club club club club

Club & Players

club
club บีจีซี เอฟซี
Club Name [Thai] บีจีซี เอฟซี
Club Name [Eng] BGC FC
Short Name [Thai] บีจีซี เอฟซี
Short Name [Eng] BGCFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] ลีโอ สเตเดี้ยม
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
บีจีซี เอฟซี   5 6 2 20 12   5 4 2 15 14   24 10 10 4 35 26   9 40
Last Six Results club
08-09-61 club BGCFC 0 - 1 HHCITY club
L
01-09-61 club BGCFC 2 - 1 HYFC club
W
25-08-61 club BGCFC 2 - 0 TEROB club
W
18-08-61 club BGCFC 0 - 4 KPWR club
L
11-08-61 club BGCFC 1 - 2 GSMUNT club
L
05-08-61 club BGCFC 1 - 0 NBUFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ภูริต
คงสายสินธ์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ภูมิ
พิมพ์วงศ์
  club  club - club - club -
FW
3
club
SAMBA
YUYA
  club  club club - club - club -
MF
4
club
ชาลี
สมุทรโคจร
  club  club - club - club -
MF
5
club
ณธกรณ
สร้อยทอง
  club  club - club - club -
DF
6
club
LEE
DONG KYU
  club  club club - club - club -
DF
7
club
สำเริง
หาญเชี่ยว
  club  club - club - club -
FW
8
club
สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  club - club - club -
MF
9
club
ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  club - club - club -
FW
10
club
อนุพันธ์
พลับเกลี้ยง
  club  club - club - club -
FW
11
club
อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  club - club - club -
MF
13
club
ฟาหัส
บิลังโหลด
  club  club - club - club -
GK
14
club
ชนุตร
พิศิฏฐศักดิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
16
club
วีระพงษ์
เกิดมณี
  club  club - club - club -
MF
17
club
ธนพล
หาญชนะ
  club  club - club - club -
FW
18
club
พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  club - club - club -
FW
19
club
พงศ์รวิช
จันทวงษ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ศรีไทย
บูโกก
  club  club - club - club -
FW
22
club
มุสตากีม
ยูโซ๊ะ
  club  club - club - club -
DF
23
club
PARK
YOUNGJIN
  club  club club - club - club -
MF
24
club
ธนินท์
เกียรติเลิศธรรม
  club  club - club - club -
DF
25
club
ปาณัท
สาครเสถียร
  club  club - club - club -
DF
27
club
อรรถพล
เพื่อมสุบล
  club  club - club - club -
MF
34
club
รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  club - club - club -
MF
36
club
พรชัย
เตียกประโคน
  club  club - club - club -
MF
37
club
ธรรมยุต
รักบุญ
  club  club - club - club -
FW
42
club
จิรันตน์
คุ้มจันดี
  club  club - club - club -
MF
45
club
วุฒิชัย
นวลลอย
  club  club - club - club -
MF
49
club
เกียรติพล
อุดม
  club  club - club - club -
GK
77
club
รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  club - club - club -
FW
96
club
เจษฎาพร
ยงยิ่งพูน
  club  club - club - club -
FW
1 ภูริต
คงสายสินธ์
  club  GK
club - club - club -
2 ภูมิ
พิมพ์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
3 SAMBA
YUYA
  club  club MF
club - club - club -
4 ชาลี
สมุทรโคจร
  club  MF
club - club - club -
5 ณธกรณ
สร้อยทอง
  club  DF
club - club - club -
6 LEE
DONG KYU
  club  club DF
club - club - club -
7 สำเริง
หาญเชี่ยว
  club  FW
club - club - club -
8 สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  MF
club - club - club -
9 ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  FW
club - club - club -
10 อนุพันธ์
พลับเกลี้ยง
  club  FW
club - club - club -
11 อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  MF
club - club - club -
13 ฟาหัส
บิลังโหลด
  club  GK
club - club - club -
14 ชนุตร
พิศิฏฐศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
15 ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
16 วีระพงษ์
เกิดมณี
  club  MF
club - club - club -
17 ธนพล
หาญชนะ
  club  FW
club - club - club -
18 พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  FW
club - club - club -
19 พงศ์รวิช
จันทวงษ์
  club  MF
club - club - club -
21 ศรีไทย
บูโกก
  club  FW
club - club - club -
22 มุสตากีม
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
23 PARK
YOUNGJIN
  club  club MF
club - club - club -
24 ธนินท์
เกียรติเลิศธรรม
  club  DF
club - club - club -
25 ปาณัท
สาครเสถียร
  club  DF
club - club - club -
27 อรรถพล
เพื่อมสุบล
  club  MF
club - club - club -
34 รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  MF
club - club - club -
36 พรชัย
เตียกประโคน
  club  MF
club - club - club -
37 ธรรมยุต
รักบุญ
  club  FW
club - club - club -
42 จิรันตน์
คุ้มจันดี
  club  MF
club - club - club -
45 วุฒิชัย
นวลลอย
  club  MF
club - club - club -
49 เกียรติพล
อุดม
  club  GK
club - club - club -
77 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
96 เจษฎาพร
ยงยิ่งพูน
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ภูริต
คงสายสินธ์
  club  GK
club - club - club -
13 ฟาหัส
บิลังโหลด
  club  GK
club - club - club -
49 เกียรติพล
อุดม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 ณธกรณ
สร้อยทอง
  club  DF
club - club - club -
6 LEE
DONG KYU
  club  club DF
club - club - club -
22 มุสตากีม
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
24 ธนินท์
เกียรติเลิศธรรม
  club  DF
club - club - club -
25 ปาณัท
สาครเสถียร
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 SAMBA
YUYA
  club  club MF
club - club - club -
4 ชาลี
สมุทรโคจร
  club  MF
club - club - club -
8 สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  MF
club - club - club -
11 อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  MF
club - club - club -
15 ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
16 วีระพงษ์
เกิดมณี
  club  MF
club - club - club -
19 พงศ์รวิช
จันทวงษ์
  club  MF
club - club - club -
23 PARK
YOUNGJIN
  club  club MF
club - club - club -
27 อรรถพล
เพื่อมสุบล
  club  MF
club - club - club -
34 รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  MF
club - club - club -
36 พรชัย
เตียกประโคน
  club  MF
club - club - club -
42 จิรันตน์
คุ้มจันดี
  club  MF
club - club - club -
45 วุฒิชัย
นวลลอย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 ภูมิ
พิมพ์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
7 สำเริง
หาญเชี่ยว
  club  FW
club - club - club -
9 ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  FW
club - club - club -
10 อนุพันธ์
พลับเกลี้ยง
  club  FW
club - club - club -
14 ชนุตร
พิศิฏฐศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
17 ธนพล
หาญชนะ
  club  FW
club - club - club -
18 พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  FW
club - club - club -
21 ศรีไทย
บูโกก
  club  FW
club - club - club -
37 ธรรมยุต
รักบุญ
  club  FW
club - club - club -
77 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
96 เจษฎาพร
ยงยิ่งพูน
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor