club club club club

Club & Players

club
club สกลนคร เมืองไทย เอฟซี
Club Name [Thai] สกลนคร เมืองไทย เอฟซี
Club Name [Eng] SAKONNAKHON MUANGTHAI FC
Short Name [Thai] SNFC
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลนครสกลนคร
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
12
สกลนคร เมืองไทย เอฟซี   0 0 1 0 1   0 0 1 0 4   2 0 0 2 0 5   -5 0
Last Six Results club
17-02-62 club SKONFC 0 - 1 SSKUTD club
L
10-02-62 club SKONFC 0 - 4 MLUTD club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธิเบต
ประวันตา
  club  club - club - club -
DF
3
club
ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  club - club - club -
MF
7
club
สยมภู
คำสอน
  club  club - club - club -
MF
8
club
สุริยา
โพธิโคตร
  club  club - club - club -
FW
9
club
เดชา
ศิริฟอง
  club  club - club - club -
FW
10
club
นิยม
คำชมภู
  club  club - club - club -
FW
12
club
พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  club - club - club -
DF
13
club
กิตติธัช
พละเสน
  club  club - club - club -
FW
14
club
ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  club - club - club -
FW
15
club
ประกิต
สุมังคะ
  club  club - club - club -
MF
16
club
วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  club - club - club -
FW
17
club
วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  club - club - club -
FW
18
club
สนธยา
อินทรักษ์
  club  club - club - club -
FW
19
club
อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  club - club - club -
DF
20
club
ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  club - club - club -
FW
21
club
อัครพนธ์
พองพรม
  club  club - club - club -
MF
22
club
วุฒินันท์
วุธศรี
  club  club - club - club -
FW
23
club
ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  club - club - club -
FW
24
club
อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  club - club - club -
DF
26
club
ธุมากร
เบิกบาน
  club  club - club - club -
FW
27
club
คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  club - club - club -
DF
28
club
ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  club - club - club -
FW
29
club
ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
GK
31
club
EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club club - club - club -
FW
32
club
รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  club - club - club -
MF
33
club
วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  club - club - club -
DF
36
club
กฤษฎา
แสงเพชร
  club  club - club - club -
FW
37
club
ธีรนัย
นิคม
  club  club - club - club -
FW
38
club
ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  club - club - club -
GK
39
club
ณัฐพล
นาคดิลก
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  club - club - club -
MF
1 ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  GK
club - club - club -
2 ธิเบต
ประวันตา
  club  DF
club - club - club -
3 ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  DF
club - club - club -
4 ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  MF
club - club - club -
7 สยมภู
คำสอน
  club  MF
club - club - club -
8 สุริยา
โพธิโคตร
  club  FW
club - club - club -
9 เดชา
ศิริฟอง
  club  FW
club - club - club -
10 นิยม
คำชมภู
  club  FW
club - club - club -
12 พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  DF
club - club - club -
13 กิตติธัช
พละเสน
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  FW
club - club - club -
15 ประกิต
สุมังคะ
  club  MF
club - club - club -
16 วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  FW
club - club - club -
17 วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  FW
club - club - club -
18 สนธยา
อินทรักษ์
  club  FW
club - club - club -
19 อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  DF
club - club - club -
20 ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  FW
club - club - club -
21 อัครพนธ์
พองพรม
  club  MF
club - club - club -
22 วุฒินันท์
วุธศรี
  club  FW
club - club - club -
23 ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  FW
club - club - club -
24 อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  DF
club - club - club -
26 ธุมากร
เบิกบาน
  club  FW
club - club - club -
27 คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  DF
club - club - club -
28 ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  FW
club - club - club -
29 ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  GK
club - club - club -
31 EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club FW
club - club - club -
32 รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  MF
club - club - club -
33 วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  DF
club - club - club -
36 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
37 ธีรนัย
นิคม
  club  FW
club - club - club -
38 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -
39 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club - club - club -
40 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  GK
club - club - club -
29 ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ธิเบต
ประวันตา
  club  DF
club - club - club -
3 ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  DF
club - club - club -
4 ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  DF
club - club - club -
12 พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  DF
club - club - club -
19 อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  DF
club - club - club -
24 อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  DF
club - club - club -
27 คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  DF
club - club - club -
33 วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  DF
club - club - club -
39 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  MF
club - club - club -
7 สยมภู
คำสอน
  club  MF
club - club - club -
15 ประกิต
สุมังคะ
  club  MF
club - club - club -
21 อัครพนธ์
พองพรม
  club  MF
club - club - club -
32 รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  MF
club - club - club -
40 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 สุริยา
โพธิโคตร
  club  FW
club - club - club -
9 เดชา
ศิริฟอง
  club  FW
club - club - club -
10 นิยม
คำชมภู
  club  FW
club - club - club -
13 กิตติธัช
พละเสน
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  FW
club - club - club -
16 วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  FW
club - club - club -
17 วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  FW
club - club - club -
18 สนธยา
อินทรักษ์
  club  FW
club - club - club -
20 ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  FW
club - club - club -
22 วุฒินันท์
วุธศรี
  club  FW
club - club - club -
23 ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  FW
club - club - club -
26 ธุมากร
เบิกบาน
  club  FW
club - club - club -
28 ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  FW
club - club - club -
31 EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club FW
club - club - club -
36 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
37 ธีรนัย
นิคม
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor