club club club club

ผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 18/2560

11 Sep 2017
PLT Announce

Read: 15750

 
 

Photo Credit : สโมสรฟุตบอล พิษณุโลกเอฟซี 2015

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้จัดการประชุมครั้ง 18/2560 ขึ้น โดยมีวาระการประชุมอุทธรณ์กรณี การแข่งขันฟุตบอลรายการยูโร่เค้กลีก (ไทยลีก 4) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ระหว่างสโมสรพิษณุโลก เอฟซี 2015 กับสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด บี ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  

เหตุการณ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 สโมสรพิษณุโลก เอฟซี 2015 ทำหนังสือประท้วงไปยัง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ บริษัท ไทยลีก จำกัด ว่า สโมสรเชียงรายฯ บี  ส่งผู้เล่นต่างชาติลงเล่นเกมเกิน 1 คน โดยส่งผู้เล่นหมายเลข 9 MR.RAFAEL COELHO LUIZ ลงเล่นและต่อมานาทีที่ 46 ได้เปลี่ยนตัว MR.JANDSON DOS SANTOS เข้าเล่นแทน ผิดระเบียบข้อบังคับว่าการแข่งขัน ไทยลีก 1 พ.ศ.2560  ตามบทที่ 6 การลงโทษการกระทำผิดกฎ กติกา และมารยาท ภาคผนวกที่ 3 กฎเพิ่มเติมสำหรับการส่งไทยลีก 1 B ตามข้อ 7.8 ห้ามนักกีฬาฟุตบอลชาวต่างชาติทีมไทยลีก B ได้ไม่เกิน 1 คน ต่อนัดการแข่งขัน หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับเรื่องประท้วง จึงทำตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลส่งรายงานให้คณะกรรมพิจารณาวินัยมารยาทฯ พิจารณาตามระเบียบต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาวินัยมารยาทฯ
ข้อบังคับฯ ภาคผนวกที่ 3 ข้อ 7.8 ไม่ชัดเจน จะต้องให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ไปทำความชัดเจนให้องค์กรสมาชิกทราบก่อน ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ยกคำร้องของฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยยืนยันผลการแข่งขันเช่นเดิม

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากการยื่นอุทธรณ์ของสโมสรพิษณุโลก เอฟซี 2015

ประเด็นที่ 1
อำนาจในการพิจารณาเมื่อองค์กรสมาชิกมีส่วนได้เสียไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะพิจารณาวินัยมารยาทฯ ย่อมสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ตามบทที่ 2 ของระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ ข้อ 3.การอุทธรณ์

ประเด็นที่ 2
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด บี ผิดระเบียบฯ ภาคผนวกที่ 3 ข้อ 7.8 เนื่องจาก MR.RAFAEL COELHO LUIZ กับ MR.JANDSON DOS SANTOS ต่างเป็นนักเตะต่างชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ บุคคลทั้งสองย่อมมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ สามารถลงทำการแข่งขันให้กับสโมสร เชียงรายฯ บี ได้ เพียงแต่สามารถลงได้นัดละ 1 คน ตามกฎเพิ่มเติมสำหรับการส่งไทยลีก 1 ภาคผนวกที่ 3 ข้อ 7.8 คณะกรรมการอุทธรณ์ มีความเห็นตรงกันว่า ข้อความที่ระบุมีความชัดเจนว่าสโมสรไม่สามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงแข่งขันได้เกิน 1 คนลงใน 1 นัดการแข่งขัน ดังนั้นการลงสนามของบุคคลทั้งสองในเกมเดียวกันแม้จะคนละเวลาก็ถือว่าเป็นการผิดระเบียบภาคผนวกที่ 3 ข้อ 7.8

ประเด็นที่ 3
สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด บี ต้องได้รับโทษหรือไม่ เนื่องจากสโมสรพิษณุโลก เอฟซี 2015 ไม่มีการยื่นประท้วงตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ  บทที่ 2 ข้อ 2. การประท้วง ข้อ 2.2.1 แจ้งข้อประท้วงตามแบบที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดต่อผู้ควบคุมการแข่งขัน ภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันสิ้นสุด จึงไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2.2.4 คณะกรรมการอุทธรณ์ เห็นว่า ไม่มีการยื่นประท้วงตามขั้นตอนที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพต้องยอมรับในผลการแข่งขันในเกมดังกล่าว ฉะนั้นในกรณีนี้จึงไม่อาจปรับทีมสโมสรเชียงรายฯบี เป็นแพ้ได้ ประกอบกับการที่คณะกรรมการพิจารณาวินัยฯ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อลงโทษสโมสรเชียงรายฯ บี นั้น เกิดจากช่องทางของฝ่ายจัดการแข่งขันที่ได้ตรวจสอบและรายงาน ไม่ได้เกิดจากการประท้วงที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ของสโมสรพิษณุโลกฯ แต่อย่างใด หาไม่แล้วระเบียบว่าด้วยการประท้วงข้อ 2.2.1 ที่กำหนดไว้ให้องค์กรสมาชิกต้องถือปฏิบัติในการประท้วงเบื้องต้น ในกรณีมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับสิทธิและคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลหรือการประท้วงใดๆที่อ้างว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งขัน ย่อมจะไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติใดๆได้เลย เพราะแต่ละทีมย่อมสามารถจะใช้ช่องทางผ่านฝ่ายจัดการแข่งขัน หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน  ที่ไม่มีกำหนดเวลาไว้ ย่อมอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและสับสนในระบบจัดการแข่งขันนั้นได้

ดังนั้นจากทั้ง 3 ประเด็นจึงสรุปว่า แม้ว่าการประท้วงของสโมสรพิษณุโลกฯ ไม่ถูกต้องไม่ถือเป็นข้อประท้วง แต่เมื่อการกระทำของสโมสรเชียงรายฯบี มีความผิดย่อมต้องถูกลงโทษโดยเฉพาะตน ซึ่งเมื่อไม่มีระเบียบที่ชัดแจ้งถึงโทษเฉพาะตนที่กระทำผิดระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน ไทยลีก 1 บี จึงต้องนำและใช้บทที่ใกล้เคียงตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวด 1 ข้อ 2. โทษขององค์กรสมาชิก ข้อ 2.7 โดยตัดคะแนนเท่ากับการชนะหนึ่งนัดจำนวน 3 คะแนน แต่ไม่มีผลต่อประตูได้เสีย  คณะกรรมการอุทธรณ์จึงมีมติเอกฉันท์ เห็นว่า สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด บี ปฏิบัติผิดตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ “ไทยลีก 1” B พ.ศ. 2560 ภาคผนวกที่ 3 ข้อ 7.8 จึงมีมติให้แก้โทษโดยตัดคะแนน สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด บี ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2.7 ตัดคะแนนเท่ากับการชนะหนึ่งนัดจำนวน 3 คะแนน แต่ไม่มีผลต่อประตูได้เสีย


Latest Announce

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor