club club club club

Club & Players

club
club ชุมพร เอฟซี
Club Name [Thai] ชุมพร เอฟซี
Club Name [Eng] CHUMPHON F.C.
Short Name [Thai] ชุมพร เอฟซี ซ็อป
Short Name [Eng] CP FC
Alias [Eng] ลูกเสด็จเตี่ย
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
Capacity 3000
Website https://www.facebook.com/ChumphonFC/
Email Chumphomfc2009@homail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
ชุมพร เอฟซี   2 4 2 12 12   1 4 8 12 29   21 3 8 10 24 41   -17 17
Last Six Results club
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  club - club - club -
FW
3
club
ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  club - club - club -
FW
4
club
จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  club - club - club -
MF
5
club
ศักรินทร์
คชเวช
  club  club - club - club -
DF
7
club
อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  club - club - club -
FW
9
club
สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธนา
ทอดสนิท
  club  club - club - club -
MF
11
club
สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  club - club - club -
FW
14
club
นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  club - club - club -
FW
15
club
ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  club - club - club -
DF
18
club
นพดล
พูลสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  club - club - club -
MF
20
club
ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  club - club - club -
FW
21
club
ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  club - club - club -
FW
22
club
อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  club - club - club -
GK
23
club
จิรายุ
วันทอง
  club  club - club - club -
DF
26
club
สิรภพ
ตาลประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ภูบดี
กันหญีต
  club  club - club - club -
FW
29
club
กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  club - club - club -
MF
31
club
สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  club - club - club -
MF
32
club
วราวุฒิ
สมพร
  club  club - club - club -
FW
33
club
สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  club - club - club -
DF
37
club
ยุทธนา
สมพร
  club  club - club - club -
DF
38
club
ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  club - club - club -
MF
47
club
ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  club - club - club -
FW
66
club
กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  club - club - club -
MF
77
club
นันทน์วัฒน์
กันธะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
79
club
กฤษกร
ศิริมานนท์
  club  club - club - club -
DF
88
club
ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  club - club - club -
DF
99
club
สุชีพ
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -
MF
2 กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  FW
club - club - club -
3 ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  FW
club - club - club -
4 จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  MF
club - club - club -
5 ศักรินทร์
คชเวช
  club  DF
club - club - club -
7 อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  MF
club - club - club -
8 ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  FW
club - club - club -
9 สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
10 ธนา
ทอดสนิท
  club  MF
club - club - club -
11 สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  FW
club - club - club -
14 นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  FW
club - club - club -
15 ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  DF
club - club - club -
18 นพดล
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
19 อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  MF
club - club - club -
20 ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  FW
club - club - club -
21 ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
22 อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  GK
club - club - club -
23 จิรายุ
วันทอง
  club  DF
club - club - club -
26 สิรภพ
ตาลประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
27 ภูบดี
กันหญีต
  club  FW
club - club - club -
29 กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  MF
club - club - club -
31 สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  MF
club - club - club -
32 วราวุฒิ
สมพร
  club  FW
club - club - club -
33 สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  DF
club - club - club -
37 ยุทธนา
สมพร
  club  DF
club - club - club -
38 ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  GK
club - club - club -
39 จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  DF
club - club - club -
40 ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  MF
club - club - club -
47 ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  FW
club - club - club -
66 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  MF
club - club - club -
77 นันทน์วัฒน์
กันธะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
79 กฤษกร
ศิริมานนท์
  club  DF
club - club - club -
88 ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  DF
club - club - club -
99 สุชีพ
เวียงอินทร์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

22 อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  GK
club - club - club -
38 ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 ศักรินทร์
คชเวช
  club  DF
club - club - club -
15 ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  DF
club - club - club -
23 จิรายุ
วันทอง
  club  DF
club - club - club -
26 สิรภพ
ตาลประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
33 สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  DF
club - club - club -
37 ยุทธนา
สมพร
  club  DF
club - club - club -
39 จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  DF
club - club - club -
79 กฤษกร
ศิริมานนท์
  club  DF
club - club - club -
88 ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  MF
club - club - club -
7 อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  MF
club - club - club -
10 ธนา
ทอดสนิท
  club  MF
club - club - club -
18 นพดล
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
19 อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  MF
club - club - club -
29 กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  MF
club - club - club -
31 สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  MF
club - club - club -
40 ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  MF
club - club - club -
66 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  MF
club - club - club -
77 นันทน์วัฒน์
กันธะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
99 สุชีพ
เวียงอินทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  FW
club - club - club -
3 ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  FW
club - club - club -
8 ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  FW
club - club - club -
9 สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
11 สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  FW
club - club - club -
14 นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  FW
club - club - club -
20 ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  FW
club - club - club -
21 ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
27 ภูบดี
กันหญีต
  club  FW
club - club - club -
32 วราวุฒิ
สมพร
  club  FW
club - club - club -
47 ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor