club club club club

Club & Players

club
club โดม เอฟซี
Club Name [Thai] โดม เอฟซี
Club Name [Eng] DOME FOOTBALLCLUB
Short Name [Thai] โดม เอฟซี
Short Name [Eng] DOME FC
Alias [Eng] ลูกแม่โดม
Stadium [Eng] ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
Capacity 20000
Website
Email dome.footballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
โดม เอฟซี   3 1 2 7 8   1 1 3 3 6   11 4 2 5 10 14   -4 14
Last Six Results club
12-05-61 club DOMEFC 0 - 1 PTUFC club
L
07-05-61 club DOMEFC 3 - 1 SPFC club
W
30-04-61 club DOMEFC 0 - 2 BUFC B club
L
23-04-61 club DOMEFC 0 - 0 RSUFC club
D
04-04-61 club DOMEFC 1 - 2 SAKFC club
L
01-04-61 club DOMEFC 2 - 1 GSMUNT club
W
All Results
Last Six Fixtures club
18-06-61 club DOMEFC VS BGCFC club
H
24-06-61 club DOMEFC VS TEROB club
A
30-06-61 club DOMEFC VS KPWR club
H
07-07-61 club DOMEFC VS AFRFC club
A
14-07-61 club DOMEFC VS NBUFC club
A
21-07-61 club DOMEFC VS GSMUNT club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ภาสกร
ไชยแบน
  club  club - club - club -
DF
3
club
ณัฐวัตร
สาทประถัมภ์
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
อัสนี
พันหวัง
  club  club - club - club 1
MF
7
club
พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ประทีป
เสนาลา
  club  club 1 club - club 1
MF
9
club
บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  club 1 club - club 2
FW
10
club
อภิพัฒน์
สอิงทอง
  club  club - club - club 1
FW
11
club
ภาณุวิชญ์
ศรีวิชัย
  club  club - club - club 1
MF
12
club
นรุตม์ธรณ์
มีสูงเนิน
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
โชคอนันท์
ทองมั่ง
  club  club 3 club - club -
MF
14
club
พลพงศ์
พงศ์สุวรรณ
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
กฤตนัย
เสียงใส
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
สุรชัย
ทองทา
  club  club 1 club - club 2
MF
18
club
สุพศิน
หนูพิชัย
  club  club - club - club -
GK
21
club
กันตัง
กลิ่นซ้อน
  club  club - club - club -
DF
23
club
พรวศิน
วันศรี
  club  club - club - club -
DF
24
club
สิทธิโชค
ทีคอโงน
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
ณัฐวัฒน์
เขียวร้าย
  club  club - club - club -
DF
26
club
เจตพัฒน์
ใจภักดี
  club  club - club - club -
FW
27
club
พาสกร
สุนทรชื่น
  club  club 2 club - club -
MF
29
club
ดุสิต
มูฮำหมัด
  club  club - club - club 1
MF
32
club
โทร่า
เจริญสุข
  club  club 1 club - club -
DF
35
club
ศุภวิชญ์
ไพรัตน์
  club  club - club - club -
MF
36
club
อัครชัย
เสมาตั้งเจริญ
  club  club 1 club - club -
DF
38
club
ปภัสพงษ์
พุกพันธุ์
  club  club - club - club -
GK
50
club
ชมพงศ์
สมจิตร์
  club  club - club - club -
GK
55
club
นรุตม์ชัย
นิ่มบุญ
  club  club - club - club -
MF
69
club
บุณยภู
ปัทมานุช
  club  club - club - club -
MF
77
club
พิชชากร
จิ้นย่อง
  club  club - club - club -
MF
98
club
อาณกร
สีหามาตย์
  club  club - club - club 1
MF
2 ภาสกร
ไชยแบน
  club  DF
club - club - club -
3 ณัฐวัตร
สาทประถัมภ์
  club  DF
club 3 club - club -
6 อัสนี
พันหวัง
  club  MF
club - club - club 1
7 พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  MF
club 1 club - club -
8 ประทีป
เสนาลา
  club  MF
club 1 club - club 1
9 บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  FW
club 1 club - club 2
10 อภิพัฒน์
สอิงทอง
  club  FW
club - club - club 1
11 ภาณุวิชญ์
ศรีวิชัย
  club  MF
club - club - club 1
12 นรุตม์ธรณ์
มีสูงเนิน
  club  DF
club 1 club - club -
13 โชคอนันท์
ทองมั่ง
  club  MF
club 3 club - club -
14 พลพงศ์
พงศ์สุวรรณ
  club  MF
club 1 club - club -
16 กฤตนัย
เสียงใส
  club  MF
club 1 club - club -
17 สุรชัย
ทองทา
  club  MF
club 1 club - club 2
18 สุพศิน
หนูพิชัย
  club  GK
club - club - club -
21 กันตัง
กลิ่นซ้อน
  club  DF
club - club - club -
23 พรวศิน
วันศรี
  club  DF
club - club - club -
24 สิทธิโชค
ทีคอโงน
  club  DF
club 2 club - club -
25 ณัฐวัฒน์
เขียวร้าย
  club  DF
club - club - club -
26 เจตพัฒน์
ใจภักดี
  club  FW
club - club - club -
27 พาสกร
สุนทรชื่น
  club  MF
club 2 club - club -
29 ดุสิต
มูฮำหมัด
  club  MF
club - club - club 1
32 โทร่า
เจริญสุข
  club  DF
club 1 club - club -
35 ศุภวิชญ์
ไพรัตน์
  club  MF
club - club - club -
36 อัครชัย
เสมาตั้งเจริญ
  club  DF
club 1 club - club -
38 ปภัสพงษ์
พุกพันธุ์
  club  GK
club - club - club -
50 ชมพงศ์
สมจิตร์
  club  GK
club - club - club -
55 นรุตม์ชัย
นิ่มบุญ
  club  MF
club - club - club -
69 บุณยภู
ปัทมานุช
  club  MF
club - club - club -
77 พิชชากร
จิ้นย่อง
  club  MF
club - club - club -
98 อาณกร
สีหามาตย์
  club  MF
club - club - club 1

GoalKeeper Players

18 สุพศิน
หนูพิชัย
  club  GK
club - club - club -
38 ปภัสพงษ์
พุกพันธุ์
  club  GK
club - club - club -
50 ชมพงศ์
สมจิตร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ภาสกร
ไชยแบน
  club  DF
club - club - club -
3 ณัฐวัตร
สาทประถัมภ์
  club  DF
club 3 club - club -
12 นรุตม์ธรณ์
มีสูงเนิน
  club  DF
club 1 club - club -
21 กันตัง
กลิ่นซ้อน
  club  DF
club - club - club -
23 พรวศิน
วันศรี
  club  DF
club - club - club -
24 สิทธิโชค
ทีคอโงน
  club  DF
club 2 club - club -
25 ณัฐวัฒน์
เขียวร้าย
  club  DF
club - club - club -
32 โทร่า
เจริญสุข
  club  DF
club 1 club - club -
36 อัครชัย
เสมาตั้งเจริญ
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

6 อัสนี
พันหวัง
  club  MF
club - club - club 1
7 พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  MF
club 1 club - club -
8 ประทีป
เสนาลา
  club  MF
club 1 club - club 1
11 ภาณุวิชญ์
ศรีวิชัย
  club  MF
club - club - club 1
13 โชคอนันท์
ทองมั่ง
  club  MF
club 3 club - club -
14 พลพงศ์
พงศ์สุวรรณ
  club  MF
club 1 club - club -
16 กฤตนัย
เสียงใส
  club  MF
club 1 club - club -
17 สุรชัย
ทองทา
  club  MF
club 1 club - club 2
27 พาสกร
สุนทรชื่น
  club  MF
club 2 club - club -
29 ดุสิต
มูฮำหมัด
  club  MF
club - club - club 1
35 ศุภวิชญ์
ไพรัตน์
  club  MF
club - club - club -
55 นรุตม์ชัย
นิ่มบุญ
  club  MF
club - club - club -
69 บุณยภู
ปัทมานุช
  club  MF
club - club - club -
77 พิชชากร
จิ้นย่อง
  club  MF
club - club - club -
98 อาณกร
สีหามาตย์
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

9 บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  FW
club 1 club - club 2
10 อภิพัฒน์
สอิงทอง
  club  FW
club - club - club 1
26 เจตพัฒน์
ใจภักดี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor