club club club club

Club & Players

club
club สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] SAIMIT KABIN UNITED
Short Name [Thai] SMKB U
Short Name [Eng] SAIMIT KABIN
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราช
Capacity 0
Website https://www.facebook.com/saimitkabin/
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด   0 1 0 1 1   1 0 0 2 0   2 1 1 0 3 1   2 4
Last Six Results club
17-02-62 club SKBUTD 2 - 0 PTHFC club
W
09-02-62 club SKBUTD 1 - 1 FLTFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1 สุภชัย
วงศ์สุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
2 สรรค์พงศ์
ทองแม้น
  club  DF
club - club - club -
3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club - club - club -
4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club - club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club -
7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club -
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club - club - club -
10 ธนากร
นามเสนาะ
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club - club - club -
15 EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club - club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club - club - club -
20 สุภชัย
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
22 พุทธรักษ์
จันทรศรี
  club  MF
club - club - club -
23 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club - club - club -
26 ณัฐวัฒน์
สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club - club -
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club - club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -
55 ธีรพงษ์
สว่างศรี
  club  DF
club - club - club -
77 DONGHEE
JANG
  club  club MF
club - club - club -
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สุภชัย
วงศ์สุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 สรรค์พงศ์
ทองแม้น
  club  DF
club - club - club -
3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club - club - club -
10 ธนากร
นามเสนาะ
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
15 EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club - club - club -
20 สุภชัย
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club - club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club - club - club -
55 ธีรพงษ์
สว่างศรี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club - club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club -
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club - club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club - club - club -
22 พุทธรักษ์
จันทรศรี
  club  MF
club - club - club -
23 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club - club - club -
26 ณัฐวัฒน์
สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -
77 DONGHEE
JANG
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club -
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club - club - club -
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club - club -
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor