club club club club

Club & Players

club
club หาดใหญ่ เอฟซี
Club Name [Thai] หาดใหญ่ เอฟซี
Club Name [Eng] Hatyai FC
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
หาดใหญ่ เอฟซี   1 5 0 5 4   2 1 2 9 7   11 3 6 2 14 11   3 15
Last Six Results club
12-05-61 club HYFC 1 - 1 PTNFC club
D
05-05-61 club HYFC 2 - 1 KRBFCB club
W
28-04-61 club HYFC 0 - 0 HYCITY club
D
22-04-61 club HYFC 0 - 0 PTLFC club
D
31-03-61 club HYFC 1 - 0 SURATCITY club
W
24-03-61 club HYFC 3 - 4 STUTD club
L
All Results
Last Six Fixtures club
17-06-61 club HYFC VS CHPFC club
A
23-06-61 club HYFC VS STUTD club
H
01-07-61 club HYFC VS SURATCITY club
A
All Fixtures

Players

All Players

3
club
ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  club 2 club - club -
DF
4
club
ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  club 1 club - club 1
DF
5
club
อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  club 2 club - club 2
DF
6
club
เกษม
มุสิกะไชย
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
อัมรินทร์
อูมา
  club  club - club - club -
FW
8
club
อัสฮาร์
ตีมุง
  club  club 5 club - club 1
MF
9
club
สุริยา
สาล๊ะ
  club  club 1 club - club 1
FW
10
club
อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  club 1 club - club 6
FW
11
club
นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  club - club - club -
MF
12
club
เจษฏา
สีสมุทร
  club  club 2 club - club 1
MF
13
club
มงคล
ทองหนู
  club  club - club - club -
FW
17
club
มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  club - club - club -
FW
18
club
วิศัลย์
แก้วถาวร
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 2 club - club -
MF
22
club
อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  club 3 club - club -
MF
23
club
ภิเษก
สุนทรวัฒน์
  club  club - club - club -
DF
25
club
กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  club - club - club -
GK
27
club
สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  club 2 club - club -
DF
31
club
ศุภสัณห์
โสสนุย
  club  club - club - club -
MF
35
club
อมร
หมัดเลียด
  club  club 5 club - club 1
DF
38
club
นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  club - club - club -
GK
39
club
อารีฟ
สะมะแอ
  club  club 2 club - club -
GK
48
club
อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  club - club - club -
GK
77
club
รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  club 1 club - club -
MF
99
club
อัสมิง
แม
  club  club - club - club -
MF
3 ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  DF
club 2 club - club -
4 ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  DF
club 1 club - club 1
5 อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  DF
club 2 club - club 2
6 เกษม
มุสิกะไชย
  club  DF
club 1 club - club -
7 อัมรินทร์
อูมา
  club  FW
club - club - club -
8 อัสฮาร์
ตีมุง
  club  MF
club 5 club - club 1
9 สุริยา
สาล๊ะ
  club  FW
club 1 club - club 1
10 อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  FW
club 1 club - club 6
11 นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฏา
สีสมุทร
  club  MF
club 2 club - club 1
13 มงคล
ทองหนู
  club  FW
club - club - club -
17 มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  FW
club - club - club -
18 วิศัลย์
แก้วถาวร
  club  MF
club 1 club - club -
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 2 club - club -
22 อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  MF
club 3 club - club -
23 ภิเษก
สุนทรวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
25 กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
26 มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  GK
club - club - club -
27 สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  DF
club 2 club - club -
31 ศุภสัณห์
โสสนุย
  club  MF
club - club - club -
35 อมร
หมัดเลียด
  club  DF
club 5 club - club 1
38 นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  GK
club - club - club -
39 อารีฟ
สะมะแอ
  club  GK
club 2 club - club -
48 อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  GK
club - club - club -
77 รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  MF
club 1 club - club -
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

26 มูฮัมหมัดโซฟีย์
ซาแม
  club  GK
club - club - club -
38 นายปิยพงษ์
ก้อนคำ
  club  GK
club - club - club -
39 อารีฟ
สะมะแอ
  club  GK
club 2 club - club -
48 อาดือนัน
บิลดอเลาะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ปภังกร
พงศ์จันทรเสถียร
  club  DF
club 2 club - club -
4 ไชยวัฒน์
ไพโรจน์
  club  DF
club 1 club - club 1
5 อับดุลฮาฟิส
นิบู
  club  DF
club 2 club - club 2
6 เกษม
มุสิกะไชย
  club  DF
club 1 club - club -
23 ภิเษก
สุนทรวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
27 สัณหณัฐ
หมัดพะวงศ์
  club  DF
club 2 club - club -
35 อมร
หมัดเลียด
  club  DF
club 5 club - club 1

Midfielder Players

8 อัสฮาร์
ตีมุง
  club  MF
club 5 club - club 1
11 นัฐกร
ขุนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฏา
สีสมุทร
  club  MF
club 2 club - club 1
18 วิศัลย์
แก้วถาวร
  club  MF
club 1 club - club -
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 2 club - club -
22 อิสรุฟัน
ดอรอแม
  club  MF
club 3 club - club -
25 กิตติพันธ์
ชาญโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
31 ศุภสัณห์
โสสนุย
  club  MF
club - club - club -
77 รณชัย
นิ่มวิลัย
  club  MF
club 1 club - club -
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 อัมรินทร์
อูมา
  club  FW
club - club - club -
9 สุริยา
สาล๊ะ
  club  FW
club 1 club - club 1
10 อัครพล
มีสวัสดิ์
  club  FW
club 1 club - club 6
13 มงคล
ทองหนู
  club  FW
club - club - club -
17 มูฮัมหมัดฮาฟิก
อำมีเร๊าะ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor