club club club club

Club & Players

club
club นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NakornRatchasrima huaitalang United
Short Name [Thai] ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] huaitalang United
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด   1 0 0 5 1   1 0 0 2 1   2 2 0 0 7 2   5 6
Last Six Results club
16-02-62 club HTUTD 2 - 1 MCYPFC club
W
10-02-62 club HTUTD 5 - 1 BRUTD B club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  club - club - club -
GK
2
club
VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club club - club - club -
DF
3
club
เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  club - club - club -
DF
4
club
ทวิศักดิ์
ศรีกุฎ
  club  club - club - club -
MF
5
club
วรชิต
ป่วงกลาง
  club  club - club - club -
FW
6
club
อรรถพล
อุทการ
  club  club - club - club -
DF
7
club
ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  club - club - club -
FW
8
club
อภิเดช
เอติญัติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
นฤเบศร
รอดม่วง
  club  club - club - club -
MF
10
club
BAYIHA NGAN
DAVID MARTIAL
  club  club club - club - club -
MF
11
club
ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  club - club - club -
MF
12
club
XIANG
LI
  club  club club - club - club -
DF
13
club
จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  club - club - club -
DF
14
club
ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ฉัตรชัย
วาปีกัง
  club  club - club - club -
MF
17
club
ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  club - club - club -
FW
18
club
ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  club - club - club -
DF
20
club
ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  club - club - club -
MF
21
club
ตฤณ
รัตนมงคล
  club  club - club - club -
MF
22
club
กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนพล
พรมโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
ALIOU
SECK
  club  club club - club - club -
FW
27
club
สมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
28
club
พัฒนชัย
แนวทอง
  club  club - club - club -
MF
29
club
จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  club - club - club -
GK
30
club
อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  club - club - club -
DF
39
club
สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  club - club - club -
FW
40
club
วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  club - club - club -
FW
45
club
ศุภวิชญ์
ภมรพล
  club  club - club - club -
GK
50
club
อานันท์
เจือจันทร์
  club  club - club - club -
FW
77
club
จอห์น
ผาน้อยวงค์
  club  club - club - club -
DF
79
club
ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  club - club - club -
MF
99
club
นพรัตน์
อุไรแข
  club  club - club - club -
FW
1 นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  GK
club - club - club -
2 VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club DF
club - club - club -
3 เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  DF
club - club - club -
4 ทวิศักดิ์
ศรีกุฎ
  club  MF
club - club - club -
5 วรชิต
ป่วงกลาง
  club  FW
club - club - club -
6 อรรถพล
อุทการ
  club  DF
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
8 อภิเดช
เอติญัติ
  club  MF
club - club - club -
9 นฤเบศร
รอดม่วง
  club  MF
club - club - club -
10 BAYIHA NGAN
DAVID MARTIAL
  club  club MF
club - club - club -
11 ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  MF
club - club - club -
12 XIANG
LI
  club  club DF
club - club - club -
13 จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  DF
club - club - club -
14 ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  DF
club - club - club -
15 ฉัตรชัย
วาปีกัง
  club  MF
club - club - club -
17 ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  FW
club - club - club -
18 ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  DF
club - club - club -
20 ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  MF
club - club - club -
21 ตฤณ
รัตนมงคล
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพล
พรมโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
25 ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -
27 สมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
28 พัฒนชัย
แนวทอง
  club  MF
club - club - club -
29 จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  GK
club - club - club -
30 อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  DF
club - club - club -
39 สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  FW
club - club - club -
40 วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  FW
club - club - club -
45 ศุภวิชญ์
ภมรพล
  club  GK
club - club - club -
50 อานันท์
เจือจันทร์
  club  FW
club - club - club -
77 จอห์น
ผาน้อยวงค์
  club  DF
club - club - club -
79 ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  MF
club - club - club -
99 นพรัตน์
อุไรแข
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  GK
club - club - club -
18 ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  GK
club - club - club -
29 จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  GK
club - club - club -
45 ศุภวิชญ์
ภมรพล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club DF
club - club - club -
3 เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  DF
club - club - club -
6 อรรถพล
อุทการ
  club  DF
club - club - club -
12 XIANG
LI
  club  club DF
club - club - club -
13 จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  DF
club - club - club -
14 ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  DF
club - club - club -
27 สมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  DF
club - club - club -
77 จอห์น
ผาน้อยวงค์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 ทวิศักดิ์
ศรีกุฎ
  club  MF
club - club - club -
8 อภิเดช
เอติญัติ
  club  MF
club - club - club -
9 นฤเบศร
รอดม่วง
  club  MF
club - club - club -
10 BAYIHA NGAN
DAVID MARTIAL
  club  club MF
club - club - club -
11 ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  MF
club - club - club -
15 ฉัตรชัย
วาปีกัง
  club  MF
club - club - club -
20 ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  MF
club - club - club -
21 ตฤณ
รัตนมงคล
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพล
พรมโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
28 พัฒนชัย
แนวทอง
  club  MF
club - club - club -
79 ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

5 วรชิต
ป่วงกลาง
  club  FW
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
17 ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  FW
club - club - club -
25 ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -
39 สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  FW
club - club - club -
40 วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  FW
club - club - club -
50 อานันท์
เจือจันทร์
  club  FW
club - club - club -
99 นพรัตน์
อุไรแข
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor