club club club club

Club & Players

club
club น่าน เอฟซี
Club Name [Thai] น่าน เอฟซี
Club Name [Eng] NAN FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] น่าน เอฟซี
Short Name [Eng] NAN FC
Alias [Eng] งาช้างดำมหากาฬ
Stadium [Eng] สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
Capacity 2000
Website
Email nanfootballclub@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
น่าน เอฟซี   1 0 0 6 0   0 1 0 3 3   2 1 1 0 9 3   6 4
Last Six Results club
16-02-62 club NAN FC 6 - 0 CRUTD B club
W
10-02-62 club NAN FC 3 - 3 SNGBFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
หาญณรงค์
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  club - club - club -
FW
5
club
สิทธิโชค
อินทะรังษี
  club  club - club - club -
DF
6
club
บัญชา
สุภาพ
  club  club - club - club -
DF
7
club
ศิวนันท์
ไชยปัญญาสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
8
club
เกียรติพงษ์
เขื่อนรอบเขต
  club  club - club - club -
MF
9
club
สันติศักดิ์
ทัดเที่ยง
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธนาวุฒิ
บุตรวงษ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
YOSHIDA
NAOHIRO
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
17
club
วรวุฒิ
วันควร
  club  club - club - club -
MF
19
club
จตุรพล
กำปั่น
  club  club - club - club -
FW
20
club
สันติราช
เชียงหนุ้น
  club  club - club - club -
GK
22
club
ชานนท์
ธิลา
  club  club - club - club -
GK
23
club
อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  club - club - club -
FW
24
club
ภูผา
รัศมีจำรัส
  club  club - club - club -
MF
25
club
TOURE
SOULEYMANE
  club  club club - club - club -
DF
27
club
สุชาติ
สุขดี
  club  club - club - club -
DF
29
club
ยุทธพงษ์
กันทะกัน
  club  club - club - club -
MF
30
club
พิทักษ์ชัย
ลี้ประดิษฐ์
  club  club - club - club -
DF
32
club
CHANTHAPHONE
WAENVONGSOTH
  club  club club - club - club -
MF
33
club
ธนากร
ปิยรัตรจารุ
  club  club - club - club -
DF
34
club
พงศกร
เขียวสมบัตร
  club  club - club - club -
GK
35
club
ปฐวีกานต์
หอมหวล
  club  club - club - club -
DF
36
club
จิระเดช
คำอ้าย
  club  club - club - club -
DF
37
club
วรรณเอนก
คำอ้ายล้าน
  club  club - club - club -
DF
39
club
วิรุฬห์
บุญศิริ
  club  club - club - club -
MF
55
club
ชนุดม
เจนครองธรรม
  club  club - club - club -
FW
99
club
ชัยนันท์
หาญยุทธ
  club  club - club - club -
FW
2 หาญณรงค์
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  FW
club - club - club -
5 สิทธิโชค
อินทะรังษี
  club  DF
club - club - club -
6 บัญชา
สุภาพ
  club  DF
club - club - club -
7 ศิวนันท์
ไชยปัญญาสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
8 เกียรติพงษ์
เขื่อนรอบเขต
  club  MF
club - club - club -
9 สันติศักดิ์
ทัดเที่ยง
  club  FW
club - club - club -
10 ธนาวุฒิ
บุตรวงษ์
  club  MF
club - club - club -
11 YOSHIDA
NAOHIRO
  club  club FW
club - club - club -
13 ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
17 วรวุฒิ
วันควร
  club  MF
club - club - club -
19 จตุรพล
กำปั่น
  club  FW
club - club - club -
20 สันติราช
เชียงหนุ้น
  club  GK
club - club - club -
22 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club - club -
23 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -
24 ภูผา
รัศมีจำรัส
  club  MF
club - club - club -
25 TOURE
SOULEYMANE
  club  club DF
club - club - club -
27 สุชาติ
สุขดี
  club  DF
club - club - club -
29 ยุทธพงษ์
กันทะกัน
  club  MF
club - club - club -
30 พิทักษ์ชัย
ลี้ประดิษฐ์
  club  DF
club - club - club -
32 CHANTHAPHONE
WAENVONGSOTH
  club  club MF
club - club - club -
33 ธนากร
ปิยรัตรจารุ
  club  DF
club - club - club -
34 พงศกร
เขียวสมบัตร
  club  GK
club - club - club -
35 ปฐวีกานต์
หอมหวล
  club  DF
club - club - club -
36 จิระเดช
คำอ้าย
  club  DF
club - club - club -
37 วรรณเอนก
คำอ้ายล้าน
  club  DF
club - club - club -
39 วิรุฬห์
บุญศิริ
  club  MF
club - club - club -
55 ชนุดม
เจนครองธรรม
  club  FW
club - club - club -
99 ชัยนันท์
หาญยุทธ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

20 สันติราช
เชียงหนุ้น
  club  GK
club - club - club -
22 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club - club -
34 พงศกร
เขียวสมบัตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 หาญณรงค์
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
5 สิทธิโชค
อินทะรังษี
  club  DF
club - club - club -
6 บัญชา
สุภาพ
  club  DF
club - club - club -
25 TOURE
SOULEYMANE
  club  club DF
club - club - club -
27 สุชาติ
สุขดี
  club  DF
club - club - club -
30 พิทักษ์ชัย
ลี้ประดิษฐ์
  club  DF
club - club - club -
33 ธนากร
ปิยรัตรจารุ
  club  DF
club - club - club -
35 ปฐวีกานต์
หอมหวล
  club  DF
club - club - club -
36 จิระเดช
คำอ้าย
  club  DF
club - club - club -
37 วรรณเอนก
คำอ้ายล้าน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 เกียรติพงษ์
เขื่อนรอบเขต
  club  MF
club - club - club -
10 ธนาวุฒิ
บุตรวงษ์
  club  MF
club - club - club -
13 ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
17 วรวุฒิ
วันควร
  club  MF
club - club - club -
24 ภูผา
รัศมีจำรัส
  club  MF
club - club - club -
29 ยุทธพงษ์
กันทะกัน
  club  MF
club - club - club -
32 CHANTHAPHONE
WAENVONGSOTH
  club  club MF
club - club - club -
39 วิรุฬห์
บุญศิริ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

3 กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  FW
club - club - club -
7 ศิวนันท์
ไชยปัญญาสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
9 สันติศักดิ์
ทัดเที่ยง
  club  FW
club - club - club -
11 YOSHIDA
NAOHIRO
  club  club FW
club - club - club -
19 จตุรพล
กำปั่น
  club  FW
club - club - club -
23 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -
55 ชนุดม
เจนครองธรรม
  club  FW
club - club - club -
99 ชัยนันท์
หาญยุทธ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor