club club club club

Club & Players

club
club คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] CADENZA SATUN UNITED
Short Name [Thai] สตูลUTD
Short Name [Eng] STUTD
Alias [Eng] หมอผีสตูล
Stadium [Eng] สนาม อบจ.สตูล
Capacity 5000
Website facebook.com/satun united fc
Email satun_ut@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด   1 0 0 3 0   1 0 0 3 1   2 2 0 0 6 1   5 6
Last Six Results club
16-02-62 club STUTD 3 - 1 เมืองคอน club
W
09-02-62 club STUTD 3 - 0 SURATCITY club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  club - club - club -
GK
3
club
อภิชัย
หมาดวัง
  club  club - club - club -
DF
4
club
นภพล
ศรีประทีป
  club  club - club - club -
MF
5
club
YOO
CHANG SOO
  club  club club - club - club -
DF
6
club
จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  club - club - club -
MF
7
club
ไชยา
นัครี
  club  club - club - club -
MF
8
club
ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  club - club - club -
MF
9
club
อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  club - club - club -
FW
11
club
มันโซ
อุสมัน
  club  club - club - club -
FW
14
club
บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  club - club - club -
MF
16
club
อนันต์
ยาง๊ะ
  club  club - club - club -
DF
17
club
นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
19
club
MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club club - club - club -
FW
21
club
ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  club - club - club -
FW
23
club
ธนากร
สถานพงษ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  club - club - club -
FW
27
club
ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  club - club - club -
DF
28
club
นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  club - club - club -
FW
30
club
ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  club - club - club -
GK
32
club
ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  club - club - club -
DF
33
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club - club - club -
FW
35
club
ณัฐพล
เหะนะ
  club  club - club - club -
DF
36
club
อับบัส
หยาหลี
  club  club - club - club -
MF
37
club
ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
39
club
กวินชีวิต
แสงพล
  club  club - club - club -
MF
40
club
สุริยา
หมาดยานา
  club  club - club - club -
FW
41
club
ณัฐพล
มีแสง
  club  club - club - club -
GK
45
club
พันธนา
นองมณี
  club  club - club - club -
MF
47
club
อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  club - club - club -
FW
77
club
พีรพล
ชูคง
  club  club - club - club -
MF
88
club
รัฐกิจ
ชนะนา
  club  club - club - club -
DF
89
club
FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club club - club - club -
MF
1 พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  GK
club - club - club -
3 อภิชัย
หมาดวัง
  club  DF
club - club - club -
4 นภพล
ศรีประทีป
  club  MF
club - club - club -
5 YOO
CHANG SOO
  club  club DF
club - club - club -
6 จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  MF
club - club - club -
7 ไชยา
นัครี
  club  MF
club - club - club -
8 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  MF
club - club - club -
9 อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  FW
club - club - club -
10 ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  FW
club - club - club -
11 มันโซ
อุสมัน
  club  FW
club - club - club -
14 บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
16 อนันต์
ยาง๊ะ
  club  DF
club - club - club -
17 นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club FW
club - club - club -
21 ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  FW
club - club - club -
23 ธนากร
สถานพงษ์
  club  MF
club - club - club -
25 พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  FW
club - club - club -
27 ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  DF
club - club - club -
28 นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
30 ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  GK
club - club - club -
32 ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  DF
club - club - club -
33 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club -
35 ณัฐพล
เหะนะ
  club  DF
club - club - club -
36 อับบัส
หยาหลี
  club  MF
club - club - club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
39 กวินชีวิต
แสงพล
  club  MF
club - club - club -
40 สุริยา
หมาดยานา
  club  FW
club - club - club -
41 ณัฐพล
มีแสง
  club  GK
club - club - club -
45 พันธนา
นองมณี
  club  MF
club - club - club -
47 อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  FW
club - club - club -
77 พีรพล
ชูคง
  club  MF
club - club - club -
88 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -
89 FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  GK
club - club - club -
30 ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  GK
club - club - club -
41 ณัฐพล
มีแสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 อภิชัย
หมาดวัง
  club  DF
club - club - club -
5 YOO
CHANG SOO
  club  club DF
club - club - club -
16 อนันต์
ยาง๊ะ
  club  DF
club - club - club -
17 นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
27 ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  DF
club - club - club -
32 ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  DF
club - club - club -
35 ณัฐพล
เหะนะ
  club  DF
club - club - club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
88 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 นภพล
ศรีประทีป
  club  MF
club - club - club -
6 จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  MF
club - club - club -
7 ไชยา
นัครี
  club  MF
club - club - club -
8 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  MF
club - club - club -
14 บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
23 ธนากร
สถานพงษ์
  club  MF
club - club - club -
36 อับบัส
หยาหลี
  club  MF
club - club - club -
39 กวินชีวิต
แสงพล
  club  MF
club - club - club -
45 พันธนา
นองมณี
  club  MF
club - club - club -
77 พีรพล
ชูคง
  club  MF
club - club - club -
89 FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

9 อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  FW
club - club - club -
10 ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  FW
club - club - club -
11 มันโซ
อุสมัน
  club  FW
club - club - club -
19 MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club FW
club - club - club -
21 ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  FW
club - club - club -
25 พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  FW
club - club - club -
28 นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
33 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club -
40 สุริยา
หมาดยานา
  club  FW
club - club - club -
47 อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor