club club club club

Club & Players

club
club สุรินทร์ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี
Club Name [Thai] สุรินทร์ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี
Club Name [Eng] SURIN SUGAR KHONG CHEE MOOL FC.
Short Name [Thai] สุรินทร์ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี
Short Name [Eng] KCMFC
Alias [Eng] สุรินทร์ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Capacity 800
Website
Email kcmsurinfc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
สุรินทร์ซูก้า โขงชีมูล เอฟซี   1 0 0 3 1   0 1 0 0 0   2 1 1 0 3 1   2 4
Last Six Results club
16-02-62 club KCMFC 0 - 0 YSTFC club
D
09-02-62 club KCMFC 3 - 1 KSFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ธนากรณ์
ก่อแก้ว
  club  club - club - club -
GK
2
club
สินสมุทร
กุลสอนนาน
  club  club - club - club -
DF
3
club
สุกฤษฏิ์
แสงกล้า
  club  club - club - club -
DF
4
club
นพดล
โรจนคงอยู่
  club  club - club - club -
DF
5
club
สุบัน
พ่อค้า
  club  club - club - club -
DF
6
club
ชาคริตส์
สวยรูป
  club  club - club - club -
DF
7
club
ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  club - club - club -
MF
8
club
วิชิต
ดวงดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
วิสิทธิศักดิ์
บุญสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
11
club
เกียรติศักดิ์
ศิริมา
  club  club - club - club -
MF
13
club
อรรถพล
โสภา
  club  club - club - club -
FW
14
club
โชคอนันต์
เชื้อสายดวง
  club  club - club - club -
FW
15
club
ปฐมกาล
ทานงาม
  club  club - club - club -
FW
16
club
อดิศร
บุญเลิศ
  club  club - club - club -
MF
17
club
สมนึก
ชินโสม
  club  club - club - club -
DF
18
club
สุริยา
ชมชื่น
  club  club - club - club -
GK
19
club
ศุภสิทธิ์
ประเสริฐศรี
  club  club - club - club -
MF
21
club
จัตตุพน
เนื้อแก้ว
  club  club - club - club -
FW
22
club
ณัฐวุฒิ
วุฒิยา
  club  club - club - club -
MF
23
club
อภิวัฒน์
ชื่นบาน
  club  club - club - club -
MF
24
club
ชินพัฒน์
โพธิ์นอก
  club  club - club - club -
FW
26
club
จินรงค์
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
DF
28
club
ณัฏฐพล
เพิ่มทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
29
club
ฤทธิชัย
อยู่สบาย
  club  club - club - club -
MF
30
club
อมรพงศ์
รัตนอาภากุล
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศรานนท์
เนตรนัตตา
  club  club - club - club -
DF
33
club
ธิราวุธ
ธิวะโต
  club  club - club - club -
MF
36
club
ศิโรม
กาศศรีนุช
  club  club - club - club -
DF
37
club
ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
40
club
สหพันธุ์
สมทัศน์
  club  club - club - club -
FW
57
club
ทักษพร
บุดศรี
  club  club - club - club -
MF
59
club
สิทธิศักดิ์
เผยกลาง
  club  club - club - club -
GK
69
club
VALLI
SIMONE
  club  club club - club - club -
MF
77
club
สิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  club - club - club -
MF
93
club
วิเชียร
ระย้าย้อย
  club  club - club - club -
FW
1 ธนากรณ์
ก่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -
2 สินสมุทร
กุลสอนนาน
  club  DF
club - club - club -
3 สุกฤษฏิ์
แสงกล้า
  club  DF
club - club - club -
4 นพดล
โรจนคงอยู่
  club  DF
club - club - club -
5 สุบัน
พ่อค้า
  club  DF
club - club - club -
6 ชาคริตส์
สวยรูป
  club  DF
club - club - club -
7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club -
8 วิชิต
ดวงดี
  club  MF
club - club - club -
9 วิสิทธิศักดิ์
บุญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
11 เกียรติศักดิ์
ศิริมา
  club  MF
club - club - club -
13 อรรถพล
โสภา
  club  FW
club - club - club -
14 โชคอนันต์
เชื้อสายดวง
  club  FW
club - club - club -
15 ปฐมกาล
ทานงาม
  club  FW
club - club - club -
16 อดิศร
บุญเลิศ
  club  MF
club - club - club -
17 สมนึก
ชินโสม
  club  DF
club - club - club -
18 สุริยา
ชมชื่น
  club  GK
club - club - club -
19 ศุภสิทธิ์
ประเสริฐศรี
  club  MF
club - club - club -
21 จัตตุพน
เนื้อแก้ว
  club  FW
club - club - club -
22 ณัฐวุฒิ
วุฒิยา
  club  MF
club - club - club -
23 อภิวัฒน์
ชื่นบาน
  club  MF
club - club - club -
24 ชินพัฒน์
โพธิ์นอก
  club  FW
club - club - club -
26 จินรงค์
เรืองสุขสุด
  club  DF
club - club - club -
28 ณัฏฐพล
เพิ่มทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
29 ฤทธิชัย
อยู่สบาย
  club  MF
club - club - club -
30 อมรพงศ์
รัตนอาภากุล
  club  MF
club - club - club -
32 ศรานนท์
เนตรนัตตา
  club  DF
club - club - club -
33 ธิราวุธ
ธิวะโต
  club  MF
club - club - club -
36 ศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club - club - club -
37 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
40 สหพันธุ์
สมทัศน์
  club  FW
club - club - club -
57 ทักษพร
บุดศรี
  club  MF
club - club - club -
59 สิทธิศักดิ์
เผยกลาง
  club  GK
club - club - club -
69 VALLI
SIMONE
  club  club MF
club - club - club -
77 สิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
93 วิเชียร
ระย้าย้อย
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนากรณ์
ก่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -
18 สุริยา
ชมชื่น
  club  GK
club - club - club -
37 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
59 สิทธิศักดิ์
เผยกลาง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 สินสมุทร
กุลสอนนาน
  club  DF
club - club - club -
3 สุกฤษฏิ์
แสงกล้า
  club  DF
club - club - club -
4 นพดล
โรจนคงอยู่
  club  DF
club - club - club -
5 สุบัน
พ่อค้า
  club  DF
club - club - club -
6 ชาคริตส์
สวยรูป
  club  DF
club - club - club -
17 สมนึก
ชินโสม
  club  DF
club - club - club -
26 จินรงค์
เรืองสุขสุด
  club  DF
club - club - club -
32 ศรานนท์
เนตรนัตตา
  club  DF
club - club - club -
36 ศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club -
8 วิชิต
ดวงดี
  club  MF
club - club - club -
11 เกียรติศักดิ์
ศิริมา
  club  MF
club - club - club -
16 อดิศร
บุญเลิศ
  club  MF
club - club - club -
19 ศุภสิทธิ์
ประเสริฐศรี
  club  MF
club - club - club -
22 ณัฐวุฒิ
วุฒิยา
  club  MF
club - club - club -
23 อภิวัฒน์
ชื่นบาน
  club  MF
club - club - club -
28 ณัฏฐพล
เพิ่มทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
29 ฤทธิชัย
อยู่สบาย
  club  MF
club - club - club -
30 อมรพงศ์
รัตนอาภากุล
  club  MF
club - club - club -
33 ธิราวุธ
ธิวะโต
  club  MF
club - club - club -
57 ทักษพร
บุดศรี
  club  MF
club - club - club -
69 VALLI
SIMONE
  club  club MF
club - club - club -
77 สิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 วิสิทธิศักดิ์
บุญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
13 อรรถพล
โสภา
  club  FW
club - club - club -
14 โชคอนันต์
เชื้อสายดวง
  club  FW
club - club - club -
15 ปฐมกาล
ทานงาม
  club  FW
club - club - club -
21 จัตตุพน
เนื้อแก้ว
  club  FW
club - club - club -
24 ชินพัฒน์
โพธิ์นอก
  club  FW
club - club - club -
40 สหพันธุ์
สมทัศน์
  club  FW
club - club - club -
93 วิเชียร
ระย้าย้อย
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor