - club - club -
21 พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  MF
club - club - club -
29 กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  MF
club - club - club -
32 จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -
34 สุเมธี
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
41 SHOTA
OKUDA
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

5 อุเทน
เล็กรัตน์
  club  FW
club - club - club -
9 NOH
HYEONGCHEOL
  club  club FW
club - club - club -
10 ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  FW
club - club - club -
15 พิษณุ
งามสงวน
  club  FW
club - club - club -
37 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club - club - club -
38 DIARRA
ABOUBACAR SIDICK
  club  club FW
club - club - club -
77 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  FW
club - club - club -
99 สมลักษณ์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor