club club club club

Club & Players

club
club สุรินทร์ ซิตี้
Club Name [Thai] สุรินทร์ ซิตี้
Club Name [Eng] SURIN CITY
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] -
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีณรงค์ (สุรินทร์)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
สุรินทร์ ซิตี้   0 0 0 0 0   0 1 0 2 2   1 0 1 0 2 2   0 1
Last Six Results club
10-02-62 club SRCITY 2 - 2 SSKUTD club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  club - club - club -
DF
3
club
เมธี
สอนจิตต์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  club - club - club -
DF
6
club
จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  club - club - club -
MF
7
club
สาธร
จุนเสริม
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชยพล
อุดรพันธ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  club - club - club -
FW
10
club
ปิยะ
รอบคอบ
  club  club - club - club -
FW
11
club
วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  club - club - club -
MF
13
club
โกเมน
สังสมานันท์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  club - club - club -
FW
15
club
ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  club - club - club -
DF
17
club
สุนัย
เพชรแก้ว
  club  club - club - club -
DF
18
club
ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  club - club - club -
MF
19
club
สุริโย
ชาวนา
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อนุสรณ์
แสงงาม
  club  club - club - club -
MF
22
club
วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธวัชชัย
ว่องไว
  club  club - club - club -
MF
25
club
ประสิทธิ์
งามพรม
  club  club - club - club -
FW
27
club
ปัญญา
งามเลิศ
  club  club - club - club -
DF
28
club
ภาคิน
ศุภนาม
  club  club - club - club -
FW
30
club
อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  club - club - club -
DF
32
club
สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  club - club - club -
GK
33
club
ทักษิณ
บุญมูล
  club  club - club - club -
GK
35
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club - club - club -
GK
39
club
เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
45
club
บุญจง
ทองสุก
  club  club - club - club -
GK
49
club
วิวัฒน์
สายยศ
  club  club - club - club -
FW
54
club
พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  club - club - club -
FW
71
club
ชวลิต
บุญทวี
  club  club - club - club -
FW
77
club
วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  club - club - club -
FW
92
club
เอกภพ
จันทพันธ์
  club  club - club - club -
MF
99
club
พูลศักดิ์
จากผา
  club  club - club - club -
DF
2 สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  DF
club - club - club -
3 เมธี
สอนจิตต์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  DF
club - club - club -
6 จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  MF
club - club - club -
7 สาธร
จุนเสริม
  club  MF
club - club - club -
8 ชยพล
อุดรพันธ์
  club  MF
club - club - club -
9 วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  FW
club - club - club -
10 ปิยะ
รอบคอบ
  club  FW
club - club - club -
11 วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  MF
club - club - club -
13 โกเมน
สังสมานันท์
  club  MF
club - club - club -
14 ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  FW
club - club - club -
15 ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  DF
club - club - club -
17 สุนัย
เพชรแก้ว
  club  DF
club - club - club -
18 ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  MF
club - club - club -
19 สุริโย
ชาวนา
  club  DF
club - club - club -
20 สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  DF
club - club - club -
21 อนุสรณ์
แสงงาม
  club  MF
club - club - club -
22 วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  DF
club - club - club -
23 ธวัชชัย
ว่องไว
  club  MF
club - club - club -
25 ประสิทธิ์
งามพรม
  club  FW
club - club - club -
27 ปัญญา
งามเลิศ
  club  DF
club - club - club -
28 ภาคิน
ศุภนาม
  club  FW
club - club - club -
30 อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  DF
club - club - club -
32 สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  GK
club - club - club -
33 ทักษิณ
บุญมูล
  club  GK
club - club - club -
35 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club - club - club -
39 เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
45 บุญจง
ทองสุก
  club  GK
club - club - club -
49 วิวัฒน์
สายยศ
  club  FW
club - club - club -
54 พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  FW
club - club - club -
71 ชวลิต
บุญทวี
  club  FW
club - club - club -
77 วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  FW
club - club - club -
92 เอกภพ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -
99 พูลศักดิ์
จากผา
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

32 สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  GK
club - club - club -
33 ทักษิณ
บุญมูล
  club  GK
club - club - club -
35 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club - club - club -
45 บุญจง
ทองสุก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  DF
club - club - club -
3 เมธี
สอนจิตต์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  DF
club - club - club -
15 ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  DF
club - club - club -
17 สุนัย
เพชรแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 สุริโย
ชาวนา
  club  DF
club - club - club -
20 สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  DF
club - club - club -
22 วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  DF
club - club - club -
27 ปัญญา
งามเลิศ
  club  DF
club - club - club -
30 อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  DF
club - club - club -
99 พูลศักดิ์
จากผา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  MF
club - club - club -
7 สาธร
จุนเสริม
  club  MF
club - club - club -
8 ชยพล
อุดรพันธ์
  club  MF
club - club - club -
11 วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  MF
club - club - club -
13 โกเมน
สังสมานันท์
  club  MF
club - club - club -
18 ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  MF
club - club - club -
21 อนุสรณ์
แสงงาม
  club  MF
club - club - club -
23 ธวัชชัย
ว่องไว
  club  MF
club - club - club -
92 เอกภพ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  FW
club - club - club -
10 ปิยะ
รอบคอบ
  club  FW
club - club - club -
14 ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  FW
club - club - club -
25 ประสิทธิ์
งามพรม
  club  FW
club - club - club -
28 ภาคิน
ศุภนาม
  club  FW
club - club - club -
39 เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
49 วิวัฒน์
สายยศ
  club  FW
club - club - club -
54 พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  FW
club - club - club -
71 ชวลิต
บุญทวี
  club  FW
club - club - club -
77 วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor