club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Club Name [Eng] PATHUMTHANI UNIVERSITY
Short Name [Thai] มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Short Name [Eng] PTU
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามราชคราม
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
มหาวิทยาลัยปทุมธานี   0 1 0 1 1   1 0 0 1 0   2 1 1 0 2 1   1 4
Last Six Results club
17-02-62 club PTUFC 1 - 1 TRU club
D
09-02-62 club PTUFC 1 - 0 BKFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

5
club
ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ทวีทรัพย์
ศรีเหลา
  club  club - club - club -
DF
7
club
วัชรินทร์
สมบัติวัฒนกุล
  club  club - club - club -
MF
8
club
ธีรพล
เครือหงษ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
วัชรพงษ์
จันทร์งาม
  club  club - club - club -
FW
10
club
ราชันย์
กันจินะ
  club  club - club - club -
MF
11
club
รพีพัฒน์
พุ่มพวง
  club  club - club - club -
MF
14
club
กฤษฎา
เหมลี
  club  club - club - club -
MF
19
club
YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club club - club - club -
FW
20
club
KARAMOKO
ISMAEL ALASSANE
  club  club club - club - club -
MF
21
club
ฉัตรชัย
นวลผกา
  club  club - club - club -
MF
22
club
เกริกเกียรติ
นิ่มอุรา
  club  club - club - club -
DF
23
club
สหรัฐ
สิงห์คำ
  club  club - club - club -
MF
24
club
ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  club - club - club -
FW
25
club
สาริน
ชงัดเวช
  club  club - club - club -
GK
28
club
ทศพล
อิ่มทรัพย์
  club  club - club - club -
GK
29
club
นิธิวัฒน์
บูรณะถาวร
  club  club - club - club -
DF
30
club
สยามรัฐ
บัวเจริญ
  club  club - club - club -
FW
31
club
NENE BI
TRA SYLVES
  club  club club - club - club -
DF
32
club
กิจจรุจน์
พันธุ์ชู
  club  club - club - club -
DF
33
club
อีซา
ดาแม
  club  club - club - club -
DF
35
club
กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  club - club - club -
GK
89
club
ธนาวุฒิ
สายระย้า
  club  club - club - club -
DF
90
club
บุญญฤทธิ์
สมกล้า
  club  club - club - club -
DF
91
club
สุรศักดิ์
เขมะรัง
  club  club - club - club -
FW
92
club
ราเชนทร์
ประพฤติตรง
  club  club - club - club -
MF
93
club
ชาติชาย
เทียนทอง
  club  club - club - club -
MF
94
club
ชัยณรงค์
อุปชัย
  club  club - club - club -
DF
95
club
พลากรณ์
ผาทอง
  club  club - club - club -
FW
96
club
ประวิน
ฝากชัยภูมิ
  club  club - club - club -
MF
97
club
นนทพัทธ์
ไหมทอง
  club  club - club - club -
GK
98
club
วิชานนท์
ชมชื่น
  club  club - club - club -
GK
99
club
ณัฐพล
พรหมทองวรรณ
  club  club - club - club -
FW
5 ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  DF
club - club - club -
6 ทวีทรัพย์
ศรีเหลา
  club  DF
club - club - club -
7 วัชรินทร์
สมบัติวัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
8 ธีรพล
เครือหงษ์
  club  MF
club - club - club -
9 วัชรพงษ์
จันทร์งาม
  club  FW
club - club - club -
10 ราชันย์
กันจินะ
  club  MF
club - club - club -
11 รพีพัฒน์
พุ่มพวง
  club  MF
club - club - club -
14 กฤษฎา
เหมลี
  club  MF
club - club - club -
19 YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club FW
club - club - club -
20 KARAMOKO
ISMAEL ALASSANE
  club  club MF
club - club - club -
21 ฉัตรชัย
นวลผกา
  club  MF
club - club - club -
22 เกริกเกียรติ
นิ่มอุรา
  club  DF
club - club - club -
23 สหรัฐ
สิงห์คำ
  club  MF
club - club - club -
24 ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  FW
club - club - club -
25 สาริน
ชงัดเวช
  club  GK
club - club - club -
28 ทศพล
อิ่มทรัพย์
  club  GK
club - club - club -
29 นิธิวัฒน์
บูรณะถาวร
  club  DF
club - club - club -
30 สยามรัฐ
บัวเจริญ
  club  FW
club - club - club -
31 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club - club - club -
32 กิจจรุจน์
พันธุ์ชู
  club  DF
club - club - club -
33 อีซา
ดาแม
  club  DF
club - club - club -
35 กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  GK
club - club - club -
89 ธนาวุฒิ
สายระย้า
  club  DF
club - club - club -
90 บุญญฤทธิ์
สมกล้า
  club  DF
club - club - club -
91 สุรศักดิ์
เขมะรัง
  club  FW
club - club - club -
92 ราเชนทร์
ประพฤติตรง
  club  MF
club - club - club -
93 ชาติชาย
เทียนทอง
  club  MF
club - club - club -
94 ชัยณรงค์
อุปชัย
  club  DF
club - club - club -
95 พลากรณ์
ผาทอง
  club  FW
club - club - club -
96 ประวิน
ฝากชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -
97 นนทพัทธ์
ไหมทอง
  club  GK
club - club - club -
98 วิชานนท์
ชมชื่น
  club  GK
club - club - club -
99 ณัฐพล
พรหมทองวรรณ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

25 สาริน
ชงัดเวช
  club  GK
club - club - club -
28 ทศพล
อิ่มทรัพย์
  club  GK
club - club - club -
35 กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  GK
club - club - club -
97 นนทพัทธ์
ไหมทอง
  club  GK
club - club - club -
98 วิชานนท์
ชมชื่น
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  DF
club - club - club -
6 ทวีทรัพย์
ศรีเหลา
  club  DF
club - club - club -
22 เกริกเกียรติ
นิ่มอุรา
  club  DF
club - club - club -
29 นิธิวัฒน์
บูรณะถาวร
  club  DF
club - club - club -
31 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club - club - club -
32 กิจจรุจน์
พันธุ์ชู
  club  DF
club - club - club -
33 อีซา
ดาแม
  club  DF
club - club - club -
89 ธนาวุฒิ
สายระย้า
  club  DF
club - club - club -
90 บุญญฤทธิ์
สมกล้า
  club  DF
club - club - club -
94 ชัยณรงค์
อุปชัย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 วัชรินทร์
สมบัติวัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
8 ธีรพล
เครือหงษ์
  club  MF
club - club - club -
10 ราชันย์
กันจินะ
  club  MF
club - club - club -
11 รพีพัฒน์
พุ่มพวง
  club  MF
club - club - club -
14 กฤษฎา
เหมลี
  club  MF
club - club - club -
20 KARAMOKO
ISMAEL ALASSANE
  club  club MF
club - club - club -
21 ฉัตรชัย
นวลผกา
  club  MF
club - club - club -
23 สหรัฐ
สิงห์คำ
  club  MF
club - club - club -
92 ราเชนทร์
ประพฤติตรง
  club  MF
club - club - club -
93 ชาติชาย
เทียนทอง
  club  MF
club - club - club -
96 ประวิน
ฝากชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 วัชรพงษ์
จันทร์งาม
  club  FW
club - club - club -
19 YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club FW
club - club - club -
24 ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  FW
club - club - club -
30 สยามรัฐ
บัวเจริญ
  club  FW
club - club - club -
91 สุรศักดิ์
เขมะรัง
  club  FW
club - club - club -
95 พลากรณ์
ผาทอง
  club  FW
club - club - club -
99 ณัฐพล
พรหมทองวรรณ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor