club club club club

Club & Players

club
club บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Bankhai United
Short Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Bankhai United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] หวายกรอง สเตเดี่ยม
Capacity 1362
Website
Email ฺBankhai.bkutd@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
บ้านค่าย ยูไนเต็ด   1 0 0 1 0   0 0 1 1 2   2 1 0 1 2 2   0 3
Last Six Results club
17-02-62 club BKHAUTD 1 - 2 PDRYFC club
L
10-02-62 club BKHAUTD 1 - 0 CTBFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  club - club - club -
GK
3
club
พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  club - club - club -
DF
7
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club - club - club -
MF
8
club
วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  club - club - club -
MF
9
club
JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  club - club - club -
FW
11
club
มงคล
ดำโดด
  club  club - club - club -
MF
12
club
Camara
Souleymane
  club  club club - club - club -
FW
14
club
อานนท์
บุณบรรจง
  club  club - club - club -
MF
15
club
FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club club - club - club -
MF
16
club
พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  club - club - club -
MF
17
club
ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  club - club - club -
GK
19
club
ศาสตรา
ศรีทิพย์
  club  club - club - club -
DF
23
club
วีระพันธ์
ทองนาค
  club  club - club - club -
MF
28
club
ศักดิ์ก้องภพ
สุขประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
29
club
พนธกร
โทสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
30
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club - club - club -
MF
31
club
ภาณุกรณ์
ประภา
  club  club - club - club -
MF
33
club
บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  club - club - club -
DF
35
club
ปิยะ
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
FW
38
club
กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  club - club - club -
DF
40
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
FW
43
club
ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  club - club - club -
DF
44
club
ธนาธิป
ขันทอง
  club  club - club - club -
MF
45
club
ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  club - club - club -
FW
55
club
ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  club - club - club -
FW
99
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club - club - club -
DF
1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club - club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club - club - club -
7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club - club - club -
9 JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club FW
club - club - club -
10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club - club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club - club - club -
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
15 FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club - club - club -
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -
19 ศาสตรา
ศรีทิพย์
  club  DF
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club - club - club -
28 ศักดิ์ก้องภพ
สุขประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
30 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club - club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club - club - club -
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club - club - club -
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club - club - club -
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club - club - club -
40 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  FW
club - club - club -
43 ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
44 ธนาธิป
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club -
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -
28 ศักดิ์ก้องภพ
สุขประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club - club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club - club - club -
19 ศาสตรา
ศรีทิพย์
  club  DF
club - club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club - club - club -
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club - club - club -
43 ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club - club - club -
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club - club - club -
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
15 FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club - club - club -
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club - club - club -
30 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club - club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club - club - club -
44 ธนาธิป
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club FW
club - club - club -
10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club - club - club -
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club - club - club -
40 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  FW
club - club - club -
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club -
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor