club club club club

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Sisaket United
Short Name [Thai] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Sisaket United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีนครลำดวน
Capacity 11200
Website www
Email somboon172519@hotmail.com,somboon172519@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   0 1 0 2 2   1 0 0 1 0   2 1 1 0 3 2   1 4
Last Six Results club
17-02-62 club SSKUTD 1 - 0 SKONFC club
W
10-02-62 club SSKUTD 2 - 2 SRCITY club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อาชาวิน
เกษศิริ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อนนท์
มูลสาร
  club  club - club - club -
DF
5
club
รภัสพล
สดชื่น
  club  club - club - club -
DF
6
club
สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
ภานุพงษ์
อินต๊ะชุมภู
  club  club - club - club -
MF
8
club
สหรัฐ
พะวงษ์
  club  club - club - club -
FW
9
club
อธิป
สดับสาร
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธีรศักดิ์
งามแสง
  club  club - club - club -
MF
11
club
อภิสิทธิ์
นุสนสาลา
  club  club - club - club -
MF
12
club
รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  club - club - club -
FW
13
club
สุริยัญ
เคนคำ
  club  club - club - club -
MF
15
club
จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  club - club - club -
MF
17
club
พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  club - club - club -
DF
18
club
วิทยา
ทองคำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
อภินันท์
ขันทอง
  club  club - club - club -
MF
20
club
เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  club - club - club -
MF
21
club
วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  club - club - club -
MF
23
club
บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  club - club - club -
DF
24
club
พิชัย
บุญโย
  club  club - club - club -
FW
25
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  club - club - club -
DF
31
club
อาชาไนย
โสตศิริ
  club  club - club - club -
MF
32
club
พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  club - club - club -
DF
37
club
ภาณุพงศ์
กิ่งแสง
  club  club - club - club -
DF
1 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
2 วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  DF
club - club - club -
3 อนนท์
มูลสาร
  club  DF
club - club - club -
5 รภัสพล
สดชื่น
  club  DF
club - club - club -
6 สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  DF
club - club - club -
7 ภานุพงษ์
อินต๊ะชุมภู
  club  MF
club - club - club -
8 สหรัฐ
พะวงษ์
  club  FW
club - club - club -
9 อธิป
สดับสาร
  club  FW
club - club - club -
10 ธีรศักดิ์
งามแสง
  club  MF
club - club - club -
11 อภิสิทธิ์
นุสนสาลา
  club  MF
club - club - club -
12 รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  FW
club - club - club -
13 สุริยัญ
เคนคำ
  club  MF
club - club - club -
15 จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  DF
club - club - club -
16 ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  MF
club - club - club -
17 พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  DF
club - club - club -
18 วิทยา
ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
19 อภินันท์
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -
20 เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  MF
club - club - club -
21 วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  MF
club - club - club -
23 บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  DF
club - club - club -
24 พิชัย
บุญโย
  club  FW
club - club - club -
25 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
26 จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
27 ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  DF
club - club - club -
28 เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  DF
club - club - club -
31 อาชาไนย
โสตศิริ
  club  MF
club - club - club -
32 พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  DF
club - club - club -
37 ภาณุพงศ์
กิ่งแสง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
18 วิทยา
ทองคำ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  DF
club - club - club -
3 อนนท์
มูลสาร
  club  DF
club - club - club -
5 รภัสพล
สดชื่น
  club  DF
club - club - club -
6 สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  DF
club - club - club -
15 จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  DF
club - club - club -
17 พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  DF
club - club - club -
23 บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  DF
club - club - club -
26 จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
27 ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  DF
club - club - club -
28 เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  DF
club - club - club -
32 พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  DF
club - club - club -
37 ภาณุพงศ์
กิ่งแสง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ภานุพงษ์
อินต๊ะชุมภู
  club  MF
club - club - club -
10 ธีรศักดิ์
งามแสง
  club  MF
club - club - club -
11 อภิสิทธิ์
นุสนสาลา
  club  MF
club - club - club -
13 สุริยัญ
เคนคำ
  club  MF
club - club - club -
16 ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  MF
club - club - club -
19 อภินันท์
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -
20 เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  MF
club - club - club -
21 วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  MF
club - club - club -
25 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
31 อาชาไนย
โสตศิริ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 สหรัฐ
พะวงษ์
  club  FW
club - club - club -
9 อธิป
สดับสาร
  club  FW
club - club - club -
12 รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  FW
club - club - club -
24 พิชัย
บุญโย
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor