club club club club

Club & Players

club
club ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บี
Club Name [Thai] ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บี
Club Name [Eng] True Bangkok United B
Short Name [Thai] ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บี
Short Name [Eng] True Bangkok United B
Alias [Eng] แข้งเทพ บี
Stadium [Eng] ทรู สเตเดี้ยม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต)
Capacity 0
Website www.bangkokunitedfc.com
Email bufcwebmaster@truecorp.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บี   0 0 0 0 0   1 0 0 2 1   1 1 0 0 2 1   1 3
Last Six Results club
16-02-62 club BUFC B 2 - 1 RSUTD club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
MICHAEL AKSEL
FALKESGAARD
  club  club club - club - club -
GK
2
club
เอกชัย
สำเร
  club  club - club - club -
MF
3
club
Everton
Goncalves Saturnino
  club  club club - club - club -
DF
4
club
มานูเอล ทอม
เบียรห์
  club  club - club - club -
DF
5
club
พุทธินันท์
วรรณศรี
  club  club - club - club -
DF
6
club
แอนโทนี เพ็ชร
อำไพพิทักษ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
Vander Luis
Silva Souza
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ปกเกล้า
อนันต์
  club  club - club - club -
MF
11
club
สุมัญญา
ปุริสาย
  club  club - club - club -
MF
14
club
ธีรเทพ
วิโนทัย
  club  club - club - club -
FW
16
club
มิก้า
ชูนวลศรี
  club  club - club - club -
DF
17
club
รุ่งรัฐ
ภูมิจันทึก
  club  club - club - club -
MF
18
club
กษิดิศ
ซีกฮาร์ท
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภัทรพล
คำสุข
  club  club - club - club -
MF
21
club
สถาพร
แดงสี
  club  club - club - club -
DF
23
club
สิทธิโชค
กันหนู
  club  club - club - club -
FW
24
club
วันชัย
จารุนงคราญ
  club  club - club - club -
DF
26
club
วรุฒ
วงค์สมศักดิ์
  club  club - club - club -
GK
28
club
ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  club - club - club -
MF
29
club
สรรวัชญ์
เดชมิตร
  club  club - club - club -
MF
30
club
ROBSON
DOS SANTOS FERNANDES
  club  club club - club - club -
FW
33
club
ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
34
club
วรุฒ
เมฆมุสิก
  club  club - club - club -
GK
38
club
วรวุฒิ
สถาพร
  club  club - club - club -
DF
39
club
จิรายุ
เนียมไธสง
  club  club - club - club -
MF
42
club
อนวัช
เกิดสมบัติ
  club  club - club - club -
MF
43
club
วันชาติ
ชูสงค์
  club  club - club - club -
DF
44
club
ณัฐวุฒิ
สุขสุ่ม
  club  club - club - club -
FW
45
club
สันติภาพ
แย้มแสน
  club  club - club - club -
DF
46
club
ธราดล
สอนโยหา
  club  club - club - club -
MF
47
club
รชานนท์
มะหะหมัด
  club  club - club - club -
MF
48
club
ชยธร
เทพสุวรรณวร
  club  club - club - club -
MF
49
club
สุมนะ
สลับเพชร
  club  club - club - club -
DF
51
club
กฤษฎา
นนทรัตน์
  club  club - club - club -
DF
52
club
ศุภณัฐ
ทรวดทรง
  club  club - club - club -
GK
55
club
ก่อลาภ
ตัณฑะตะนัย
  club  club - club - club -
GK
58
club
ธเณศ
ตั้งนนทนาคร
  club  club - club - club -
MF
59
club
พันธ์ศักดิ์
แสงกลิ่น
  club  club - club - club -
DF
66
club
ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
MF
67
club
สรวิชญ์
สายสม
  club  club - club - club -
MF
69
club
พัสกร
เบี้ยวทุ่งน้อย
  club  club - club - club -
MF
70
club
ศักรินทร์
คงเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
74
club
บุญญะศักดิ์
ขจัดโรคา
  club  club - club - club -
DF
77
club
กิตตินันท์
บุญยิ่ง
  club  club - club - club -
MF
79
club
สิทธิชัย
แสงจันทร์
  club  club - club - club -
DF
81
club
ณัฐธนนท์
เจริญสิงคีวรรณ
  club  club - club - club -
DF
87
club
MEHRDAD
POOLADI
  club  club club - club - club -
MF
88
club
เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  club - club - club -
MF
89
club
วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  club - club - club -
FW
97
club
กัณตภณ
คีรีแลง
  club  club - club - club -
FW
98
club
ศุเมธี
โคกโพธิ์
  club  club - club - club -
GK
99
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
1 MICHAEL AKSEL
FALKESGAARD
  club  club GK
club - club - club -
2 เอกชัย
สำเร
  club  MF
club - club - club -
3 Everton
Goncalves Saturnino
  club  club DF
club - club - club -
4 มานูเอล ทอม
เบียรห์
  club  DF
club - club - club -
5 พุทธินันท์
วรรณศรี
  club  DF
club - club - club -
6 แอนโทนี เพ็ชร
อำไพพิทักษ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
8 Vander Luis
Silva Souza
  club  club FW
club - club - club -
10 ปกเกล้า
อนันต์
  club  MF
club - club - club -
11 สุมัญญา
ปุริสาย
  club  MF
club - club - club -
14 ธีรเทพ
วิโนทัย
  club  FW
club - club - club -
16 มิก้า
ชูนวลศรี
  club  DF
club - club - club -
17 รุ่งรัฐ
ภูมิจันทึก
  club  MF
club - club - club -
18 กษิดิศ
ซีกฮาร์ท
  club  MF
club - club - club -
19 ภัทรพล
คำสุข
  club  MF
club - club - club -
21 สถาพร
แดงสี
  club  DF
club - club - club -
23 สิทธิโชค
กันหนู
  club  FW
club - club - club -
24 วันชัย
จารุนงคราญ
  club  DF
club - club - club -
26 วรุฒ
วงค์สมศักดิ์
  club  GK
club - club - club -
28 ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  MF
club - club - club -
29 สรรวัชญ์
เดชมิตร
  club  MF
club - club - club -
30 ROBSON
DOS SANTOS FERNANDES
  club  club FW
club - club - club -
33 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
34 วรุฒ
เมฆมุสิก
  club  GK
club - club - club -
38 วรวุฒิ
สถาพร
  club  DF
club - club - club -
39 จิรายุ
เนียมไธสง
  club  MF
club - club - club -
42 อนวัช
เกิดสมบัติ
  club  MF
club - club - club -
43 วันชาติ
ชูสงค์
  club  DF
club - club - club -
44 ณัฐวุฒิ
สุขสุ่ม
  club  FW
club - club - club -
45 สันติภาพ
แย้มแสน
  club  DF
club - club - club -
46 ธราดล
สอนโยหา
  club  MF
club - club - club -
47 รชานนท์
มะหะหมัด
  club  MF
club - club - club -
48 ชยธร
เทพสุวรรณวร
  club  MF
club - club - club -
49 สุมนะ
สลับเพชร
  club  DF
club - club - club -
51 กฤษฎา
นนทรัตน์
  club  DF
club - club - club -
52 ศุภณัฐ
ทรวดทรง
  club  GK
club - club - club -
55 ก่อลาภ
ตัณฑะตะนัย
  club  GK
club - club - club -
58 ธเณศ
ตั้งนนทนาคร
  club  MF
club - club - club -
59 พันธ์ศักดิ์
แสงกลิ่น
  club  DF
club - club - club -
66 ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  MF
club - club - club -
67 สรวิชญ์
สายสม
  club  MF
club - club - club -
69 พัสกร
เบี้ยวทุ่งน้อย
  club  MF
club - club - club -
70 ศักรินทร์
คงเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
74 บุญญะศักดิ์
ขจัดโรคา
  club  DF
club - club - club -
77 กิตตินันท์
บุญยิ่ง
  club  MF
club - club - club -
79 สิทธิชัย
แสงจันทร์
  club  DF
club - club - club -
81 ณัฐธนนท์
เจริญสิงคีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
87 MEHRDAD
POOLADI
  club  club MF
club - club - club -
88 เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  MF
club - club - club -
89 วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  FW
club - club - club -
97 กัณตภณ
คีรีแลง
  club  FW
club - club - club -
98 ศุเมธี
โคกโพธิ์
  club  GK
club - club - club -
99 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 MICHAEL AKSEL
FALKESGAARD
  club  club GK
club - club - club -
26 วรุฒ
วงค์สมศักดิ์
  club  GK
club - club - club -
33 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
34 วรุฒ
เมฆมุสิก
  club  GK
club - club - club -
52 ศุภณัฐ
ทรวดทรง
  club  GK
club - club - club -
55 ก่อลาภ
ตัณฑะตะนัย
  club  GK
club - club - club -
98 ศุเมธี
โคกโพธิ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 Everton
Goncalves Saturnino
  club  club DF
club - club - club -
4 มานูเอล ทอม
เบียรห์
  club  DF
club - club - club -
5 พุทธินันท์
วรรณศรี
  club  DF
club - club - club -
16 มิก้า
ชูนวลศรี
  club  DF
club - club - club -
21 สถาพร
แดงสี
  club  DF
club - club - club -
24 วันชัย
จารุนงคราญ
  club  DF
club - club - club -
38 วรวุฒิ
สถาพร
  club  DF
club - club - club -
43 วันชาติ
ชูสงค์
  club  DF
club - club - club -
45 สันติภาพ
แย้มแสน
  club  DF
club - club - club -
49 สุมนะ
สลับเพชร
  club  DF
club - club - club -
51 กฤษฎา
นนทรัตน์
  club  DF
club - club - club -
59 พันธ์ศักดิ์
แสงกลิ่น
  club  DF
club - club - club -
74 บุญญะศักดิ์
ขจัดโรคา
  club  DF
club - club - club -
79 สิทธิชัย
แสงจันทร์
  club  DF
club - club - club -
81 ณัฐธนนท์
เจริญสิงคีวรรณ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
เอกชัย
สำเร
  club  club - club - club -
MF
6
club
แอนโทนี เพ็ชร
อำไพพิทักษ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
10
club
ปกเกล้า
อนันต์
  club  club - club - club -
MF
11
club
สุมัญญา
ปุริสาย
  club  club - club - club -
MF
17
club
รุ่งรัฐ
ภูมิจันทึก
  club  club - club - club -
MF
18
club
กษิดิศ
ซีกฮาร์ท
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภัทรพล
คำสุข
  club  club - club - club -
MF
28
club
ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  club - club - club -
MF
29
club
สรรวัชญ์
เดชมิตร
  club  club - club - club -
MF
39
club
จิรายุ
เนียมไธสง
  club  club - club - club -
MF
42
club
อนวัช
เกิดสมบัติ
  club  club - club - club -
MF
46
club
ธราดล
สอนโยหา
  club  club - club - club -
MF
47
club
รชานนท์
มะหะหมัด
  club  club - club - club -
MF
48
club
ชยธร
เทพสุวรรณวร
  club  club - club - club -
MF
58
club
ธเณศ
ตั้งนนทนาคร
  club  club - club - club -
MF
66
club
ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
MF
67
club
สรวิชญ์
สายสม
  club  club - club - club -
MF
69
club
พัสกร
เบี้ยวทุ่งน้อย
  club  club - club - club -
MF
70
club
ศักรินทร์
คงเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
77
club
กิตตินันท์
บุญยิ่ง
  club  club - club - club -
MF
87
club
MEHRDAD
POOLADI
  club  club club - club - club -
MF
88
club
เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  club - club - club -
MF
99
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
2 เอกชัย
สำเร
  club  MF
club - club - club -
6 แอนโทนี เพ็ชร
อำไพพิทักษ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
10 ปกเกล้า
อนันต์
  club  MF
club - club - club -
11 สุมัญญา
ปุริสาย
  club  MF
club - club - club -
17 รุ่งรัฐ
ภูมิจันทึก
  club  MF
club - club - club -
18 กษิดิศ
ซีกฮาร์ท
  club  MF
club - club - club -
19 ภัทรพล
คำสุข
  club  MF
club - club - club -
28 ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  MF
club - club - club -
29 สรรวัชญ์
เดชมิตร
  club  MF
club - club - club -
39 จิรายุ
เนียมไธสง
  club  MF
club - club - club -
42 อนวัช
เกิดสมบัติ
  club  MF
club - club - club -
46 ธราดล
สอนโยหา
  club  MF
club - club - club -
47 รชานนท์
มะหะหมัด
  club  MF
club - club - club -
48 ชยธร
เทพสุวรรณวร
  club  MF
club - club - club -
58 ธเณศ
ตั้งนนทนาคร
  club  MF
club - club - club -
66 ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  MF
club - club - club -
67 สรวิชญ์
สายสม
  club  MF
club - club - club -
69 พัสกร
เบี้ยวทุ่งน้อย
  club  MF
club - club - club -
70 ศักรินทร์
คงเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
77 กิตตินันท์
บุญยิ่ง
  club  MF
club - club - club -
87 MEHRDAD
POOLADI
  club  club MF
club - club - club -
88 เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  MF
club - club - club -
99 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 Vander Luis
Silva Souza
  club  club FW
club - club - club -
14 ธีรเทพ
วิโนทัย
  club  FW
club - club - club -
23 สิทธิโชค
กันหนู
  club  FW
club - club - club -
30 ROBSON
DOS SANTOS FERNANDES
  club  club FW
club - club - club -
44 ณัฐวุฒิ
สุขสุ่ม
  club  FW
club - club - club -
89 วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  FW
club - club - club -
97 กัณตภณ
คีรีแลง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor