club club club club

Club & Players

club
club มหาสารคาม เอฟซี
Club Name [Thai] มหาสารคาม เอฟซี
Club Name [Eng] MAHASARAKHAM FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] MSKFC
Short Name [Eng] MAHASARAKHAM FC
Alias [Eng] ปูพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
Capacity 1500
Website
Email mskfcmskfc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
มหาสารคาม เอฟซี   5 6 2 17 12   2 3 8 14 25   26 7 9 10 31 37   -6 30
Last Six Results club
26-08-61 club MSKFC 1 - 1 YSTFC club
D
18-08-61 club MSKFC 2 - 1 LOEIFC club
W
12-08-61 club MSKFC 0 - 2 KCMFC club
L
04-08-61 club MSKFC 1 - 2 KKUTD club
L
01-08-61 club MSKFC 0 - 0 MLUTD club
D
28-07-61 club MSKFC 0 - 3 NPFCB club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  club - club - club -
GK
2
club
นลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
FW
3
club
ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  club - club - club -
MF
4
club
ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภาณุ
วันชูเพลิด
  club  club - club - club -
DF
6
club
จิระพงษ์
ชัยพรม
  club  club - club - club -
DF
9
club
กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  club - club - club -
MF
10
club
มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  club - club - club -
DF
13
club
วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  club - club - club -
DF
14
club
ปฏิพล
ทองดี
  club  club - club - club -
FW
16
club
สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  club - club - club -
DF
17
club
ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  club - club - club -
FW
18
club
ระวี
มาตรินทร์
  club  club - club - club -
GK
19
club
สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  club - club - club -
FW
20
club
กัมปนาท
เอี่ยมศรี
  club  club - club - club -
FW
21
club
พงศธร
มาโนนทอง
  club  club - club - club -
MF
23
club
เกียรติภูมิ
ภูเขาใหญ่
  club  club - club - club -
FW
24
club
เรวัตร
โยธาภักดี
  club  club - club - club -
FW
30
club
สุรยุทธ
พรนิคม
  club  club - club - club -
GK
34
club
ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  club - club - club -
MF
39
club
มงคล
บุเรนเต
  club  club - club - club -
FW
40
club
ณัฐพิชญ์
เปลี่ยนขำ
  club  club - club - club -
DF
41
club
อิสระ
มาเจริญ
  club  club - club - club -
DF
42
club
นิธิพงษ์
เรืองสา
  club  club - club - club -
MF
1 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
2 นลธวัช
ชารี
  club  FW
club - club - club -
3 ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  MF
club - club - club -
4 ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 ภาณุ
วันชูเพลิด
  club  DF
club - club - club -
6 จิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club - club - club -
9 กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  MF
club - club - club -
10 มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
11 ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  DF
club - club - club -
13 วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  DF
club - club - club -
14 ปฏิพล
ทองดี
  club  FW
club - club - club -
16 สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  DF
club - club - club -
17 ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  FW
club - club - club -
18 ระวี
มาตรินทร์
  club  GK
club - club - club -
19 สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  FW
club - club - club -
20 กัมปนาท
เอี่ยมศรี
  club  FW
club - club - club -
21 พงศธร
มาโนนทอง
  club  MF
club - club - club -
23 เกียรติภูมิ
ภูเขาใหญ่
  club  FW
club - club - club -
24 เรวัตร
โยธาภักดี
  club  FW
club - club - club -
30 สุรยุทธ
พรนิคม
  club  GK
club - club - club -
34 ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  MF
club - club - club -
39 มงคล
บุเรนเต
  club  FW
club - club - club -
40 ณัฐพิชญ์
เปลี่ยนขำ
  club  DF
club - club - club -
41 อิสระ
มาเจริญ
  club  DF
club - club - club -
42 นิธิพงษ์
เรืองสา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
18 ระวี
มาตรินทร์
  club  GK
club - club - club -
30 สุรยุทธ
พรนิคม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 ภาณุ
วันชูเพลิด
  club  DF
club - club - club -
6 จิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club - club - club -
11 ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  DF
club - club - club -
13 วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  DF
club - club - club -
16 สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  DF
club - club - club -
40 ณัฐพิชญ์
เปลี่ยนขำ
  club  DF
club - club - club -
41 อิสระ
มาเจริญ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  MF
club - club - club -
9 กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  MF
club - club - club -
10 มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
21 พงศธร
มาโนนทอง
  club  MF
club - club - club -
34 ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  MF
club - club - club -
42 นิธิพงษ์
เรืองสา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 นลธวัช
ชารี
  club  FW
club - club - club -
14 ปฏิพล
ทองดี
  club  FW
club - club - club -
17 ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  FW
club - club - club -
19 สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  FW
club - club - club -
20 กัมปนาท
เอี่ยมศรี
  club  FW
club - club - club -
23 เกียรติภูมิ
ภูเขาใหญ่
  club  FW
club - club - club -
24 เรวัตร
โยธาภักดี
  club  FW
club - club - club -
39 มงคล
บุเรนเต
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor